DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2014.1(32).41527

Функціонування англомовної туристичної термінології у путівниках по Україні

В. В. Прима

Анотація


Стаття присвячена розглядові основних аспектів дослідження англомовної туристичної термінології, зокрема, функціонального. Розглянуто загальні характерні риси англомовних туристичних путівників та особливості функціонування у них туристичних термінів.

Ключові слова


термін; термінологія; путівник; функціонування

Повний текст:

PDF

Посилання


Богуславський С.С. Футбольна-термінологія в німецькій мові: автореферат дис. … к-та філол. наук: 10.02.04 – Одеса, 2010. – 20 с.

Віт Ю.В. Англомовна офтальмологічна термінологія: лінгвокогнітивний аспект: автореферат дис. … к-та філол. наук: 10.02.04 – Одеса, 2006. – 21 с.

Литвинко О.А. Словотвірні та семантичні характеристики англійської термінологічної підсистеми машинобудування: автореферат дис. … к-та філол. наук: 10.02.04 – Харків, 2007. – 20 с.

Лотте Д.С. Основы построения научно-технического словаря терминологии. – М., 1968. – 157 с.

Манжос Я.Ю. Семантичні та функціональні особливості англомовних юридичних термінів – назв злочинів проти людини: автореферат дис. … к-та філол. наук: 10.02.04 – Харків, 2011. – 20 с.

Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава, 2006. – 716 с.

Стоянова І.Ф. Лексико-семантична система англомовної травматологічної термінології: автореферат дис. … к-та філол. наук: 10.02.04 – Одеса, 2007. – 19 с.

Султанов А.Х. Слово и термин: пролегомены к философии имени. – М., 2007. – 207 с.

Табанакова В.Д. Понятие научно-технического термина и требования к его определению // Термин и слово: Межвузовский сборник. – Горький, 1982 – С. 24-28.

Татаринов В.А. Теория терминоведения / в 3-х томах. Т.1. Теория термина: История и современное состояние. – М., 1996. – 311 с.

Фогель Г.Б. Структура, семантика та лексикографічна презентація англійської автомобільної термінології: автореферат дис. … к-та філол. наук: 10.02.04 – Запоріжжя, 2005. – 20 с.

Южакова О.І. Формування української термінології холодильної техніки: автореферат дис. … к-та філол. наук: 10.02.01 – Одеса, 2009. – 20 с.

Guide book/ - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/Guide_book

Travel to Ukraine. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.traveltoukraine.org

World travel guide. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.worldtravelguide.net/ukraine


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.