DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2014.1(32).41492

Гендерні особливості функціонування номінацій коштовного каміння в авторських казках (на матеріалі творів А. Картер та О. Уайльда)

Н. В. Долусова, Л. В. Строченко

Анотація


Стаття присвячена розглядові гендерних особливостей функціонування номінацій коштовного каміння в авторських казках. Проаналізовано прямі та переносні вживання досліджуваних номінацій, виявлена їх символічна функція.


Ключові слова


гендер; казка; номінація

Повний текст:

PDF

Посилання


Австралия и Новая Зеландия. Лингвострановедческий словарь / Под. рук. В.В. Ощепковой, А.С. Петриковской. – М.: Рус. яз., 1998. – 216 с.

Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. – 360 с.

Потницева Т.Н., Мельникова О.Ю. Функция выразительных средств в стиле сказок О. Уайльда // Лингвостилистические проблемы организации речевого сообщения: Сборник научных трудов. – Днепропетровск: ДГУ, 1985. – С. 77-80.

Строченко Л.В. Лексико-семантичне поле «коштовне каміння» в англійській мові та мовленні (лінгвокогнітивне дослідження на матеріалі словників і текстів): дис. ... канд філол. наук : 10.02.04 / Строченко Леся Василівна. – Одеса, 2008. – 200 с.

Haffenden J. “Angela Carter” // Novelists in Interview. – New York: Methuen Press, 1985. – 80 р.

ChD – Chambers Twentieth Century Dictionary. – Edinburgh: W&R Chambers Ltd, 1973. – 1648 p.

OED – The Oxford English Reference Dictionary. – Second Edition. – Oxford – New York, 1996. – 1765 p.

АНАЛІЗОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Carter A. The Bloody Chamber And Other Stories. – NY: Penguin Books, 1993. – 256 p.

Wilde O. Lord Arthur Savile’s Crime and Other Stories. – London: Penguin Books, 1994. – 194 p.

Wilde O. Selections. – Moscow: Progress Publishers, 1979. – Volume I. – 392 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.