DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).211013

ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ТА ПРИЙОМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГУМОРИСТИЧНОГО ТА КОМІЧНОГО ЕФЕКТІВ У АМЕРИКАНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

О. І. Назаренко, О. Є. Нестеренко

Анотація


Дана стаття присвячена проблемі лінгвістичної реалізації гумористичного та комічного ефектів у американському політичному дискурсі. Гумор є складним і широкорозповсюдженим явищем у нашому житті, і тому він досліджується різними галузями наукового знання: психологією, філософією, соціологією. Лінгвістика також зробила значний внесок у вивчення гумору, зосереджуючи свою увагу на різних аспектах, а особливо на когнітивному. Застосування таких понять когнітивної лінгвістики, як схеми, фрейми, сценарії, когнітивні моделі дозволяють пояснити глибокі ментальні процеси гумору, а саме його виникнення під час розпізнавання мозком людини когнітивних структур. Саме когнітивні здібності людини дають можливість сприймати і створювати комічне, базуючись на спогадах, асоціаціях, сприйнятті метазначень. Гумор, будучи багатогранною категорією, не може існувати поза комунікативною ситуацією, що створюється людиною, тому в сучасній лінгвістиці предметом вивчення все частіше стає дискурс – процес природньої комунікації людей. Одним із поширених шляхів реалізації гумору є створення мовленнєвих структур, які, в свою чергу, презентують результат дискурсивної діяльності мовної особистості. Разом із цим вони дозволяють судити про індивідуальні особливості комунікативної компетенції їх творця, про латентні процеси його мовної свідомості. Лінгвальні шляхи створення гумористичного у зазначеному вище різновиді дискурсу є дуже різноманітними і досягаються за рахунок використання особливих прийомів на різних мовних рівнях (лексичному, фонетичному), оскільки автори намагаються задіяти усі ресурси для максимального ефекту. Найпоширенішими засобами створення комічного та гумористичного ефектів у американському політичному дискурсі є: 1.використання тропів (метафори, метонімії, гіперболи) 2.застосування порівняння 3.використання фонетичних засобів.


Ключові слова


гумор; реалізація гумористичного та комічного ефектів; політичний дискурс; метафора; метонімія; гіпербола; порівняння; фонетичні засоби

Повний текст:

PDF

Посилання


Borev, Iu. B. (1989). Komicheskoe. M.: Iskusstvo.

Ryumina M.T. (2003). Estetyka smeha. Smeh kak vyrtualnaia realnost. M.: Editorial URSS, 2003.

Clarke A. (2009) The Eight Patterns of Humour. Cumbria.UK. Pyrrhic House.

Mulkay M.(1988). On Humour: It’s Nature and Place in Modern Society. Cambridge. Polity Press.

Wodak R. (1997) Gender and Discourse. London: Sage Publications.

Hubskyi E.F., Korableva T.V., Lutchenko V.A. (2012) Filosofskyi эntsyklopedycheskyi slovar. M.: Infra.

Zinchenko V.P., Meshcheriakov B.T. (2008) Bolshoi psyholohicheskyi slovar. SPB.: Praim-evroznak.

Sources of illustrative material

https://www.liveabout.com/best-donald-trump-jokes-3991720

https://inews.co.uk/light-relief/jokes/donald-trump-jokes-comedians-511993

https://www.liveabout.com/north-korea-jokes-2734549

https://www.liveabout.com/best-syria-jokes-2733933

https://www.liveabout.com/best-trump-russia-scandal-jokes-4141127

https://www.liveabout.com/funny-hillary-clinton-jokes-2734378

https://www.liveabout.com/royal-family-jokes-2733944

https://www.liveabout.com/vladimir-putin-jokes-2733954

https://www.rd.com/funny-stuff/political-jokes/1/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Борев Ю.Б. Комическое. М.: Искусство, 1989. 272 с.

Рюмина М.Т. Эстетика смеха. Смех как виртуальная реальность. М.: Эдиториал УРСС, 2003. 320 с.

Clarke A. The Eight Patterns of Humour. Cumbria.UK. Pyrrhic House, 2009. 121 p.

Mulkay M. On Humour: It’s Nature and Place in Modern Society. Cambridge. Polity Press, 1988. 240 p.

Wodak R. Gender and Discourse. London: Sage Publications, 1997.303p.

Cловники

Губский Е.Ф., Кораблева Т.В., Лутченко В.А. Философский энциклопедический словарь. М.: Инфра, 2012. 570 с.

Зинченко В.П., Мещеряков Б.Т. Большой психологический словарь. СПБ.: Прайм-Еврознак, 2008. 868 с.

Джерела ілюстративного матеріалу

https://www.liveabout.com/best-donald-trump-jokes-3991720

https://inews.co.uk/light-relief/jokes/donald-trump-jokes-comedians-511993

https://www.liveabout.com/north-korea-jokes-2734549

https://www.liveabout.com/best-syria-jokes-2733933

https://www.liveabout.com/best-trump-russia-scandal-jokes-4141127

https://www.liveabout.com/funny-hillary-clinton-jokes-2734378

https://www.liveabout.com/royal-family-jokes-2733944

https://www.liveabout.com/vladimir-putin-jokes-2733954

https://www.rd.com/funny-stuff/political-jokes/1/