DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).211011

ПРОПОВІДНИЦЬКИЙ ДИСКУРС КРІЗЬ ПРИЗМУ ЗІСТАВНОЇ ТЕОЛІНГВІСТИКИ

Н. О. Кравченко, А. В. Матієнко-Сільницька

Анотація


Статтю присвячено висвітленню результатів дослідження лексичних засобів реалізації сакральності в англомовній та україномовній проповідях з точки зору зіставної теолінгвістики. Розглянуто історію становлення та основні тенденції розвитку нової синтетичної дисципліни — теолінгвістики — загалом та зіставної теолінгвістики зокрема, що знаходиться у стадії становлення в надрах синхронічної теолінгвістики та передбачає вивчення проявів релігії, які закріпилися і відбилися в зіставлюваних мовах, незалежно від їх генеалогічної і типологічної приналежності, а також тотожності, подібності та відмінності в способах відображення, збереження і передачі релігійного змісту. За урахуванням особливостей англіканського та православного проповідницького дискурсу, що належать до різних християнських течій, виявлено наявність в аналізованих проповідях сакральної лексики трьох видів: традиційно релігійна лексика, за допомогою якої виражаються релігійні значення і смисли у текстах проповідей, що аналізуються; лексика, використовувана в основних сакральних текстах — Старому Заповіті, Євангелії, яка є інтертекстуальним маркером текстів релігійної проповіді й апелює до фонду загальних знань адресата; лексика, що належить до мови повсякденного спілкування, але в контексті релігійної проповіді набуває значення релігійної. В результаті проведеного дослідження англомовного та україномовного проповідницького дискурсу з позицій зіставної теолінгвістики зроблено висновок про те, що, незважаючи на конфесійні відмінності, національні особливості взаємодії християнської релігії з культурою, історією, соціальними відносинами тієї чи іншої нації, мовні показники (зокрема, лексичні засоби вираження категорії сакральності) містять багато спільного в текстах англійської та української проповідей. Намічено перспективи подальших розробок із залученням методів зіставної теолінгвістики для дослідження різномовних релігійних (проповідницького та молитовного) дискурсів на всіх мовних рівнях — лексичному, синтаксичному, просодичному.


Ключові слова


проповідницький дискурс; зіставна теолінгвістика; сакральна лексика

Повний текст:

PDF

Посилання


Admoni, V.G. (1994). Sistema form rechevogo vyskazyvanija. RAN In-t lingv. issled. Spb.

Gadomskij, A. K. (2005). Teolingvistika: istorija voprosa. Uchenye zapiski Tavricheskogo nacional'nogo universiteta. Ser. Filologija.. № 1,t. 1.18 ( 57). 16 -26.

Kikvidze, I. D. (2018). Sopostavitel'naja teolingvistika: predmet i celi issledovanija. Politicheskaja lingvistika. Federal'noe gosudarstvennoe bjudzhetnoe obrazovatel'noe uchrezhdenie vysshego professional'nogo obrazovanija «Ural'skij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet». №1. 115-119.

Koncharevich, K. (2012). K teoretiko-metodologicheskomu obosnovaniju sopostavitel'noj teolingvistiki (na materiale russkogo i serbskogo jazykov). Dostizhenija i perspektivy sopostavitel'nogo izuchenija russkogo i drugih jazykov: sb.materialov dokl.uchastn. VII mezhdunarodnyj simpozium. Belgrad. 14–22.

Kuharenko, V.A. (2002). Interpretacija teksta. Odessa: Latstar.

Malinovich, Ju.M. (1996). Tekst, ego klassy i ih identifikacija. Jazyk v jepohu znakovoj kul'tury: Tezisy dokladov i soobshhenij mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. Irkutsk : IGPIIJa. 87-92.

Nazarov, V. N. (2004). Vvedenie v teologiju. M.: Gardariki.

Sadovnikov, O. K., Zgurskij, G. V. pod red. Smolenskogo, S. N. (2010). Novejshij slovar' religiovedenija. Rostov na Donu: Feniks.

Shamarova, S.I. (2012). K voprosu o teolingvistike: cel', zadachi, ob`ekt, metody i osnovnye napravlenija. Filologicheskie nauki. Vyp. oktjabr'.Retrieved from https://research-journal.org/languages/k-voprosu-oteolingvistike-cel-zadachi-obekt-metody-i-osnovnye-napravleniya/

Сrystal, D. (2003). A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Harmondsworth: Penguin Books.

Noppen, van J.-P. (2004). From Theolinguistics to Critical Theolinguistics: the Case for Communicative Probity. Retrieved from :http://www.jovanoppen.tk.

Wagner, A. Theolinguistik.(1999). Internationale Tendenzen der Syntaktik und Pragmatik. 507-512.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Адмони В.Г. Система форм речевого высказывания. РАН Ин-т лингв. исслед. Спб. : 1994. 153с.

Гадомский А. К. Теолингвистика: история вопроса. Ученые записки Таврического национального университета. Сер. Филология.2005. № 1,т. 1.18 ( 57). C. 16 -26.

Киквидзе И. Д. Сопоставительная теолингвистика: предмет и цели исследования. Политическая лингвистика. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный педагогический университет». 2018. №1. С. 115-119

Кончаревич К. К теоретико-методологическому обоснованию сопоставительной теолингвистики (на материале русского и сербского языков). Достижения и перспективы сопоставительного изучения русского и других языков: сб.материалов докл.участн. VII международный симпозиум. Белград, 2012. С. 14–22.

Кухаренко В.А. Интерпретация текста. Одесса: Латстар, 2002. 288 с.

Малинович Ю.М. Текст, его классы и их идентификация. Язык в эпоху знаковой культуры: Тезисы докладов и сообщений международной научной конференции. Иркутск : ИГПИИЯ, 1996. С. 87-92

Назаров В. Н. Введение в теологию. М.: Гардарики, 2004. 320 с.

Садовников О. К., Згурский Г. В. под ред. Смоленского С. Н. Новейший словарь религиоведения. Ростов на Дону: Феникс, 2010. 444 с.

Шамарова С.И. К вопросу о теолингвистике: цель, задачи, объект, методы и основные направления. Филологические науки. 2012. Вып. октябрь. URL: https://research-journal.org/languages/k-voprosu-oteolingvistike-cel-zadachi-obekt-metody-i-osnovnye-napravleniya/ (дата звернення 20.07.2020)

Сrystal D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Harmondsworth: Penguin Books, 2003. 508 p.

Noppen van J.-P. From Theolinguistics to Critical Theolinguistics: the Case for Communicative Probity. 2004. URL:http://www.jovanoppen.tk. (дата звернення 18.12.2019)

Wagner A. Theolinguistik. Internationale Tendenzen der Syntaktik und Pragmatik. 1999. P. 507-512.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.