DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2014.1(32).41532

Згасання метафоричної репрезентації політики як кіно, правової системи та фінансів в англомовному електронному політичному дискурсі «Вибори 2010-2012 рр. в Україні»

О. І. П’єцух

Анотація


Статтю присвячено дослідженню динаміки метафори в англомовному електронному дискурсі «Вибори 2010-2012 рр. в Україні». Серед типів динаміки метафори виокремлено згасання метафоричних доменів. Проаналізовано чинники, які впливають на зміни метафоричних моделей в англомовних електронних ЗМІ.

Ключові слова


електронний політичний дискурс; динаміка метафори; згасання метафоричних доменів; донорський домен; реципієнтний домен

Повний текст:

PDF

Посилання


Баранов А. Н. Введение в прикладную лингвистику / А. Н. Баранов. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 360 с.

Ермакова О. П. Пространственные метафоры в русском языке // Логический анализ языка: языки пространств / О. П. Ермакова. – М., 2000. – С. 289–298.

Кобозева В. М. Лингвопрагматический аспект анализа языка СМИ // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования: Уч. пос. / Отв. Ред. М. Н. Володина. – М.: Изд-во МГУ, 2003. – С. 100-115.

Кравець Л.В. Динаміка концептуальної метафори: дис. … доктора філол.. наук: 10.02.01 / Кравець Лариса Вікторівна. – К., 2012. – 433 с.

Селіванова О.О. Лінгвістична енциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2010. – 844 с.

Gamson, W. Talking Politics / W. Gamson. – New York, Cambridge: University Press, 1992. – 272 p.

Lakoff G. Philosophy in the Flesh. The Embodied Mind and Its Challenge to the Western Thought / G. Lakoff, M. Johnson. – New York: Basic Books, 1999. – 624 p.

McCann, J. Electoral Choices and Core Value Change: The 1992 Presidential Campaign / J. McCann // American Journal of Political Science. – № 42. – 1997. – P. 564-583.

McCloskey, H. The American Ethos / H. McCloskey, J. Zaller. – Cambridge, MA: Harvard University Press. 1984. – 345 p.

СЛОВНИКИ ТА ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРА

Oxford Dictionaries [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://oxforddictionaries.com/

Wikipedia, the free encyclopedia [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wikipedia.org/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.