DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).211006

ПРО АНІМАЛІЗМ ТА АНТРОПОМОРФІЗМ У ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

О. В. Ігіна, Л. О. Гайошко, Т. В. Сиротенко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню найголовніших етапів становлення і розвитку анімалістичного дискурсу як одного з широко представлених нестандартних напрямків художнього наративу, його антропоморфний аспект, а також його зв'язок з когнітивною зоологією. Анімалістичний дискурс становить собою унікальне явище, тому що виявляється у всіх стилях, в усіх жанрах, в усній (фольклорній) і письмовій формах, причому в останній представлений протягом двох тисяч років. Він, у різних своїх іпостасях, розрахований на аудиторію дитячу і дорослу, професійно підготовлену (наукову) і загальну. Представлений у професійних жанрах, анімалістичний дискурс широко розвинувся протягом останнього півстоліття - від антропологічної зоології до когнітивної психології тварин. Представлений у художньому мовленні, враховуючи його антропоцентрічність, він повідомляє інформацію про тварин, маючи своєю основною і кінцевою метою характеристику людини, що живе з твариною. Антропоморфізм - (практично) обов'язкова характеристика всіх анімалістичних творів - розглядається як одна з форм анімалізму, надзвичайно характерна для ранніх дослідників поведінки тварин і широко використовувана в художній творчості. Навіть у професійних колах досі має місце подібне оману, хоча розвиток зоопсихології, когнітивної психології тварин в останні роки привели переконливі докази функціонування раніше не відомих проявів психічної діяльності тварин. Тварина, безумовно, пізнає світ і у неї повинна бути своя "картина світу". Однак, когнітивні механізми у людини і тварини різні: якщо для людини основним інструментом пізнання є слово (в зв'язку з чим ми і говоримо про мовну картину світу), то тварина, позбавлена цього основного когнітивного інструменту, різко обмежена в можливостях побудови "своєї" картини світу. Розгляд низки персонажів анімалістичних наративів як лінгвокультурних типажів підтверджує абсолютну антропоцентрічність будь-якого художнього тексту, хто б не був його наратором і / або фокалізатором.


Ключові слова


анімалістичний дискурс; антропоморфічний аспект; когнітивна зоологія

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Anikin, V.P. (1977). Russkaya narodnaya skazka. L.: Prosveschenie.

Bolshoy entsiklopedicheskij slovar (2002). Izd. 2 pererab.,dop./ Gl.red. A.M.Prohorov. M.Bolshaya ros.ents.”Norint”.

Gejko, M. (2012). Chto takoe folklor. Top Author. Elektron.resurs. Rezhim dostupa:www.topauthor.ru/ 40cf.html.

Gusserl, E. (2004). Krizis evropejskikh nauk i transtsedentalnaya fenomenologiya. SPb: Vladimir Dal.

Luriya, A.R. (2019). Yazuk i soznanie. SPb: Izdatelstvo Piter.

Ozhegov, S.I. (2010). Slovar russkogo yazyka. Pod red.prof. L.I.Skvortsova. 24 izd.isprav. M.: Oniks.

Orekhova, Y.S. (2002). Animalisticheskaya literatura Frantsii, traditsii i ikh transformatsiya v tvorchestve S.G. Kolette. Avtoref.dis…kand.filol.nauk (10.01.03).

Propp, V.Y. (1998). Sobranie trudov/ V.Y.Propp – SPb: Izdatelstvo Labirint, 512.

Reznikova, Z.I. (2005). Intellekt i yazyk zhivotnykh i cheloveka. Osnovy kognitivnoj etologii. M.: Akademkniga.

Tinbergen, N. (1993). Sotsialnoe povedenie zhivotnykh. M.: Mir.

Fisher, J. (1973). The Magic of Lewis Carrol. L.: Simon and Schuster.

Humphrey, R. (1968). Stream of Consciousness in the Modern Novel. U. of Calif. Press.

Johnson, P. (2012). Apple News. Esquire. №12, 8

Lorenz, K. (1965). Evolution and Modification of Behaviour.Chicago: ChUPress.

Varela, F.L. (2001). The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. Cambr.Mass: MIT Press.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аникин В.П. Русская народная сказка. Л.: Просвещение.1977. 208 с.

Большой энциклопедический словарь. Изд. 2-ое, перераб., доп./ Гл.ред. А.М.Прохоров. М.: Большая рос. энц. “Норинт”. 2002.1456 с.

Гейко М. Что такое фольклор. Top Author, 2012. Электронный ресурс. Режим доступа: www.topauthor.ru/ 40cf.html.

Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. СПб: Владимир Даль, 2004.

Лурия А. Р. Язык и сознание. СПб: Издательство Питер. 2019. 336 с.

Ожегов С.И. Словарь русского языка. Под ред.проф.Л.И.Скворцова. 24-е изд.. испр. М.: Оникс. 2010. 1200 с.

Орехова Ю.С. Анималистическая литература Франции, традиции и их трансформация в творчестве С.Г.Колетт. Автореф. дис… канд.филол. наук (10.01.03).2002. 22 с.

Пропп В.Я. Собрание трудов. СПб: Издательство Лабиринт.1998. 512 с.

Резникова Ж.И. Интеллект и язык животных и человека. Основы когнитивной этологии. М.: Академкнига. 2005. 520 с.

Тинберген Н. Социальное поведение животных. М.: Мир. 1993. 192 с.

Fisher J. The Magic of Lewis Carrol. L.: Simon and Schuster.1973.288p.

Humphrey R. Stream of Consciousness in the Modern Novel. U.of Calif. Press.1968. 219 p.

Johnson P. Apple News. Esquire. 2012. №12. P.8

Lorenz K. Evolution and Modification of Behaviour.Chicago: ChUPress.1965. 121 p.

Varela F.L. The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. Cambr.Mass: MIT Press.2001. 312 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.