DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).210995

МЕЛОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ШОТЛАНДСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

К. С. Бондар

Анотація


Стаття виконана в руслі сучасної соціофонетики. Функціонування англійської мови в Шотландії характеризується взаємодією регіональної вимовної норми, діалектів скотс, а також гельської мови. У ситуації двомовності інтерференція цих двох мовних систем привела до виникнення великої кількості мішаних мовних форм. У пропонованій роботі зроблено спробу виявити в неформальному спонтанному мовленні інформантів з м. Глазго, представників двох вікових груп просодичні маркери їх мовленнєвої поведінки. Виокремленні під час дослідження вікові просодичні особливості мовленнєвої поведінки шотландців виявили характерні відмінні риси кожної з досліджуваних вікових груп. Так, для чоловіків, представників шотландського розмовного діалекту м. Глазго характерним є подрібнене синтагматичне членування, превалювання однонаголошеної шкали та висхідного завершення інтонаційної групи. Для чоловіків, студентів коледжу, віком 19 і 20 років типовим в їхній мовленнєвій поведінці є дуже подрібнена делімітація мовленнєвого потоку і вживання емфатичних термінальних тонів, які на тлі вузького діапазону роблять мовлення емоційно-нейтральним. Специфічною особливістю мовлення представників шотландського діалекту є використання низького ненаголошеною передтакту в комбінації з високим ядровим складом і підвищуваним рівнем заядрових складів. Отже, враховуючи проведений просодичний аналіз можна стверджувати, що елементи міського розмовного діалекту найяскравіше представлені в молодіжному мовленні на тлі вживання емоційних моделей просодичного оформлення мовлення. Результати дослідження, отримані під час перцептивного аналізу, сприяють подальшому вивченню соціофонетичного варіювання мовлення шотландців.


Ключові слова


шотландський варіант англійської мови; розмовні діалекти; мовна система; просодичний аналіз; вікові групи

Повний текст:

PDF

Посилання


Denisova, E.A. (2008). Problema terminologii: «shotlandskij yazyk» i «shotlandskij dialekt». Yazykovaya situaciya na territorii Shotlandii. Vestnik LGU im. V. S. Pushkina. Ser.: Filologiya. SPb, 33-46.

Evstafeva, N. M. (2016). Predposylki formirovaniya sovremennoj yazykovoj situacii v Shotlandii. Nauka segodnya: postulaty proshlogo i sovremennye teorii kak mehanizm effektivnogo razvitiya v usloviyah krizisa. – SPb: KultInformPress, 246-249.

Douglas, F. (2006). English in Scotland. The Handbook of World Englishes, 41.

Nihtinen, A. (2012) Scotland’s Linguistic Past and Present: Paradoxes and Consequences. Department of Nordic History. Abo Akademi, 118-137.

Stuart-Smith, J. (2014). Glasgo: Accent and Voice Quality. Ch. 11. Urban Voices: Accent Studies in the British Isles. Routledge, 328.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Денисова Е. А. Проблема терминологии: «шотландский язык» и «шотландский диалект». Языковая ситуация на территории Шотландии. Вестник ЛГУ им. В. С. Пушкина. Сер.: Филология. СПб, 2008. С. 33-46.

Евстафьева Н. М. Предпосылки формирования современной языковой ситуации в Шотландии. Наука сегодня: постулаты прошлого и современные теории как механизм эффективного развития в условиях кризиса. – СПб: КультИнформПресс, 2016. С. 246-249.

Douglas F. English in Scotland. The Handbook of World Englishes. 2006. P. 41.

Nihtinen A. Scotland’s Linguistic Past and Present: Paradoxes and Consequences. Department of Nordic History. Abo Akademi, 2012. P. 118-137.

Stuart-Smith J. Glasgo: Accent and Voice Quality. Ch. 11. Urban Voices: Accent Studies in the British Isles. Routledge, 2014. 328 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.