DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).210998

ЛЕКСИЧНІ ІННОВАЦІЇ ПЕРІОДУ КОРОНАВІРУСНОЇ ПАНДЕМІЇ

Т. В. Весна, Т. В. Телецька

Анотація


У статті розглянуто вплив сучасного соціального контексту, пов’язаного з пандемією Covid-19, на лінгвістичну ситуацію – появу нових елементів форми, змісту, функціонування у французькому медійному дискурсі. Таким чином підтверджується розроблений у мовознавстві метод кореляції соціальних і мовних чинників при дослідженні історичного розвитку суспільства шляхом аналізу змін його словника та виокремлення «слів-свідків» ключових понять і подій. Хронологічно робота охоплює перше півріччя 2020 року. Джерелом фактичного матеріалу є електронні версії французької періодичної преси: Le Monde, Le Figaro, Le Point, L’OBS та ін. Аналіз мовних одиниць супроводжується лінгвокраїнознавчим коментарем та прикладами з українських медіаресурсів. До лексичного корпусу входять медичні терміни та спеціальна лексика, пов’язана з освітою, засобами масової інформації та функціонуванням суспільства в умовах коронавірусної кризи. Висвітлюється позиція Французької Академії стосовно граматичних форм, семантичних ознак та функціональних характеристик мовних нововведень. Особливості вживання окремих ключових лексичних інновацій порівнюються на матеріалі періодичних видань Франції, Бельгії (Le Soir, DH.be) та Канади (Le Journal de Québec). Номінативна функція розглянутих лексем у медіа-дискурсі супроводжується стилістичним забарвленням шляхом метафоризації для посилення аксіологічних та прагматичних функцій публіцистичного тексу. Активність використання вказаної лексики підтверджується наявністю синонімічних одиниць. У досліджуваному матеріалі було виявлено використання англомовних запозичень, які можуть бути предметом окремого аналізу. Характерною ознакою виокремлених слів є їх словотвірна продуктивність, що призводить до їх поширеного вживання у різних мовних регістрах. Перелік лексичних інновацій, наведених у статті, не є вичерпним, оскільки проблеми, пов’язані з пандемією коронавірусу, спонукають до активної наукової та суспільної діяльності, яка неминуче знайде свій відбиток у мові.


Ключові слова


пандемія Covid-19; реалія; лексична інновація; «слова-свідки»; медіа-дискурс

Повний текст:

PDF

Посилання


Matoré, G. (1973). La méthode en lexicologie: domaine français. P.: Didier.

Le Figaro. URL: https://www.lefigaro.fr/

Le Monde. URL : https://www.lemonde.fr/

L’OBS. URL : https://www.nouvelobs.com/ Le Journal de Québec. URL : https://www.journaldequebec.com/

Francetvinfo. URL : https://www.francetvinfo.fr/

Gala. URL: https://www.gala.fr/

Challenges. URL: https://www.challenges.fr/

Le Point. URL : https://www.lepoint.fr/

Le Journal des Femmes. URL : https://www.journaldesfemmes.fr/ https://www.lesoir.be/ Le Soir

DH.be. URL : http://www.dh.be/

Voici. URL : https://www.voici.fr/

Ouest-France. URL : https://www.ouest-france.fr/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Matoré G. La méthode en lexicologie: domaine français. P.: Didier, 1973, 126 p.

Le Figaro. URL: https://www.lefigaro.fr/

Le Monde. URL : https://www.lemonde.fr/

L’OBS. URL : https://www.nouvelobs.com/ Le Journal de Québec. URL : https://www.journaldequebec.com/

Francetvinfo. URL : https://www.francetvinfo.fr/

Gala. URL: https://www.gala.fr/

Challenges. URL: https://www.challenges.fr/

Le Point. URL : https://www.lepoint.fr/

Le Journal des Femmes. URL : https://www.journaldesfemmes.fr/ https://www.lesoir.be/ Le Soir

DH.be. URL : http://www.dh.be/

Voici. URL : https://www.voici.fr/
Ouest-France. URL : https://www.ouest-france.fr/

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.