ВИКОРИСТАННЯ ГІПНОСТИЛІСТИЧНИХ ШАБЛОНІВ ЛЕКСИЧНОГО РІВНЯ ДЛЯ НАВІЮВАННЯ І ПОГЛИБЛЕННЯ ГІПНОТИЧНОГО ТРАНСУ В КИТАЙСЬКОМУ ГІПНОТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).211007

Ключові слова:

гіпнотичний дискурс, гіпноз, гіпностилістичні шаблони, гіпностилістика, гіпностилістичний аналіз

Анотація

Мета даного дослідження – навести основні лінгвістичні шаблони китайської гіпнотичної комунікації, а також висвітлити основні лінгвальні особливості навіювань у китайськомовному гіпнотичному дискурсі. Об’єктом дослідження є гіпнотичний дискурс у китайській мові, а предметом – механізми проведення гіпнотичного комунікативного акту в китайській мові. Матеріалом послугували записи мовлення гіпнотерапевтів під час гіпнотичного сеансів китайською мовою сумарним обсягом близько 100 годин. В статті було визначено, що гіпноз, тобто такий стан свідомості, який включає фокусування уваги й зниження ступеня периферичного усвідомлення, що характеризується збільшенням можливості реакції на навіювання, а саме: 1) зниженням ступеня алертності й психомоторної активності людини, що нагадує сон; 2) кооперацією людині, яка називається клієнтом, з людиною, яка називається терапевтом чи оператором; 3) збільшенням вірогідності успішного здійснення навіювання. Було зазначено основні фізіологічні симптоми гіпнотичного стану як по відношенню до зовнішніх проявів, наприклад, нерухомість, заплющення очей, розслаблення м’язів, зміна характеру дихання, уповільнення ковтання слини, автоматичні сіпання, що мають ідеомоторий характер, тощо; так і в аспекті фізіологічних змін у діяльності кори головного мозку, а саме – інтенсифікація активності відділів кори головного мозку, що відповідають за опрацювання візуальних образів, звуків, кінестетичних почуттів й частотний феномен, при якому вони активуються водночас, що називається синестезією. Було розглянуто перебіг типового сеансу гіпнотерапії, який включає в себе наступні компоненти: наведення, навіювання й виведення. Також було розглянуто гіпностилістичні шаблони, які використовуються гіпнотерапевтами задля формування стану гіпнотичного трансу у клієнта. Було висунуто пропозицію посилатись на галузь мовознавства, яка вивчає лінгвальні особливості гіпнотичного мовлення, за допомогою терміна гіпностилістика, а на процес виокремлення шаблонів гіпнотичного мовлення, що було описано – за допомогою терміна гіпностилістичний аналіз. Було виокремлено гіпностилістичні шаблони лексичного рівня.

Посилання

Bekhterev V.M. (1994). Hypnosis, suggestion, telepathy. Mоscow: Mysl.

Ginzburg M.R., Yakovleva E.L. (2008). Systematic course of Ericksonian hypnosis. Moscow: Moscow Psychological and Social Institute.

Gordeev M.N. (2001). Classical and Ericksonian Hypnosis: A Practical Guide. Moscow: Institute of Psychotherapy.

Karpenko M.Yu. (2019). Hypnotic discourse as an object of linguistic research (on the material of Chinese and English). Proceedings of the international scientific-practical conference "Taurian philological scientific readings". Kyiv: Tavriya National University named after VI Vernadsky.

Karpenko M.Yu. (2019). Lingual aspects of hypnotic discourse (based on Chinese and English). Scientific Bulletin of K.D. Ushinsky PNPU. № 28.

Kovalevska T.Yu. (2001). Communicative aspects of neuro-linguistic programs. Odesa: Astroprint.

Kutuza N. V. (2018). Communicative suggestions in advertising discourse: psycholinguistic aspect. Kiev: Vidavnichiy house of Dmitry Burago.

Pligin A., Gerasimov A. (2000). Guide to the course NLP-Practitioner. M .: KSP +.

Bandler R., Grinder J. (1979). Frogs into Princes. Moab: Real People Press.

Bandler R., Grinder J. (1975). Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, M.D. Volume I. Scotts Valley: Grinder & Associates.

Bandler R., Grinder J. (1975). Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, M.D. Volume II. Scotts Valley: Grinder & Associates.

Bandler R., Grinder J. (1981). Trance-Formation. Moab: Real People Press.

Elkins G.R., Barabasz A.F., Council J.R., Spiegel D. (2015). Advancing research and practice: the revised APA Division 30 definition of hypnosis // International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis. Vol. 63(1).

Erickson M. (1976). Hypnotic Realities. New-York: Irvington Publishers.

Erickson M.H., Rossi E.L. (1979). Hypnotherapy. An Exploratory Casebook. NY: Irvington Publishers.

Erickson M. (1991). My Voice Will Go with You. New-York: W.W. Norton & Company.

Hall M., Bodenhammer B. (1997). Mind-Lines. Lines for Changing Minds. E.T. Publications: Grand Junction.

Hypnotism. The British Medical Journal. (1955). Vol. 1, No. 4920. P. 1019-1020. URL: https://www.jstor.org/stable/20363323 (Last accessed: 27.06.2020).

James W. (1890). The Principles of Psychology. Volume 1. New-York: Henry Colt and Company.

James W. (1910). The Principles of Psychology. Volume 2. New-York: Henry Colt and Company.

Medical Use of Hypnotism: Report of a Subcommittee Appointed by the Psychological Medicine Group Committee of the British Medical Association. (1955). The British Medical Journal. Vol. 1, No. 4920. P. 190-193. URL: https://www.jstor.org/stable/20363379 (Last accessed: 27.06.2020).

卜鹤. (2010). 心理催眠术. 北京:新世界出版社.

子策. (2007). 催眠术与心理治疗. 安徽:安徽人民出版社.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-02

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА