DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).211024

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ПОЛІКОДОВИХ СЛОВНИКОВИХ СТАТЕЙ

О. Г. Томчаковський, Ю. О. Томчаковська, К. В. Лесневська

Анотація


Стаття присвячена огляду теоретичних основ вивчення полікодових словникових статей в англійській навчальній лексикографії. Вивчення будь-якої іноземної мови є немислимим без використання різноманітних інформаційних ресурсів, а саме, підручників, довідників, енциклопедій і, в першу чергу, словників. Комунікативна специфіка навчальних словників проявляється насамперед в їх адресованості чіткому сегменту читацької аудиторії. Вона складається з не-носіїв англійської мови, які вивчають її як іноземну мову і живуть поза ареалом її поширення, а, отже, поза ситуативним контекстом. Особливості користувачів, яким адресовано різноманітні навчальні словники, визначають зміст і форму подачі лексикографічного матеріалу, який націлений, у першу чергу, на розширення словникового запасу читача і, крім того, має на меті ближче познайомити його з культурою англомовного соціуму. У своїх працях лексикографи формулюють три проблеми, з якими стикається кожен користувач словника: як знайти потрібну інформацію; як її зрозуміти (comprehend), і як застосувати те, що ти зрозумів. Історія створення навчальних словників англійської мови починається в середині ХХ століття. Основне завдання лексикографічної статті тлумачного словника полягає в наданні певного обсягу інформації, необхідної для адекватного розуміння читачем того чи іншого слова, яке його цікавить. Для вирішення зазначеного завдання укладачі словників вдаються до використання як набірних, так і зображуальних невербальних засобів комунікації. Визначаємо полікодову лексикографічну статтю як поєднання двох визначень однієї і тієї ж семеми, які виконані знаками двох різних семіотичних систем: символічної, тобто мовної, і іконічної, тобто піктографічної.


Ключові слова


навчальний словник; лексикографія; комунікативна специфіка; полікодова стаття

Повний текст:

PDF

Посилання


Tomchakovskij, A.G. (2009). Kreolizovannyj tekst v uchebnyh tolkovyh slovarjah anglijskogo jazyka (funkcional'no-semanticheskij aspekt). In Zapiski z romano-germans'koї fіlologії. 23, 204-215.

Bogaards, P. (2003). Uses and users of dictionary. In A practical Guide to Lexicography (Terminology and Lexicography: Research and Practice) / Edited by P. van Sterkenburg. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. Vol. 6, 26-33.

Nesi, H. (1989). How Many Words is a Picture Worth? A Review of Illustrations in Dictionaries. Learners’ dictionary: state of the art / Ed. by M.L.Tickoo. Singapore: Seameo regional language center, 124-134.

Stein, G. (1989). Recent Developments in EFL Dictionaries. In Learners’ dictionary: state of the art / Ed. by M.L.Tickoo. Singapore: Seameo regional language center, Anthology Series 23, 10-41.

Swanepoel, P. (2003). Dictionary typologies: A pragmatic approach. In A practical Guide to Lexicography (Terminology and Lexicography: Research and Practice) / Edited by P. van Sterkenburg. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. Vol. 6, 44-69.

Svensen, B. (2009). A Handbook of Lexicography: The Theory and Practice of Dictionary-Making. Cambridge: Cambridge University Press.

Tarp, S. (2009). The foundations of the theory of learners’ dictionaries. In Lexicographica / Edited by F.F.M.Dolezan and others. Berlin/NY: Niemeyer. 25, 155-168.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Томчаковский А.Г. Креолизованный текст в учебных толковых словарях английского языка (функционально-семантический аспект). Записки з романо-германської філології. 2009. Вип.23. С. 204-215.

Bogaards P. Uses and users of dictionary. A practical Guide to Lexicography (Terminology and Lexicography: Research and Practice) / Edited by P. van Sterkenburg. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2003. Vol. 6. P. 26-33.

Nesi H. How Many Words is a Picture Worth? A Review of Illustrations in Dictionaries. Learners’ dictionary: state of the art / Ed. by M.L.Tickoo. Singapore: Seameo regional language center, 1989. Anthology Series 23. P. 124-134.

Stein G. Recent Developments in EFL Dictionaries. Learners’ dictionary: state of the art / Ed. by M.L.Tickoo. Singapore: Seameo regional language center, 1989. Anthology Series 23. P. 10-41.

Swanepoel P. Dictionary typologies: A pragmatic approach. A practical Guide to Lexicography (Terminology and Lexicography: Research and Practice) / Edited by P. van Sterkenburg. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2003. Vol. 6. P. 44-69.

Svensen B. A Handbook of Lexicography: The Theory and Practice of Dictionary-Making. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 552 p.

Tarp S. The foundations of the theory of learners’ dictionaries. Lexicographica / Edited by F.F.M.Dolezan and others. Berlin/NY: Niemeyer, 2009. № 25. P. 155-168.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.