DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2019.1(42).168881

НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ В СЛОВНИКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

О. Г. Томчаковський, Ю. О. Томчаковська

Анотація


Стаття присвячена дослідженню особливостей невербальної комунікації у словниках англійської мови. Матеріалом дослідження слугували Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus і Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary. Комунікативна специфіка навчальних словників складається в їх адресованості чіткому сегменту читацької аудиторії. Це не-носії англійської мови, які вивчають її як іноземну мову і живуть поза ареалом її поширення, а, отже, поза ситуативним контекстом. Особливості користувачів, яким адресовано навчальні словники, визначають зміст і форму подачі лексико-графічного матеріалу, який націлений, в першу чергу, на розширення словникового запасу читача і, крім того, має на меті ближче познайомити його з культурою англомовного соціуму. Лексикографи формулюють три проблеми, з якими стикається кожен користувач словника: як знайти потрібну інформацію; як її зрозуміти (comprehend), і як застосувати те, що ти зрозумів. Невербальні засоби комунікації допомагають у вирішенні перших двох проблем. У тлумачних словниках англійської мови використовуються два типи невербальних засобів: це набірні та зображувальні невербальні засоби. Набірні засоби невербальної комунікації включають у себе шрифт, колір шрифту, спеціальні значки і символи (стрілки, трикутники, лінійки, рамки), які позначають різні кванти інформації в статті. Зображувальні невербальні засоби комунікації включають у себе абстрактно-логічні і піктографічні.

Ключові слова


невербальні засоби комунікації; навчальний словник; лексикографія

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Popov, S.P. (1986). Vzaimodeystvie graficheskih i verbalnyih komponentov v tekste reklamyi // Tekst i ego komponentyi kak ob’ekt kompleksnogo analiza: mezhvuz. sb. nauchn. tr. Leningrad:LGPI, 1986. S. 91-97.

Tomchakovskij, A.G. (2009). Kreolizovannyj tekst v uchebnyh tolkovyh slovarjah anglijskogo jazyka (funkcional’no-semanticheskij aspekt). In Zapiski z romano-germans’koї fіlologії. 23, 204-215.

Bogaards, P. (2003). Uses and users of dictionary. In A practical Guide to Lexicography (Terminology and Lexicography: Research and Practice) / Edited by P. van Sterkenburg. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. Vol. 6, 26-33.

Frawley, W. (1990). Reading the Dictionary. In Lexicographica / Edited by F.F.M.Dolezan and others. Berlin/NY: Niemeyer, № 6, 141-161.

Landau, S.I. (2001). Dictionaries. The Art and Craft of Lexicography. Cambridge: The University Press.

Stein, G. (1989). Recent Developments in EFL Dictionaries. In Learners’ dictionary: state of the art / Ed. by M.L.Tickoo. Singapore: Seameo regional language center, Anthology Series 23, 10-41.

Swanepoel, P. (2003). Dictionary typologies: A pragmatic approach. In A practical Guide to Lexicography (Terminology and Lexicography: Research and Practice) / Edited by P. van Sterkenburg. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. Vol. 6, 44-69.

Tarp, S. (2009). The foundations of the theory of learners’ dictionaries. In Lexicographica / Edited by F.F.M.Dolezan and others. Berlin/NY: Niemeyer. 25, 155-168.

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus [Electronic resource]. – Mode of access: http://dictionary.cambridge.org/dictionary

Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.mycobuild.com/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Попов С.П. Взаимодействие графических и вербальных компонентов в тексте рекламы // Текст и его компоненты как объект комплексного анализа: межвуз. сб. научн. тр. Ленинград: ЛГПИ, 1986. С. 91-97.

Томчаковский А.Г. Креолизованный текст в учебных толковых словарях английского языка (функционально-семантический аспект) // Записки з романо-германської філології. 2009. Вип.23. С. 204-215.

Bogaards P. Uses and users of dictionary // A practical Guide to Lexicography (Terminology and Lexicography: Research and Practice) / Edited by P. van Sterkenburg. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2003. Vol. 6. P. 26-33.

Frawley W. Reading the Dictionary // Lexicographica / Edited by F.F.M.Dolezan and others. Berlin/NY: Niemeyer, 1990. № 6. P. 141-161.

Landau S.I. Dictionaries. The Art and Craft of Lexicography. Cambridge: The University  Press, 2001. 477p.

Stein G. Recent Developments in EFL Dictionaries // Learners’ dictionary: state of the art / Ed. by M.L.Tickoo. Singapore: Seameo regional language center, 1989. Anthology Series 23. P. 10-41.

Swanepoel P. Dictionary typologies: A pragmatic approach // A practical Guide to Lexicography (Terminology and Lexicography: Research and Practice) / Edited by P. van Sterkenburg. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2003. Vol. 6. P. 44-69.

Tarp S. The foundations of the theory of learners’ dictionaries // Lexicographica / Edited by F.F.M.Dolezan and others. Berlin/NY: Niemeyer, 2009. № 25. P. 155-168.

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus [Electronic resource]. – Mode of access: http://dictionary.cambridge.org/dictionary

Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.mycobuild.com/

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.