DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2016.1(36).78576

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «ВОДНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ» В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: МОРФОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Н. В. Загребельна

Анотація


Стаття присвячена дослідженню морфологічних особливостей елементів лексико-семантичного поля «водний транспортний засіб» в англійській мові. В роботі розглядаються словотвірні процеси в англійській мові, а також аналізуються морфологічні ознаки досліджуваних номінацій. 


Ключові слова


лексико-семантичне поле; номінація; словотвір

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Nіkolenko, A. G. (2007). Leksіkologіja anglіjs’koї movi – teorіja і praktika. – Vіnnicja: Nova kniga.

Biber, D. et al. (1999). Longman Grammar of Spoken and Written English / Douglas Biber, Stig Johansson, Geoffry Leech, Susan Conrad, Edward Finegan / Forword by K. Quirk. – Lnd.: Pearson Education Ltd.

Ahmanova, O. S. (1969). Slovar’ lingvisticheskih terminov. – Izd. 2. – M.: Sov. Jenciklopedija.

Selіvanova, O. O. (2010). Lіngvіstichna enciklopedіja. – Poltava: Dovkіllja-K.

Novyj bol’shoj anglo-russkij slovar’: V 3 t. (2003). Pod obshh. red. Ju. D. Apresjana, Je. M. Mednikovoj. - M: Russkij jazyk.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ніколенко А. Г. Лексикологія англійської мови – теорія і практика / А. Г. Ніколенко. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 528 с.

Biber D. et al. Longman Grammar of Spoken and Written English / Douglas Biber, Stig Johansson, Geoffry Leech, Susan Conrad, Edward Finegan / Forword by K. Quirk. – Lnd.: Pearson Education Ltd, 1999. – 1204 p.

Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – Изд. 2. – М.: Сов. Энциклопедия, 1969. – 608 с.

Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2010. – 844 с.

Новый большой англо-русский словарь: В 3 т. / Под общ. ред. Ю. Д. Апресяна, Э. М. Медниковой. - М: Русский язык, 2003. – 2483 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.