DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2016.1(36).78861

ВИПРАВДАНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ П’ЄСИ Б. ШОУ «ПІГМАЛІОН» УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

С. А. Остапенко

Анотація


У статті визначено жанрові особливості драматичних творів та специфіку їх перекладу. На основі компаративного аналізу автором досліджено проблему застосування лексико-семантичних трансформацій під час перекладу п’єси Б. Шоу «Пігмаліон» українською мовою та з’ясовано їх комплексність та виправданість.


Ключові слова


драматичний твір; контекст; переклад; семантичний засіб; трансформація

Повний текст:

PDF

Посилання


Koptilov, V. V. (2002). Teoriia i praktyka perekladu: Navchalnyi posibnyk. Kyiv, Yunivers Publ.

Kukharenko, V. A. (2004). Interpretatsiia tekstu. Navchalnyi posibnyk dlia studentiv starshykh kursiv fakultetiv anhliiskoi movy. Vinnytsia, Nova knyha Publ.

Lukinova, M. Yu. (1989). Zhanrovaya spetsifika perevoda klassicheskoy dramaturgii: (na materiale rus. per. dram V. Shekspira «Burya» i «Richard III»): avtoref. dis. ... kand. filol. Nauk. Odes. gos. un-t im. I. I. Mechnikova.

Naumenko, L. P., Hordieieva, A. Y. (2011). Praktychnyi kurs perekladu z anhliiskoi movy na ukrainsku: navch. Posibnyk. Vinnytsia, Nova knyha Publ.

Novikova, M. (1988). Stil avtora i stil perevoda : [ucheb. posobie]. Kyiv.

George Bernard Shaw. Pihmalion / [pereklad O. Mokrovolskoho]; [Electronic resource]. – Access mode: http://texts/show_pygmalion_ua.htm

George Bernard Shaw. Pygmalion [Electronic resource]. – Access mode: http://www.epubbooks.com/267-pygmalion

Anhlo-ukrainskyi slovnyk: Blyzko 65000 sliv. (1974). [uklad. M. P. Podvezko, M. I. Balla; za redaktsiieiu Yu. O. Zhluktenka]. Kyiv, Rad. Shkola Publ.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу: Навчальний посібник / В. В. Коптілов. – К. : Юніверс, 2002. – 280 с.

Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту. Навчальний посібник для студентів старших курсів факультетів англійської мови / В. А. Кухаренко. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 272 с.

Лукинова М. Ю. Жанровая специфика перевода классической драматургии: (на материале рус. пер. драм В. Шекспира «Буря» и «Ричард III»): автореф. дис. ... канд. филол. наук / Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова. – Одесса, 1989. – 14 с.

Науменко Л. П., Гордєєва А. Й. Практичний курс перекладу з англійської мови на українську: навч. посібник / Л. П. Науменко, А. Й. Гордєєва. – Вінниця : Нова книга, 2011. – 136 с.

Новикова М. Стиль автора и стиль перевода : [учеб. пособие] / М. Новикова. – К. : УМК ВО при Минвузе УССР, 1988. - 84 с.

Джордж Бернард Шоу. Пігмаліон / [переклад О. Мокровольського]; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://texts/show_pygmalion_ua.htm

George Bernard Shaw. Pygmalion [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epubbooks.com/267-pygmalion

Англо-український словник: Близько 65000 слів / [уклад. М. П. Подвезько, М. І. Балла; за редакцією Ю. О. Жлуктенка]. – Київ : Рад. школа, 1974. – 663 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.