№ 1(32) (2014)

Зміст

Статті

До питання інтерпретації деяких географічних назв у курсі країнознавства Великобританії PDF
О. Б. Алексєєва, Т. А. Ананійчук С. 3-8.
Функціонування лексико-семантичного поля «Метал» в оповіданні Джека Лондона «Золотий Каньон» PDF
А. В. Білоцерковець С. 9-14.
Зародження англомовної лексикографії в Індії: соціокультурні та лінгвістичні аспекти PDF (Русский)
Н. С. Битко С. 15-24.
Особливості функціонування модальних дієслівних конструкцій у підмовах техніки PDF (Русский)
Т. І. Борисенко, М. В. Кашуба, О. В. Мардаренко, М. В. Цинова С. 25-34.
Семантико-когнітивні аспекти образної інтерпретації ТІЛА ПІД ВЛАДОЮ в англійській художній прозі постмодернізму (на матеріалі тексту роману Дж. Фаулза «The Collector») PDF
І. А. Галуцьких С. 35-43.
Типологія композиційної структури англомовної прозової байки PDF
О. М. Гончарук С. 45-51.
Роль просодії та семантико-синтаксичних структур у визначенні комунікативної мети висловлювання PDF (Русский)
Н. Р. Григорян, Є. М. Музя С. 52-60.
Науково-дослідна робота студентів як засіб оптимізації навчання французькій мові професійного спрямування студентів історичних спеціальностей Одеського національного університету імені І. І. Мечникова PDF (Русский)
Л. С. Дімова Л.С. С. 61-70.
Гендерні особливості функціонування номінацій коштовного каміння в авторських казках (на матеріалі творів А. Картер та О. Уайльда) PDF
Н. В. Долусова, Л. В. Строченко С. 71-76.
Історичні зміни в англійському консонантизмі: погляд з позицій лінгвосинергетики PDF (Русский)
Т. І. Домброван С. 77-83.
Ідіоконцепти ВІЙНА і ВЕЛИКА БРИТАНІЯ в документальній прозі Вінстона Черчилля PDF
С. В. Єрьоменко С. 84-91.
Музейний каталог як вид полікодового тексту PDF (Русский)
І. М. Колегаєва С. 92-101.
Метафоричні безособові конструкції PDF
Л. С. Корпан С. 102-108.
Основні напрямки в дослідженні проповідницького дискурсу PDF (Русский)
Н. О. Кравченко С. 109-114.
Від казки – до реальності: перший „дорослий” роман Дж. Роулінг PDF (Русский)
В. А. Кухаренко С. 115-121.
Модальні частки української, німецької та угорської мов як засоби посилення релевантності висловлення PDF
М. М. Марусинець C. 122-127.
Специфіка англійського діалогічного мовлення соціально-педагогічної спрямованості PDF
К. О. Мулик С. 128-132.
Метафоризований простір і час (на матеріалі англійських та українських народних казок) (Частина І) PDF
Т. М. Нікульшина С. 133-142.
Особливості сприйняття усної інформації в англомовної лекції (порівняльний аналіз перцептивних і акустичних параметрів темпу) PDF
Ю. С. Полєєва С. 143-149.
Функціонування англомовної туристичної термінології у путівниках по Україні PDF
В. В. Прима С. 150-154.
Згасання метафоричної репрезентації політики як кіно, правової системи та фінансів в англомовному електронному політичному дискурсі «Вибори 2010-2012 рр. в Україні» PDF
О. І. П’єцух С. 155-161.
Топологічні характеристики чат-комунікації (антропонімічний аспект) PDF (Русский)
Н. В. Реконвальд С. 162-168.
Стосовно взаємовідносин між адресатом та адресантом англомовної проповіді PDF (Русский)
І. В. Рудик С. 169-173.
Особливості функціонування псалмів в англіканськім богослужінні PDF (Русский)
В. М. Смаглій С. 174-178.
Стратегії і тактики в емоційному мовленні PDF
Д. В. Станко С. 179-185.
Комп’ютерний сленг у сучасній англійській мові: походження та функціонування PDF
Е. В. Стрига С. 186-191.
Структура лексико-семантичного поля «ювелірні прикраси» в англійській мові PDF
О. В. Цобенко С. 192-197.

Рецензії

Епіфанія Дж. Джойса з висоти XXI століття PDF (Русский)
А. П. Міньяр-Бєлоручева С. 198-201.