DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).210994

РЕАЛІЇ В ОРИГІНАЛІ ТА ПЕРЕКЛАДІ

А. Є. Болдирева

Анотація


В статті надається стислий огляд поглядів дослідників на визначення реалій, їх класифікацію, проблему передачі реалій при перекладі. Матеріалом дослідження послугували російські народні казки та їх переклад англійською мовою. Світова література – це живий організм, який об'єднує літератури різних країн в єдину, цілісну систему, що безперервно розвивається і живе за своїми власними законами. Особливе місце серед культурного літературного спадку людства займають фольклорні твори, зокрема народні казки. Мова становить собою певне відображення культури будь-якої нації, вона несе в собі національно-культурний код того чи іншого народу. Мова не існує поза культурою. Тісний зв'язок між вивченням мови фольклору та культури не підлягає сумніву. В будь-якій мові є такі мовні одиниці, в яких національно-культурний компонент закладений у самій їх семантиці. Це прецедентні імена, реалії, звертання, власні назви, фразеологізми тощо, тобто те, що ряд вчених назвали безеквівалентною лексикою. Найпоширенішим терміном на позначення етнокультурної / етноспецифічної лексики став термін «реалія». Проблема перекладу реалій вважається однією з найголовніших та найскладніших у міжкультурному аспекті перекладу та дослідженнях національно-культурної специфіки мови і мовленнєвої діяльності. Якщо мовне і культурне розмаїття сьогодні визначене як багатство цивілізації, то саме переклад працює на його збереження. Переклад виступає як засіб захисту національних мов і культур, даючи імпульси для їхнього саморозвитку і водночас вберігаючи їх від надмірного іншомовного впливу. Художній переклад з'єднує шедеври національних літератур у класику світової літератури, що дає кожному з нас унікальний шанс побачити цей світ через призму представника іншої нації, іншої ментальності. Саме проблемі передачі слів-реалій як етноспецифічної лексики при перекладі й присвячена дана стаття.


Ключові слова


безеквівалентна лексика; реалія; переклад; передача; вихідна мова; мова перекладу

Повний текст:

PDF

Посилання


Fedorov, A.V. (2002). Osnovy obshhej teorii perevoda. Spb: Filologija-Tri.

Latyshev, L.K. (1988). Perevod: problemy teorii, praktiki i metodiki prepodavanija. M.: Prosveshhenie.

Vlahov, S.I., Florin, S.P. (2009). Neperevodimoe v perevode. M.: Valent.

Zorivchak, R.P. (1989). Realiia i pereklad (na materiali anhlomovnykh perekladiv ukrainskoi prozy). Lviv: Vyd-vo pry Lviv. un-ti.

Kazakova, T.A. (2003). Prakticheskie osnovy perevoda. English – Russian. Uchebnoe posobie. M.: Sojuz.

Barhudarov, L.S. (2008). Jazyk i perevod: Voprosy obshhej i chastnoj teorii perevoda. M.: Izd-vo LKI.

Narodnye russkie skazki. Iz sbornika A.N. Afanas'eva / Vstup. Stat'ja V. Anikina. (1982). M.: Pravda.

Russian Fairy Tales / Translated by Norbert Guterman from the collections of Aleksandr Afanas’ev. (2006). New York: Random House, Inc.

Ozhegov, S.I. (1986). Slovar' russkogo jazyka. 18-e izd., stereot. M.: Rus. Jaz.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Федоров А.В. Основы общей теории перевода. Спб: Филология-Три, 2002. 409с.

Латышев Л. К. Перевод: проблемы теории, практики и методики преподавания. М.: Просвещение, 1988. 160с.

Влахов С.И., Флорин С.П. Непереводимое в переводе. М.: Валент, 2009. 360с.

Зорівчак Р.П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози). Львів: Вид-во при Львів. ун-ті, 1989. 216 с.

Казакова Т.А. Практические основы перевода. English – Russian. Учебное пособие. М.: Союз, 2003. 320с.

Бархударов Л.С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории перевода. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 240с.

Народные русские сказки. Из сборника А.Н. Афанасьева / Вступ. статья В. Аникина. М.: Правда, 1982. 576с.

Russian Fairy Tales / Translated by Norbert Guterman from the collections of Aleksandr Afanas’ev. New York: Random House, Inc, 2006. 663p.

Ожегов С.И. Словарь русского языка. 18-е изд., стереот. М.: Рус. Яз., 1986. 797с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.