DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2019.1(42).168860

НАЦІОНАЛЬНІ СПЕЦИФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОСОДІЇ КАНАДСЬКОГО ВАРІАНТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

О. О. Русавська

Анотація


Визнання існування канадського загальнонаціонального мовного стандарту означає, що в Канаді у результаті тривалої історичної взаємодії британського і американського стандартів склалася своя особлива норма, яка більше не є ані британською, ані американською. Наявність своєрідного, специфічного просодичного оформлення мовлення канадців свідчить про дивергентні характеристики канадського національного стандарту в парадигмі національних варіантів полінаціональної англійської мови. Отже, національний варіант англійської мови в Канаді становить собою сплав елементів американської, британської та канадської мов (anamalgamofAmerican, BritishandCanadianfeatures). До його складу входить власний варіант літературної мови, в основі якого лежить місцева мовна норма, поширювана через систему освіти, і засоби масової інформації навіть на ті частини території Канади, які вирізнялися локальною своєрідністю мовлення, близького до діалектного статусу. Відповідно до мети і завдань дослідження було визначено корпус експериментального матеріалу, який склали 20 уривків з мовлення представників чотирьох регіонів Канади – провінція Онтаріо, Британська Колумбія, острови Ньюфаундленд та Лабрадор, острів Принца Едуарда. Всі експериментальні тексти, а саме монологічні квазіспонтанні, визначаються непідготовленістю, імпровізованим характером спілкування, неофіційністю і невимушеністю. Такі ознаки комунікативного акту є основними екстралінгвальними факторами, які характеризують розмовне мовлення, що дає змогу розглядати досліджувані монологічні тексти як зразки живого, розмовного, невимушеного мовлення. Методом перцептивного та інструментального аналізу було визначено основні одиниці мовленнєвої мелодики (шкали і термінальні тони), виявлено спільні та диференційні риси просодії мовлення, а також частотні параметри мовлення, враховуючи гендерну та територіальну приналежність канадців. Ситуація двомовності в країні, вплив британського і американського варіантів англійської мови на вимовні особливості канадців привели до появи своєрідного канадського варіанта англійської мови, який має свої особливості на просодичному рівні фонологічної системи. Дивергентними ознаками канадського варіанта англійської мови є перерозподіл функцій американських і британських просодичних параметрів з урахуванням потреб нової мовної системи, що виявляється на просодичному рівні у високій частотності спадної ступінчастої і рівної видів шкал, висхідного і спадно-висхідного термінального тону, у варіативному характері діапазону ЧОТ. Національними специфічними характеристиками просодичної системи канадського варіанта англійської мови є висока частотність спадної та рівної ступінчастої шкал, сильнопочатковий тональний контур.

Ключові слова


канадський; британський; американський; просодичний; специфічна національна риса

Повний текст:

PDF

Посилання


Brozovich, D. (1967). Slavjanskie standartnye jazyki i sravnitel’nyj metod. In Voprosy jazykoznanija. № 1, 30-38.

Shvejcer, A. D. (1977). Sovremennaja sociolingvistika. M.: Nauka.

Shvejcer, A. D. (1976). K voprosu o proishozhdenii razlichitel’nyh jelementov amerikanskogo varianta anglijskogo jazyka i ego dialektov na fonologicheskom urovne. In Teorija jazyka. Anglistika. Kel’tologija. M., 219-227.

Avis, W. S. (1978). Canadian English in its North American Context. In Essays and Articles by W. S. Avis. Kingston: Military College of Canada, 35-49.

Chambers, J. K. (1985). Three Kinds of Standard in Canadian English. In Search of Standard in Canadian English. Kingston: Queens University Press, 2-13.

Crystal, D. (1995). The Cambridge Encyclopedia of the English language. Cambridge: CUP. Pratt T. K. Canadian English // Gage Canadian Concise Dictionary. Toronto, 2002.

Priestley, E. L. (1951). Canadian English. In Partridge E., Clark J. W. British and American English since 1900. L.

Scargill, M. N. (1977). A Short History of Canadian English. Victoria: Sono.

Trudgill, P. (1986). Dialects in Contact. Oxford: Basil Blackwell Ltd.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Брозович Д. Славянские стандартные языки и сравнительный метод // Вопросы языкознания. 1967. № 1. С. 30-38.

Швейцер А. Д. Современная социолингвистика. М.: Наука, 1977. 179 с.

Швейцер А. Д. К вопросу о происхождении различительных элементов американского варианта английского языка и его диалектов на фонологическом уровне // Теория языка. Англистика. Кельтология. М., 1976. С. 219-227.

Avis W. S. Canadian English in its North American Context // Essays and Articles by W. S. Avis. Kingston: Military College of Canada, 1978. P. 35-49.

Chambers J. K. Three Kinds of Standard in Canadian English // Search of Standard in Canadian English. Kingston: Queens University Press, 1985. P. 2-13.

Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English language. Cambridge: CUP, 1995. 489 p.

Pratt T. K. Canadian English // Gage Canadian Concise Dictionary. Toronto, 2002.

Priestley E. L. Canadian English // Partridge E., Clark J. W. British and American English since 1900. L., 1951.

Scargill M. N. A Short History of Canadian English. Victoria: Sono, 1977. 69 p.

Trudgill P. Dialects in Contact. Oxford: Basil Blackwell Ltd., 1986. 174 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.