DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).211015

ФУНКЦІЮВАННЯ КОНСТИТУЕНТІВ МОВЛЕННЄВОГО ВАРІАНТА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ “FACE” В РОМАНІ БРЕМА СТОКЕРА “ДРАКУЛА”

І. Ю. Онищук, О. О. Матович

Анотація


У статті розглядається функціонування мовленнєвого варіанта лексико-семантичнного поля “ FACE” в романі Бр. Стокера “Дракула”, як прецедентного тексту літератури про вампірів. Фокусом нашого дослідження є опис персонажів-вампірів з метою визначення типових портретних деталей, існуючих у романі. Особливу увагу приділяємо рисам, якими наділено графа Дракулу. У роботі ми керуємося дефініцією портрету, запропонованою Оленою Калинюк, під портретним описом розуміємо різновід композиційно-мовленнєвої форми “опис”. Об’єкт зображення - літературний персонаж, його зовнішній вигляд, одяг, поведінка, мовлення та психоемоційні реакції на світ навколо нього. Ми зупиняємося на розгляді зовнішності персонажів (фізіогноміки) та виразах обличчя, тому що вони збігаються з конституентами лексико-семантичного поля “FACE”. Зокрема, міміка є засобом вираження емоційного стану та невербальної комунікації. Наша вибірка складається зі 102 портретних описів, серед яких переважну кількість становлять розгорнуті портретні описи. Проаналізувавши усі констітуенти ЛСП, що відносяться до опису зовнішності (обличчя) персонажів-вампірів, ми розподілили їх на сім груп, серед яких найбільш частотними виявились групи “рот”, “обличчя в цілому”, “очі”. Висвітлення певних рис зовнішності реалізується у лексичному дистантному повторі і перетворює їх на образотворчу деталь. У запропонованій вибірці констітуенти ЛСП “FACE” актуалізуються у наступних рисах персонажів-вампірів: “ червоний рот”, “білосніжн зуби ( іноді ікла)”, “бліде обличчя”, “ червоні палаючі очі”, “гострий орлиний ніс”, “рубець на чолі” . Всі розглянуті конституенти лексико-семантичного поля “FACE” реалізують опозицію СВІЙ-ЧУЖИЙ.


Ключові слова


дистантний повтор; образотворча деталь; композиційно-мовленнєва форма; лексико-семантичне поле; опис; прецедентний текст; розгорнутий портретний опис

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Benvenist, Je.(1974). Slovar' indoevropejskih social'nyh terminov. Obshhaja lingvistika. M.: Progress,1974. 350-369.

Kalinjuk, E. A. (2001).KRF «opisanie» v nauchno-fantasticheskom tekste.

Diss…. kand. filol. nauk: 10.02.04 / Elena Alekseevna Kalinjuk. Odessa, 2001. 121.

Ramsi, N., Harkort, D. (2009). Psihologija vneshnosti. SPb.: Piter, 2009. 256.

Sergeeva, G.G. (2003). Precedentnye imena i struktura jazykovoj lichnosti. Jazykovoe soznanie : ustojavsheesja i spornoe. XIV Mezhdunarodnyj simpozium po psiholingvistike i teorii kommunikacii. Tezisy dokl. M., 2003. 243-244.

Hvatova, S.S. (2003). Jetnokul'turnaja specifika vosprijatija precedentnyh imen. Jazykovoe soznanie: ustojavsheesja i spornoe. XIV Mezhdunarodnyj simpozium po psiholingvistike i teorii kommunikacii. Tezisy dokl. M., 2003. 295-296.

Cymburskij, V. Graf Drakula, filosofija istorii i Ziґmund Frejd. URL: http:beth/ru/stoker/zymbur.htm.

Rosh, E. (1973). Natural categories. Cognitive psychology, 1973, vol. 4, № 3. 328-350.

Rosh, E.H. (1978). Principles of Categorization. Cognition and Categorization. Hillside, 1978. 27-48.

Stoker B. Dracula. Ltd.: Penguin Group, 1994. 449 .

The Columbia Encyclopedia . (2000). 6th ed. 2000. 3156 .

The New Penguin Encyclopedia (2003) . Lnd.: Penguin Books, 2003. 1688.

Longman Dictionary of English Language and Culture. (1992). Lnd.: Longman, 1992. 1528.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974. С. 350-369.

Калинюк Е. А. КРФ «описание» в научно-фантастическом тексте.
Дисс…. канд. филол. наук: 10.02.04. Одесса, 2001. 121 с

Рамси Н., Харкорт Д. Психология внешности. СПб.: Питер, 2009. 256 с.

Сергеева Г.Г. Прецедентные имена и структура языковой личности. Языковое сознание: устоявшееся и спорное. XIV Международный симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации. Тезисы докл. М., 2003. С.243-244.

Хватова С.С. Этнокультурная специфика восприятия прецедентных имен. Языковое сознание: устоявшееся и спорное. XIV Международный симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации. Тезисы докл. М., 2003. С. 295-296.

Цымбурский В. Граф Дракула, философия истории и Зиґмунд Фрейд. URL: http:beth/ru/stoker/zymbur.htm.

Rosh E. Natural categories. Cognitive psychology, 1973, vol. 4, № 3, p.328-350.

Rosh E.H. Principles of Categorization. Cognition and Categorization. Hillside, 1978. Р. 27-48.

Stoker B. Dracula. Ltd.: Penguin Group, 1994. 449 p.

The Columbia Encyclopedia. 6th ed. 2000. 3156 p.

The New Penguin Encyclopedia. Lnd.: Penguin Books, 2003. 1688 p.

Longman Dictionary of English Language and Culture. Lnd.: Longman, 1992. 1528 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.