DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2014.1(32).41484

До питання інтерпретації деяких географічних назв у курсі країнознавства Великобританії

О. Б. Алексєєва, Т. А. Ананійчук

Анотація


У статті розглянуто питання інтерпретації географічних назв та труднощі, що виникають у процесі роботи з ними, через різноманітність лінгвістичного походження, або втрату оригінального значення слова скрізь сторіччя разом зі змінами у мові і культурі. Виявлено деякі особливості інтерпретації географічних назв, що вважається важливим при роботі з текстами у курсі країнознавства Великобританії.


Ключові слова


інтерпретація; географічна назва; власна назва; ономастика; топоніміка

Повний текст:

PDF

Посилання


Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода) / Л.С. Бархударов. - М.: УРСС, 2010. - 240 с.

Виноградов В.С. Введение в переводоведение / В.С. Виноградов. - М.: Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. - 224 с.

Влахов С.В. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин. - М.: Р. Валент, 2006. - 448 с.

Ермолович Д.И. Основания переводоведческой ономастики / Д.И. Ермолович. - М.: УРСС, 2005. - 48 с.

Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) / І. В. Корунець. - Вінниця: Нова книга, 2003. - 448 с.

Кухаренко В.А. Интерпретация текста. – М.: Просвещение, 1988. – 192 с.

Краснова Л. До проблеми аналізу та інтерпретації художнього твору. – Дрогобич: ТзОВ «Вимір», 1997. – 147 с.

Літературознавчий словник-довідник/ Р.Г. Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. – К.: Академія, 1997. – 752 с.

Мюллер В.К. Англо-русский словарь. – М.: Рус.яз., 1981. – 888 с.

Суперанская А. В. Что такое топонимика? / А. В. Суперанская. – М., 1985. – 187 с.

Радчук В.Д. Що таке інтерпретація? – К.: КНУ, 1997. – 207 с.

Ономастика. Материал из Wikipedia.orgКатегории: Словарь. Режим доступа.- URL:http://ru.wikipedia.org

Топоним. Материал из Letopisi.ruКатегории: Словарь / Топонимика. Режим доступа.- URL: http://letopisi.ru

Топонимика. Материал из Krugosvet.ru Категории: Словарь / Топонимика. Режим доступа.- URL: http://www.krugosvet.ru

«Oxford English Dictionary»Concise Oxford companion to the English Language Ed. Tom McArthur. – Oxford University Press, 1998. – 520 c.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.