DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).211002

МІТІГАЦІЯ VS НЕГАТИВНА ВВІЧЛИВІСТЬ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ)

Ю. В. Деде

Анотація


Стаття присвячена порівнянню комунікативних феноменів ввічливості та мітігації в художній зображеній комунікації. Встановлено, що мітігація функціонує в комунікації як різновид негативної ввічливості, вона визначається як «ввічливість віддалення», яка допомагає зберегти дистанцію між мовцем і слухачем. Стратегії негативної ввічливості орієнтовані на мінімізацію збитку негативному обличчю співрозмовника і вживаються, якщо має місце певна влада мовця над слухачем і / або соціальна дистанція між ними. Негативна ввічливість видається значно ширшим поняттям. Іншою відмінністю мітігаціі від негативної ввічливості є те, що мовець, який прагне не зачепити співрозмовника, в той же час піклується про те, щоб зберегти власне «обличчя». Таким чином, встановлено, що терміни негативна ввічливість та мітігація гіперо-гіпонімічно співвідносяться один з одним, мітігація визначається як різновид негативної ввічливості. Крім того, в статті запропоновано власну класифікацію мітігативних стратегій, яка включає пом’якшення незгоди з думкою співрозмовника, пом’якшення негативної оцінки адресата або його вчинків, пом’якшення відмови, пом’якшення поганої новини, пом’якшення прохання, пом’якшення поради, пом’якшення промісиву та пом’якшення ухилення. Також виокремлено комунікативні тактики, які реалізують окреслені мітігативні стратегії: тактики вибачення, подяки, позитивної оцінки, часткової згоди та зниження категоричності висловлювання. Простежено та проаналізовано реалізацію виокремлених мітігативних стратегій і тактик у спілкуванні персонажів англомовного художнього дискурсу. Перспективою проведеного дослідження є залучення інших дискурсів для вивчення феномену мітігації в різних соціальних та етнокультурних спільнотах.


Ключові слова


ввічливість; мітігація; художній дискурс; комунікативна стратегія; комунікативна тактика

Повний текст:

PDF

Посилання


Vlasyan, G.R. (2010). Razlichnye podhody k opredeleniyu lingvisticheskoj vezhlivosti. Vestnik Nizhnevartovskogo gosudarstvennogo universiteta, №3, 29-39.

Karasik, V.I. (2002). Yazyk social'nogo statusa. M.: ITDGK «Gnozis», 333 s.

Larina, T.V. (2009). Kategoriya vezhlivosti i stil' kommunikacii: sopostavlenie anglijskih i russkih lingvokul'turnyh tradicij. M.: Rukopisnye pamyatniki Drevnej Rusi, 512 s.

Tahtarova, S.S. (2010). Kategoriya kommunikativnogo smyagcheniya (kognitivno-diskursivnyj i etnokul'turnyj aspekty): avtoref. dis... dokt. filol. nauk: 10.02.19. Volgograd, 38 s.

Tahtarova, S.S. (2009). Kategoriya kommunikativnogo smyagcheniya (kognitivno-diskursivnyj i etnokul'turnyj aspekty): Monografiya. Volgograd, 382 s.

Formanovskaya, N.I. (1984). Sposoby vyrazheniya pros'by v russkom yazyke (pragmaticheskij podhod), Russkij yazyk za rubezhom, №6, 67-72.

Beaton, M.C. (2011). Death of a Perfect Wife. London: C & R Crime. 240 p.

Beaton, M.C. (2007). Death of a Poison Pen. Edinburgh: Constable and Co. 268 p.

Beaton, M.C. (2009). Love from Hell. London: C & R Crime. 257 p.

Brown, P., Levinson, S. C., & Gumperz, J. J. (1987). Politeness. doi:10.1017/cbo9780511813085

Caffi, С. (2007). Mitigation. Amsterdam: Elsevier. 342 p

Coben, H. (2007). Promise me. London: Orion. 454 p.

Goffman, E. (1972). On Face-Work: an Analysis of Ritual Elements in Social Interaction. Communication in Face to Face Interaction. Harmondsworth, 5-45.

Grice, H. (1975). Logic and Conversation. Syntax and Semantics. Vol. 3: Speech Acts. N.Y., 41-58.

Lakoff, R. (1973). The logic of politeness; or minding your p’s and q’s. Papers from the Ninth Regional Meeting of Chicago Linguistic Society, №9. P. 292–305.

Lakoff, R. (1995). Conversational Implicature. Handbook of Pragmatics. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 1-24.

Leech, G. (2014). The pragmatics of politeness. Oxford studies in sociolinguistics. New York: Oxford University Press, 341 p.

Langner, M. (1994). Zur kommunikativen Funktion von Abschwachungen: pragma- und soziolinguistische Untersuchungen. Mtinster: Nodus-Publ., 253 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Власян Г.Р. Различные подходы к определению лингвистической вежливости. Вестник Нижневартовского государственного университета. 2010. №3. С.29-39.

Карасик В.И. Язык социального статуса. М: ИТДГК «Гнозис», 2002.333 с.

Ларина Т.В. Категория вежливости и стиль коммуникации: сопоставление английских и русских лингвокультурных традиций. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. 512 с.

Тахтарова С.С. Категория коммуникативного смягчения (когнитивно-дискурсивный и этнокультурный аспекты): автореф. дис... докт. филол. наук: 10.02.19. Волгоград, 2010. 38 с.

Тахтарова С.С. Категория коммуникативного смягчения (когнитивно-дискурсивный и этнокультурный аспекты) : Монография. Волгоград, 2009. 382 с.

Формановская Н.И. Способы выражения просьбы в русском языке (прагматический подход). Русский язык за рубежом. 1984. №6. С.67-72.

Beaton, M.C. (2011). Death of a Perfect Wife. London: C & R Crime. 240 p.

Beaton M.C. (2007). Death of a Poison Pen. Edinburgh: Constable and Co. 268 p.

Beaton M.C. (2009). Love from Hell. London: C & R Crime. 257 p.

Brown P., Levinson S. Politeness: Some universals in language usage. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 348 p.

Caffi С. Mitigation. Amsterdam: Elsevier, 2007. 342 p Coben H. (2007). Promise me. London: Orion. 454 p.

Goffman E. On Face-Work: an Analysis of Ritual Elements in Social Interaction. Communication in Face to Face Interaction. Harmondsworth, 1972. P. 5-45.

Fraser B. Conversational mitigation. Journal of Pragmatics. 4(4). North- Holland, 1980. P. 341-350.

Grice H. Logic and Conversation. Syntax and Semantics. Vol. 3: Speech Acts. N.Y., 1975. P. 41-58.

Lakoff R. The logic of politeness; or minding your p’s and q’s. Papers from the Ninth Regional Meeting of Chicago Linguistic Society. 1973. №9. P. 292–305.

Lakoff R. Conversational Implicature. Handbook of Pragmatics. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 1995. P. 1-24.

Leech G. The pragmatics of politeness. Oxford studies in sociolinguistics. New York: Oxford University Press, 2014. 341 p.

Langner M. Zur kommunikativen Funktion von Abschwachungen: pragma- und soziolinguistische Untersuchungen. Mtinster: Nodus-Publ., 1994. 253 s.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.