DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).211022

СТИЛІСТИЧНІ ФІГУРИ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙ У ГАЗЕТНО-ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ТЕКСТІ

Д. В. Станко

Анотація


Пропонована стаття окреслює стилістичні фігури синтаксичного рівня, які є виразниками емоцій у газетно-публіцистичному тексті. Матеріалом дослідження слугують тексти інтерв’ю, промов, заяв і дебатів провідних британських політиків (Девіда Кемерона (David Cameron), Ніка Клегга (Nick Clegg), Гордона Брауна (Gordon Brown). Емоційні стани в аналізованих текстах вербалізуються за допомогою стилістичних фігур, які підвищують виразність мовлення й підсилюють його емоційність за допомогою особливих синтаксичних будов. Серед стилістичних фігур виокремлюємо номінативні речення, парцеляцію, риторичні питання, синтаксичний паралелізм, антитезу, емфазу й повтор, які мають свої особливості застосування в досліджуваних текстах. У переважній більшості випадків стилістичні фігури є виразниками негативних емоцій (занепокоєння, гніву, незадоволення, обурення, презирства, роздратування). Стилістичні фігури синтаксичного рівня є характерною ознакою газетно-публіцистичних текстів, оскільки мовцю важливо правильно організувати, побудувати своє висловлення, щоб не лише передати власні емоційні стани, а й викликати відповідну реакцію в адресата, переконати адресата у правильності висловлюваних положень, ідей, тверджень тощо. Ще однією закономірністю виявляється конвергенція, тобто вживання різних стилістичних фігур в одному мовленнєвому контексті, їх «нанизування» одна на одну, доповнення. Так, зокрема, паралельні конструкції можуть оформлювати як частини речення, так і окремі речення, можуть супроводжуватися різного роду лексичними повторами, а також антитезою, парцеляцією. В той же час антитеза може будуватися на узуальній лексичній антонімії, на контекстуальних антонімах та синтаксичному паралелізмі.


Ключові слова


емоція; стилістична фігура; номінативне речення; парцеляція; риторичні питання; синтаксичний паралелізм; антитеза; емфаза; повтор

Повний текст:

PDF

Посилання


Arnol'd, I.V. (2002). Stilistika. Sovremennyj anglijskij jazyk . Nauchn. red. P.E. Buharkin. 4-e izd., isp. i dop. M.: Flinta: Nauka.

Kaushanskaja, V.L. (2000). Grammatika anglijskogo jazyka (na anglijskom jazyke). M.

Shahovskij, V.I. (2008). Lingvisticheskaja teorija jemocij: monografija. M.: Gnozis.

Selіvanova, O.O. (2006). Suchasna lіngvіstika: termіnologіchna enciklopedіja. Poltava: Dovkіllja-K.

Kukharenko, V.A. (2000). A Book of Practice in Stylistics. Vinnytsia: Nova Knyga.

David Cameron’s speech in full. Full text of the Tory leader’s speech to the Conservative conference today. Wednesday, 1 October 2008. URL: www.theguardian.com

First prime ministerial debate. 15 April 2010. Transcript. BBC news. Електронний ресурс. Режим доступу: www.bbc.co.uk

Full transcript. Nick Clegg. Speech to Lib Dem conference. 21 September 2011. URL: www.newstatesman.com

The House Magazine interview with David Cameron: the full transcript. 10 January 2013. URL: www.politicshome.com

Nick Clegg’s speech to Demos on liberalism in govt [full transcript]. 16 July 2010. URL: www.politicshome.com

Second prime ministerial debate. 22 April 2010. Transcript. BBC news. URL: www.bbc.co.uk


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык . Научн. ред. П.Е. Бухаркин. 4-е изд., исп. и доп. М.: Флинта: Наука, 2002.384 с.

Каушанская В.Л. Грамматика английского языка (на английском языке). М., 2000. 319 с.

Шаховский В.И. Лингвистическая теория эмоций: монография. – М.: Гнозис, 2008. 416 с.

Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: Довкілля-К, 2006. 716 с.

Kukharenko V.A. A Book of Practice in Stylistics. Vinnytsia: Nova Knyga, 2000. 160 p.

David Cameron’s speech in full. Full text of the Tory leader’s speech to the Conservative conference today. Wednesday, 1 October 2008. URL: www.theguardian.com

First prime ministerial debate. 15 April 2010. Transcript. BBC news. Електронний ресурс. Режим доступу: www.bbc.co.uk

Full transcript. Nick Clegg. Speech to Lib Dem conference. 21 September 2011. URL: www.newstatesman.com

The House Magazine interview with David Cameron: the full transcript. 10 January 2013. URL: www.politicshome.com

Nick Clegg’s speech to Demos on liberalism in govt [full transcript]. 16 July 2010. URL: www.politicshome.com

Second prime ministerial debate. 22 April 2010. Transcript. BBC news. URL: www.bbc.co.uk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.