DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).211012

ВАРІАТИВНІСТЬ МЕЛОДІЙНИХ ТА ТЕМПОРАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ ПРОСОДІЇ В МОВЛЕННІ БРИТАНСЬКИХ СТУДЕНТІВ

О. М. Набока, Н. Р. Григорян

Анотація


Вивчення проблеми просодичної варіативності мовлення студентів є одним з пріоритетних напрямків сучасних лінгвістичних розвідок. Мовлення молоді в студентському середовищі відрізняється вживанням сленгу та нестандартних мовних форм. Мовленнєві та поведінкові звички, набуті в університеті, відрізняються маркованістю та соціальною значимістю. Межі діалектів дуже нестійкі, мовний стандарт за допомогою засобів масової інформації вторгається у царину розповсюдження діалектного мовлення і в результаті суцільного стирання відмінностей між акцентами, мовці починають розглядати нові мовленнєві тенденції як результат територіального розповсюдження, а не як маркер приналежності до певного соціального класу. У пропонованій статті зроблено спробу експериментальним методом вивчити просодичні (мелодійні та темпоральні) характеристики мовлення студенів і виявити особливості їх мовленнєвої поведінки. Проведений інструментальний аналіз із застосуванням аудиторського та комп’ютерного його видів дав змогу визначити мелодійні та темпоральні особливості мовлення студентів 19-22 років з м. Ліверпуль. Певний репертуар мелодійних шкал, термінальних тонів, темпу, синтагматичного членування та паузації складає просодичний портрет досліджуваних інформантів. Рекурентність висхідної шкали в комбінації з висхідним і висхідно-спадним термінальним тоном, подрібнене синтагматичне членування, варіативність темпу і паузації маркують мовлення досліджуваних студентів. Такий просодичний портрет засвідчує емоційно-забарвлений характер мовлення, не дуже багатий репертуар просодичних параметрів й домінування вимовних особливостей, притаманних сучасним тенденціям молодіжного мовлення, поєднання стандартних рис мовлення з рисами рідного регіонального діалекту.


Ключові слова


мовлення молоді; тенденції; поведінкові звички; акцент; студентське середовище

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilecka, S.Yu. (2017). Variativnist prosodichnih parametriv u movlenni britanskoyi molodi (instrumentalno-fonetichne doslidzhennya). Avtoref. dis...kand. filol. nauk: 10.02.04. Odesa.

Kon, I.S. (1979). Psikhologiia iunosheskogo vozrasta. M.: Prosveshchenie.

Kostetckaia A. G. (2001). Sotciolingvisticheskie kharakteristiki rechi obrazovannoi molodezhi Velikobritanii i SShA. Diss….kand. filol. nauk. Volgograd.

Murai, O.V. (2005). Pozitcionnaia variativnost monoftongov v rechi molodezhi Velikobritanii (eksperimentalno-foneticheskoe issledovanie). Diss. kand. filol. nauk. M.

Petrenko A. D., Khrabskova D. M. (2011) Aktualnye problemy iazykovoi variativnosti v aspekte mirovoi integratcii i globalizatcii. Monografiia. Simferopol.

Kerswill, P. (2002). Dialect Recognition and Speech Community Focusing in New and Old Town in England: the Effect of Dialect Levelling, Demography and Social Networks. A Handbook of Perceptiual Dialectology. Vol. 2. Amsterdam: Benjamins, 178-207.

Kerswill, P. (2007). Standard and Non-Standard English. Language in the British Isles. Cambridge: CUP, 34-51.

Roserwane, D. (1996). Estuary as a world language. Modern English Teacher 5/1. January, 13-16.

Trudgill, P. (1986). Social Identity and Linguistic Sex Differentiation. Dialect and Language Variation. Orlando, 295-401.

Watt, D. (2002). I don't speak with a Geordie accent, I speak, like, the Northern accent': Contact-induced levelling in the Tyneside vowel system. Joumal of Sociolinguistics 6:1, 44-63.

Wells, J. C. (2006). English Intonation. An Introduction. Cambridge University Press.

Williams, A., Kerswill, P. (1999) Dialect leveling: change and continuity in Milton Keynes, Reading and Hull. Foulkes and Docherty, 141-162.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Білецька С. Ю. Варіативність просодичних параметрів у мовленні британської молоді (інструментально-фонетичне дослідження). Автореф. дис...канд. філол. наук: 10.02.04. Одеса, 2017. 20 с. Кон И. С. Психология юношеского возраста. М.: Просвещение, 1979. 174 с.

Костецкая А. Г. Социолингвистические характеристики речи образованной молодежи Великобритании и США. Дисс….канд. филол. наук. Волгоград, 2001. 261 с.

Мурай О. В. Позиционная вариативность монофтонгов в речи молодежи Великобритании (экспериментально-фонетическое исследование). Дисс. канд. филол. наук. М., 2005. 189 с.

Петренко А. Д., Храбскова Д. М. Актуальные проблемы языковой вариативности в аспекте мировой интеграции и глобализации. Монография. Симферополь, 2011. 273 с.

Kerswill P. Dialect Recognition and Speech Community Focusing in New and Old Town in England: the Effect of Dialect Levelling, Demography and Social Networks. A Handbook of Perceptiual Dialectology. Vol. 2. Amsterdam: Benjamins, 2002. P. 178-207.

Kerswill P. Standard and Non-Standard English. Language in the British Isles. Cambridge: CUP, 2007. P. 34-51.

Roserwane D. Estuary as a world language. Modern English Teacher 5/1. January, 1996 . P. 13-16.

Trudgill P. Social Identity And Linguistic Sex Differentiation. Dialect and Language Variation. Orlando, 1986. P. 295-401.

Watt D. I don't speak with a Geordie accent, I speak, like, the Northern accent': Contact-induced levelling in the Tyneside vowel system. Joumal of Sociolinguistics 6:1, 2002. P. 44-63.

Wells J. C. English Intonation. An Introduction . Cambridge University Press, 2006. 276 p.

Williams A., Kerswill P. Dialect leveling: change and continuity in Milton Keynes, Reading and Hull. Foulkes and Docherty, 1999. P. 141-162.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.