DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2019.1(42).168911

МІСТЕРІАЛЬНИЙ ШЛЯХ КОРОЛЯ ЛІРА В НЕОФАБУЛІСТСЬКІЙ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ РОНАЛДА ГАРВУДА: ОБРИСИ АНГЛІЙСЬКОГО (ПОСТ)ПОСТМОДЕРНІЗМУ

Д. Дроздовський

Анотація


У статті представлено герменевтичний аналіз п’єси «Костюмер» (1980 р.) англійського драматурга Роналда Гарвуда. Досліджено, що в цьому творі, написання якого припадає на функціонування постмодернізму, наявні філософські риси постпостмодернізму. Окреслено роль шекспірівського інтертексту у п’єсі. Уточнено низку положень про особливості постмодернізму в англійській літературі 1980-х рр., а також окреслено особливості зв’язку між постмодернізмом і неофабулізмом як одним із напрямів постпостмодерністської літератури. В аспекті розвитку літературознавчих підходів Б. Шалагінова розкрито специфіку взаємодії двох метаформ світової культури — карнавалу й містерії – у п’єсі «Костюмер». Виявлено репрезентацію екзистенціалістських рис у світогляді головного актора (Сера) у п’єсі, а також у Короля Ліра, якого грає Сер. Наголошено на експлікації системи шекспірівських масок як виявів інтертексту задля протидії абсурдній дійсності й підняття над нею. Виявлено риси гуманістичного світогляду у головних дійових осіб п’єси.

Ключові слова


«Костюмер»; Роналд Гарвуд; постмодернізм; постпостмодернізм; англійська література; карнавал; містерія

Повний текст:

PDF

Посилання


Drozdovskyi, D. (2014). Opozytsiia metafizychnoho y avanhardnoho mystetstva v povisti «Vezha z chornoho dereva» Dzh. Faulza. Pytannia literaturoznavstva. 88: 106-116.

Harvud, R. (2007). Kostyumer; per. s angl. Yu. Kagarlickogo. [Elektronnij resurs]: www.theatre-library.ru_files_h_harwood_harwood_3.html

Shalahinov, B. (2004). Zarubizhna literatura. Vid antychnosti do pochatku ХІХ storichchia: istoryko-estetychnyi nary. K. : Vydavnychyi dim “Kyievo-Mohylianska Akademiia”.

Shalahinov, B. (2011). Karnaval i misteriia: rozdumy pro istorychni doli dvokh metaform yevropeiskoho mystetstva. Vsesvit. №3-4: 249-255.

Epshtejn, M. (1996). Proto-, ili konec postmodernizma. Znamya. №3: 196-209.

Epstein, M. (2012). The Place of Postmodernism in Postmodernity / M. Epstein. – [Electronic resource]: http://www.focusing.org/apm_papers/epstein.html — Accessed: 12 August 2012. Vermeulen, T., Va


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дроздовський Д. Опозиція метафізичного й авангардного мистецтва в повісті «Вежа з чорного дерева» Дж. Фаулза // Питання літературознавства. – 2014. Випуск 88. С. 106-116.

Харвуд Р. Костюмер; пер. с англ. Ю. Кагарлицкого. [Електронний ресурс]: www.theatrelibrary.ru_files_h_harwood_harwood_3.html

Шалагінов Б. Зарубіжна література. Від античності до початку ХІХ сторіччя: історико-естетичний нарис. К. : Видавничий дім “Києво-Могилянська Академія”, 2004. 355 с.

Шалагінов Б. Карнавал і містерія: роздуми про історичні долі двох метаформ європейського мистецтва // Всесвіт. 2011. №3-4. С. 249-255.

Эпштейн М. Прото-, или конец постмодернизма // Знамя. 1996. №3. С. 196-209.

Epstein M. The Place of Postmodernism in Postmodernity. [Electronic resource]: http://www.focusing.org/apm_papers/epstein.html — Accessed: 12 August 2012.

Vermeulen T., Van Den Akker R. “Notes on Metamodernism” // Journal of Aesthetics and Culture 2.0. 2010. Р.1-14.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.