DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).211004

ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

С. В. Єрьоменко

Анотація


Пропонована стаття присвячена дослідженню особливостей перекладу українських фразеологізмів англійською мовою у художньому тексті. Матеріалом дослідження слугував роман Володимира Яворівського «Марія з полином у кінці століття». Оповідь у романі ведеться від імені автора, проте переважає діалогічне мовлення персонажів, яке насичене сталими зворотами, прислів’ями, передача яких і стала предметом нашого дослідження. Переклад роману був виконаний групою перекладачів на чолі з Максимом Тарнавським у 1988 році і опублікований у пресі. Ми виокремлюємо такі способи передачі українських фразеологізмів в англійському перекладі роману: переклад з використанням еквіваленту, аналогу, описовий переклад, калькування та опущення вихідної фразеологічної одиниці. Аналогова фразеологічна одиниця у мові перекладу відтворює значення, образність, сталість вихідного фразеологізму, відрізняючись лише лексико-граматичним наповненням. Описовий переклад має свої особливості у перекладі аналізованого роману, оскільки перекладачі, описуючи певну фразеологічну одиницю, намагаються компенсувати її, передаючи нефразеологічне українське сполучення фразеологізмом в англійській мові. Застосування калькування спостерігається у випадках передачі компаративних фразеологізмів та прислів’їв і є можливим лише у тих випадках, коли значення вихідного фразеологізму вмотивовано значенням його складових компонентів. Еквівалентний переклад є ідеальним перекладацьким рішенням, оскільки при його застосуванні у перекладі зберігаються всі характеристики вихідного фразеологізму: сталість, значення, образність, лексико-граматичне вираження. Невеликий відсоток фразеологізмів втрачається у процесі перекладу.


Ключові слова


фразеологізм; переклад; способи перекладу; еквівалент; аналог; калькування; описовий переклад; опущення

Повний текст:

PDF

Посилання


Golykova, Zh.A. (2003). Perevod s anglyjskogo na russkyj: Ucheb. posobye. M.: Novoe znanye.

Kazakova, T.A. (2000). Praktycheskye osnovy perevoda. Seryya: Yzuchaem ynostrannye yazyky. SPb.: Yzd-vo Soyuz.

Karaban, V.I. (2003). Pereklad z ukrayins`koyi movy` na anglijs`ku: Navchal`ny`j posibny`k. Vinny`cya: Nova Knyga.

Komyssarov, V.N. (1990). Teoriya perevoda (lyngvystycheskye aspekty). M.: Vysshaya shkola.

Korunecz`, I.V. (2003). Teoriya i prakty`ka perekladu (aspektny`j pereklad): Pidruchny`k. Vinny`cya: Nova Knyga.

Kuzmyn, S.S. (2004). Ydyomatycheskyj perevod s russkogo yazyka na anglyjskyj. M.: Flynta: Nauka.

Kunyn, A.V. 91980). Kurs frazeologyy sovremennogo anglyjskogo yazyka. M.

Romanova, S.P., Koralova, A.L. (2004). Posobye po perevodu s anglyjskogo na russkyj. M.: KDU.

Fedorov, A.V. (1990). Osnovy obshhej teoriy perevoda. SPb: Fylologyya Try.

Iavorivskyj, V. 91987). Mariya z poly`nom u kinci stolittya. K.: Dovkillya.

Iavorivskyi, V. (1988). Maria and Wormwood at the End of the Century / Translated by Tamara Zalite, Ivan Chulaki and Maxim Tarnawsky. Soviet Literature, 3-173.

Anglo-ukrayins`ky`j frazeologichny`j slovny`k (2005). Za red. K.T. Baranceva. K.: Znannya.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Голикова Ж.А. Перевод с английского на русский: Учеб. пособие. М.: Новое знание, 2003. 287 с.

Казакова Т.А. Практические основы перевода. Серия: Изучаем иностранные языки. СПб.: Изд-во Союз, 2000. 320 с.

Карабан В.І. Переклад з української мови на англійську: Навчальний посібник. Вінниця: Нова Книга, 2003. 608 с.

Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). М.: Высшая школа, 1990. 253 с.

Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. Вінниця: Нова Книга, 2003. 448 с.

Кузьмин С.С. Идиоматический перевод с русского языка на английский. М.: Флинта: Наука, 2004. 312 с.

Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка . М., 1980. 178 с.

Романова С.П., Коралова А.Л. Пособие по переводу с английского на русский. М.: КДУ, 2004. 176 с.

Федоров А.В. Основы общей теории перевода. СПб: Филология Три, 1990. 414 с.

Яворівський В. Марія з полином у кінці століття. К.: Довкілля, 1987. 176 с.

Iavorivskyi V. Maria and Wormwood at the End of the Century / Translated by Tamara Zalite, Ivan Chulaki and Maxim Tarnawsky. Soviet Literature. 1988. P. 3-173.

Англо-український фразеологічний словник / За ред. К.Т. Баранцева. К.: Знання, 2005. 1056 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.