DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2020.1(44).210990

КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ УЧАСНИКІВ СВІТСЬКОГО СПІЛКУВАННЯ

І. В. Базарова

Анотація


Стаття присвячена дослідженню комунікативних стратегій і тактик, якими послуговуються учасники світської бесіди (small talk). Матеріалом дослідження обрано англомовний літературний дискурс, з якого методом суцільної вибірки виокремлено епізоди, в яких персонажі залучені до світської бесіди. В дослідженні використано описовий метод, функціональний метод, прагмалінгвістичний метод, когнітивний метод та компонентний аналіз. У статті обговорюються  наявні в лінгвістиці визначення світської бесіді, схарактеризовано можливі типи взаємовідносин між учасниками світської бесіди. Встановлено, що при розгляді жанру світської бесіди на перший план потрапляє не комунікативна, а прагматична функція мови. На підставі аналізу власного фактичного матеріалу доведено, що дотримання принципу ввічливості є головною комунікативної інтенцією учасників світської бесіди. В статті пропонується власна класифікація комунікативних стратегій і тактик позитивної та негативної ввічливості, якими послуговуються учасники світської бесіди. До стратегій позитивної ввічливості в дослідженні віднесено: 1) контактно-встановлювальну стратегію (яка реалізується тактиками прояву інтересу до співрозмовника та позитивної оцінки) та 2) стратегію групової ідентичності (яка реалізується тактиками інтимізації (секретності), соціальної переваги та негативно-оцінного обговорення третіх осіб (плітки)). До стратегій негативної ввічливості віднесено: 1) стратегію пом’якшення висловлювання (яка реалізується тактиками зниження категоричності висловлювання та пом’якшення негативної оцінки), 2) стратегію підвищення положення адресата (яка реалізується тактиками компліменту та лестощів) і 3) стратегію збереження «обличчя» (яка реалізується тактиками зміни теми та ухилення від відповіді). Всі виокремлені стратегії і тактики проілюстровано прикладами з англомовного літературного дискурсу.


Ключові слова


літературний дискурс; світська бесіда; ввічливість; комунікативна стратегія; комунікативна тактика

Повний текст:

PDF

Посилання


Belous A.S. Evoliutsyia zhanra svetskoi besedy (small-talk): dys. ... kand. fylol. nauk : 10.02.04. Nyzhnyi Novhorod, 2010. 171.

Vynokur T. H. Hovoriashchyi y slushaiushchyi. Varyanty rechevoho povedenyia. M., 1993. 135– 153.

Matveeva T.V. Polnyi slovar lynhvystycheskykh termynov. Rostov-na-Donu, 2010. 562.

Fenyna V.V. Rechevye zhanry small talk y svetskaia beseda v anglo-amerykanskoi y russkoi kulturakh: dys. ... kand. fylol. nauk : 10.02.19. Saratov, 2005. 241.

Beaton M.C. Death of a Nag. London : C & R Crime, 2011. 194 p.

Brown P., Levinson S. Politeness: Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 345 p.

Goffman E. On face-work: an analysis of ritual elements in social interaction. Communication in face-to-face interaction. Harmondsworth: Penguin, 1972. P. 319-346.

Kinsella S. The Secret Dreamworld of a Shopaholic. London: Black Swan, 2000. 320 p.

Leech G. Explorations in semantics and pragmatics. Amsterdam: Benjamins, 1980. 133 p.

Leech G. Principles of Pragmatics. London & New York: Longman, 1983. 250 p.

Longman Dictionary of Contemporary English Online URL: https://www.ldoceonline.com/

Macomber Debbie. Hannah’s list. Ontario: Mira books, 2010. 397 p.

Merriam-Webster Learner’s Dictionary. URL: http://www.learnersdictionary.com/pronex/pronex.htm

Oxford Advanced Learner’s Dictionary URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

Williams Polly. A good girl comes undone. – London: Sphere, 2008. – 355 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Белоус А.С. Эволюция жанра светской беседы (small-talk): дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04. Нижний Новгород, 2010. 171 с.

Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения. М., 1993. С. 135–153.

Матвеева Т.В. Полный словарь лингвистических терминов. Ростов-на-Дону, 2010. 562 с.

Фенина В.В. Речевые жанры small talk и светская беседа в англо-американской и русской культурах: дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19. Саратов, 2005. 241 с.

Beaton M.C. Death of a Nag. London : C & R Crime, 2011. 194 p. 

Brown P., Levinson S. Politeness: Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 345 p.

Goffman E. On face-work: an analysis of ritual elements in social interaction. Communication in face-to-face interaction. Harmondsworth: Penguin, 1972. P. 319-346.

Kinsella S. The Secret Dreamworld of a Shopaholic. London: Black Swan, 2000. 320 p.

Leech G. Explorations in semantics and pragmatics. Amsterdam: Benjamins, 1980. 133 p.

Leech G. Principles of Pragmatics. London & New York: Longman, 1983. 250 p.

Longman Dictionary of Contemporary English Online URL: https://www.ldoceonline.com/

Macomber Debbie. Hannah’s list. Ontario: Mira books, 2010. 397 p.

Merriam-Webster Learner’s Dictionary. URL: http://www.learnersdictionary.com/pronex/pronex.htm 

Oxford Advanced Learner’s Dictionary URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

Williams Polly. A good girl comes undone. – London: Sphere, 2008. – 355 p. 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.