DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2019.1(42).168913

ПРАКТИКА АВТОРСЬКИХ САМОІНСЦЕНУВАНЬ У НІМЕЦЬКІЙ МЕТАЛІТЕРАТУРІ ХХІ СТ. (В. ХААС, Т. ГЛАВІНИЧ)

Ю. О. Помогайбо

Анотація


Дослідження присвячено феномену авторського самоінсценування у новітній німецькій літературі. Демонстративно-акцентована присутність автора у своєму тексті розглядається як один із засобів привертання читацької уваги до письменника та його творчості у ситуації медіа-конкуренції. З огляду на сучасну класифікацію, у роботі розрізняються позатекстові (паратекстуальні та габітусні) і власне текстуальні інсценування. Предметом цієї студії є текстуальні форми авторського самоінсценування та їх функції у романах Т. Главінича «Це ж я» та В. Хааса «Погода 15 років тому». В ході дослідження доведено, що образ-імідж автора може реалізовуватись в різних проекціях – від амбіційного і невротичного письменника-невдахи, який заздрить своїм більш успішним конкурентам (Т. Главініч) до успішного ремісника, автора бульварних романів, який розуміє потреби читачів (В. Хаас). В обох творах, які є прикладами металітератури, автори наділяють свого персонажа автобіографічними рисами. Тотожність імен, деякі факти реальної біографії, відсилання до власних творів дозволяють письменникам моделювати псевдо реальність та конструювати штучний імідж себе заради епатажної гри з читачем. Якщо Т. Главінич у романі «Це ж я» автор іронізує над читачем, який завжди намагається ідентифікувати героя з автором, то В. Хаас у «Погоді 15 років тому», реконструюючи сюжет свого роману у фіктивному інтерв’ю, в першу чергу критикує посередні читацькі смаки та прихильність до масово-розважальних жанрів літератури. Підкреслено, що автори, звертаючись до різних форм самоінценування, апелюють насамперед до читачів, які тяжіють до всього автентичного і намагаються відшукати у художньому тексті біографічний слід. Аналіз романів довів, що самоінсценування автора у власному творі використовується як засіб імітації автентичності з метою критики усереднення потреб читачів, які перетворюються на споживачів масової літератури, а також як іронічний автокоментар і ефективний засіб самореклами.

Ключові слова


автор; самоінсценуванная; імідж автора; образ автора; металітература; Вольф Хаас; Томас Главінич; сучасна німецька література

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Assmann, D.-Chr. (2011). Das bin ich nicht. Thomas Glavinics Literaturbetriebs-Szene. In Th. Wegmann, N. Chr. Wolf (Eds.), ‚High‘ und ‚low‘. Zur Interferenz von Hoch- und Populärkultur in der Gegenwartsliteratur (pp.121–140). Berlin; Boston: De Gruyter.

Künzel, C. & Schönert, J. (Eds.) (2007). Autorinszenierungen : Autorschaft und literarisches Werk im Kontext der Medien. Würzburg: Königshausen & Neumann.

Detering, H. (Ed.) (2002) Autorschaft. Positionen und Revisionen. Stuttgart; Weimer: J. B. Metzler.

Jannidis, F., Lauer, G., Martinez, M. & Winko, S. (Eds.) (1999). Die Rückkehr des Autors. Zur Erneuerung eines umstrittenen Begriffs. Tübingen: Niemeyer.

Glavinic, Th. (2014). Das bin doch ich [Roman]. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.

Haas, W. (2015). Das Wetter vor 15 Jahren [Roman]. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.

Herrmann, L., Horstkotte, S. (2016). Gegenwartsliteratur. Eine Einführung. Stuttgart; Weimer: J. B. Metzler.

Jürgensen, Chr., Kaiser, G. (2011). Schriftstellerische Inszenierungspraktiken. Heuristische Typologie und Genese. In Jürgensen, Chr., Kaiser, G. (Eds.) Schriftstellerische Inszenierungspraktiken. Typologie und Geschichte (pp. 9–30). Heidelberg: Winter.

Kasko, N. (2016). Autorinszenierung in Wolf Haas Das Wetter vor 15 Jahren. Werkstatt, 11, 243–263.

März, U. (2007, September 20). Ohne ein Fitzelchen Fiktion. DIE ZEIT. Retrieved https://www.zeit.de/2007/39/L-Glavinic

Neuhaus, S. (2014). Das bin doch ich – nicht. Autorfiguren in der Gegenwartsliteratur (Bret Easton Ellis, Thomas Glavinic, Wolf Haas, Walter Moers und Felicitas Hoppe). In S. Kyora, Subjektform Autor. Autorschaftinszenierungen als Praktiken der Subjektivierung (pp. 307–325). Bielefeld: transcript.

Schaffrick, M. & Willand, M. (Eds.) (2014).Theorien und Praktiken der Autorschaft. Berlin : De Gruyter.

Urbanek, J. (2007, September 1). „Wer meine Bücher ablehnt, lehnt mich ab. Thomas Glavinic spielt in seinem neuen Roman selbst die Hauptrolle“. Wiener Zeitung.

Zentner, E. (2016). Der hybride Autor. Subjektbildung und die Praktik der autofiktionalen Selbstinszenierung in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur (Doctoral dissertation). Retrieved from http://oops.uni-oldenburg.de/2873/1/zenhyb16.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Assmann D.-Chr. Das bin ich nicht. Thomas Glavinics Literaturbetriebs-Szene. ‚High‘ und ‚low‘. Zur Interferenz von Hoch- und Populärkultur in der Gegenwartsliteratur [Hrsg. v. Th. Wegmann, N. Chr. Wolf]. Berlin; Boston: De Gruyter, 2011. S. 121–140.

Autorinszenierungen : Autorschaft und literarisches Werk im Kontext der Medien [Hrsg. v. Chr. Künzel, J. Schönert]. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2007. 286 S.

Autorschaft. Positionen und Revisionen [Hrsg. v. H. Detering]. Stuttgart; Weimer: J. B. Metzler, 2002. 608 S. https://link.springer.com/content/pdf/bfm%3A978-3-476-05568-2%2F1.pdf

Die Rückkehr des Autors. Zur Erneuerung eines umstrittenen Begriffs [Hrsg. v. F. Jannidis, G. Lauer, M. Martinez, S. Winko]. Tübingen: Niemeyer, 1999. 561 S.
Glavinic Th. Das bin doch ich [Roman]. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2014. 237 S.

Haas W. Das Wetter vor 15 Jahren [Roman]. – München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2015. – 220 S.

Herrmann L., Horstkotte S. Gegenwartsliteratur. Eine Einführung. – Stuttgart; Weimer: J. B. Metzler, 2016. 230 S.

Jürgensen Chr., Kaiser G. Schriftstellerische Inszenierungspraktiken. Heuristische Typologie und Genese. Schriftstellerische Inszenierungspraktiken. Typologie und Geschichte. Heidelberg: Winter, 2011. S. 9–30.

Kasko N. Autorinszenierung in Wolf Haas Das Wetter vor 15 Jahren. Werkstatt. 11 (2016). S. 243–263

März U. Ohne ein Fitzelchen Fiktion. DIE ZEIT. 20.09.2007. URL: https://www.zeit. de/2007/39/L-Glavinic (Last accessed: 25.01.2019)

Neuhaus S. Das bin doch ich – nicht. Autorfiguren in der Gegenwartsliteratur (Bret Easton  Ellis, Thomas Glavinic, Wolf Haas, Walter Moers und Felicitas Hoppe). Subjektform Autor. Autorschaftinszenierungen als Praktiken der Subjektivierung [Hrgb. Sabine Kyora]. Bielefeld: transcript, 2014. S. 307–325.

Theorien und Praktiken der Autorschaft [Hrsg. v. M. Schaffrick, M. Willand]. Berlin : De Gruyter, 2014. 664 S.

Urbanek J. „Wer meine Bücher ablehnt, lehnt mich ab. Thomas Glavinic spielt in seinem neuen Roman selbst die Hauptrolle“. Wiener Zeitung. 01.09.2007.

Zentner E. Der hybride Autor. Subjektbildung und die Praktik der autofiktionalen Selbstinszenierung in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur ; [Diss. zur Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie. Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 2016. URL: http://oops.unioldenburg. de/2873/1/zenhyb16.pdf (Last accessed: 25.01.2019)

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.