DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).211000

ТЕМПОРАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОСОДІЇ МОВЛЕННЯ НОСІЇВ ДІАЛЕКТУ СКАУЗ

В. С. Григораш

Анотація


Пропоноване дослідження присвячено вивченню темпоральних характеристик мовлення носіїв діалекту скауз, або ліверпульскої англійської, що є поширеною на території графства Мерсісайд у Північно-Західній Англії. Діалект скауз виник у ХІХ столітті, коли велика кількість ірландських іммігрантів, а також неабияка кількість валлійців оселилися в цьому регіоні Англії. Для ліверпульської англійської характерними є акцентованість мовлення, широкий діапазон тональних підйомів та спадів, а також висхідна інтонація у стверджувальних реченнях. У південній частині Ліверпуля діалект є більш м'яким та ліричним. Ця різниця є найбільш суттєвою у вимовлянні голосних. Промінантною вокалічною рисою діалекту скауз є відсутність дифтонга [ɛə] та заміна його довгим монофтонгом [ɛ:]. Метою дослідження є визначення просодичних темпоральних особливостей мовлення жителів Ліверпуля з урахуванням їх гендерної та вікової належності. Матеріалом дослідження є аудіозаписи спонтанного мовлення 16 мешканців Ліверпуля. Загальна тривалість аудіозаписів складає 43 хвилини. Дослідження проводилось із урахуванням гендерного та вікового факторів. Інформантів було поділено на 2 гендерні та 2 вікові групи, а саме: «20 – 40 років» і «старші за 40 років». Інструментальний аналіз уможливив визначення таких темпоральних параметрів, як швидкість мовлення та швидкість артикуляції, коефіцієнт паузації та середня тривалість пауз, а також дистрибуція різних за тривалістю видів пауз у мовленні носіїв діалекту скауз. Встановлено, що темпоральними маркерами ліверпульської англійської є збільшення швидкості артикуляції жіночого мовлення порівняно з чоловічим, більша паузальна насиченість жіночого мовлення у віковій групі «20 – 40 років» та чоловічого мовлення в групі «старші за 40 років», превалювання коротких пауз, пауз середньої тривалості та тривалих пауз.


Ключові слова


діалект скауз; перцептивний аналіз; інструментальний аналіз; швидкість мовлення; швидкість артикуляції

Повний текст:

PDF

Посилання


Beal, J. C. (2008). English Dialects in the North of England: Phonology. In Kortman B., Upton C. (eds.), Varieties of English. The British Isles, Berlin: Mouton de Gruyter, Vol. 1., 122 –144.

Boersma P., Weenink, D. (2019) Praat: Doing Phonetics by Computer [Computer program], version 6.1.05. URL: https://www.fon.hum.uva.nl/praat/.

Crystal, D. (2011). Prosodic Systems and Intonation in English. Cambridge: Cambridge University Press.

Grant, A., Grey, C. (2007). The Mersey Sound: Liverpool’s Language, People and Places. Liverpool: Open House Press, 106-140.

Knowles, G. (1973). Scouse, the Urban Dialect of Liverpool. University of Leeds.

Laver, J. (1994). Principles of Phonetics. Cambridge: CUP, 1994.

McGowan, J. What does your accent say about you? URL: www.mcgowantranscriptions.co.uk/british-accents-stereotypes/.

Nance, C., Kirkham, S., Groarke, E. (2015). Intonational Variation in Liverpool English. Proceedings of the XVIII International Congress of Phonetic Sciences, 1-5.

Pace-Sigge, M. (2003). Intonation in Scouse. In book: MA dissertation, Chapter: University Of Eastern Finland, 1-7.

Trudgill, P. (2000). The Dialects of England. London: Wiley-Blackwell.

Watson, K. (2007). Liverpool English. Journal of the International Phonetic Association, 37(3), 351–360.

Wells, J. C. (1982). Accents of English. L.: CUP, Vol. 2: The British Isles.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Beal J. C. English Dialects in the North of England: Phonology // Kortman B., Upton C. (eds.), Varieties of English. The British Isles, Berlin: Mouton de Gruyter, 2008. Vol. 1. P. 122 -144.

Boersma P., Weenink D. Praat: Doing Phonetics by Computer [Computer program], version 6.1.05. 2019. – Режим доступу: https://www.fon.hum.uva.nl/praat/.

Crystal D. Prosodic Systems and Intonation in English. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 390 p.

Grant A., Grey C. The Mersey Sound: Liverpool’s Language, People and Places. Liverpool: Open House Press, 2007. P. 106-140.

Knowles G. Scouse, the Urban Dialect of Liverpool.University of Leeds: 1973. 347 p.

Laver J. Principles of Phonetics. Cambridge: CUP, 1994. 707 p.

McGowan J. What does your accent say about you? URL: www.mcgowantranscriptions.co.uk/british-accents-stereotypes/.

Nance C., Kirkham S., Groarke E. Intonational Variation in Liverpool English // Proceedings of the XVIII International Congress of Phonetic Sciences. 2015. P. 1-5.

Pace-Sigge M. Intonation in Scouse. In book: MA dissertation, Chapter: University Of Eastern Finland, 2003. P. 1-7.

Trudgill P. The Dialects of England. London: Wiley-Blackwell, 2000. 168 p.

Watson K. Liverpool English // Journal of the International Phonetic Association, 2007. Vol. 37(3). P. 351–360.

Wells J. C. Accents of English. L.: CUP, 1982.Vol. 2: The British Isles. 465 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.