DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2019.1(42).168844

ПРОСОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЯ ІРЛАНДЦІВ В СИТУАЦІЇ ДВОМОВНОСТІ

Д. В. Бубнов

Анотація


Дослідження присвячено аналізу просодичних особливостей у мовленні ірландців. Ірландський варіант англійської мови характеризується ситуацією двомовності, в якій проявляється вплив британського варіанта англійської мови, а також загальними тенденціями розвитку притаманними національному і регіональним варіантам англійської мови. Дослідники мовної ситуації в республіці Ірландія відмічають, що двомовність в Ірландії можна розділити на чотири періоди: 1) початок британського вторгнення (ХІІ-ХVІ ст.), що характеризується плавним і поступовим витисненням ірландської мови англійською, однак ірландська мова все ще домінує у суспільстві; 2) дискримінація ірландської мови у результаті чого ірландська мова була практично повністю витіснена англійською з основних сфер функціонування, і збереглась в основному у побуті в сільській місцевості; 3) посилення боротьби за незалежність від Великої Британії та повернення ірландській мові статусу офіційної мови; 4) повернення ірландській мові статусу офіційної мови, зростання її престижу, при цьому небагато носіїв володіють нею, що пояснюється тривалою відмовою від її використання. У ситуації двомовності рідну мову не можна ототожнювати з домінуючою мовою. При їхній диференціації необхідно мати на увазі роль, яка приділяється кожній з них у спілкуванні і роль, яку виконує кожна з мов у соціальному стані мовця. Під впливом певних соціальних умов одна з мов стає домінантною. Безперечно, при дослідженні проблем контактування мов у суспільстві необхідно мати на увазі соціально-економічні та соціально-історичні фактори, які відіграють найважливішу роль у розвитку кожної конкретної мови. У пропонованому дослідженні представлено результати інструментального аналізу просодичних особливостей мовлення ірландців з Півдня і Півночі країни. Варіативний характер частотних особливостей зумовлено як історичними контактами між Ірландією та Англією, так і неоднорідним характером інтеграційних процесів у різних територіальних ареалах. Просодичними маркерами ірландської англійської мови є висока частотність спадного термінального тону, варіативний характер частотного діапазону.

Ключові слова


інструментальний аналіз; частотні особливості; територіальний, просодичний маркер; спадний термінальний тон

Повний текст:

PDF

Посилання


Vajnrajh, U. (1972). Odnojazychie i mnogojazychie / perevod s angl. A. K. Zholkovskogo. In Novoe v lingvistike. Vyp. VI. Jazykovye kontakty / pod red. V. Ju. Rozencvejga. M.: Progress, 25-60.

Karpova, D.M. (2018). Fonetichnі harakteristiki regіonal’nogo movlennja nosіїv vallіjs’kogo varіanta anglіjs’koї movi (іnstrumental’no-fonetichne doslіdzhennja) : avtoref. dis…kand. fіlol. nauk. Odesa.

Kurenja, O.O. (2009). Osobennosti irlandskogo varianta anglijskogo jazyka v hudozhestvennoj literature i fol’klore Irlandii : avtoref. diss. …kand. filol.nauk. M.

Martine, A. (1963). Osnovy obshhej lingvistiki. In Novoe v lingvistike. Vyp. III. M.: Progress, 347-358.

Shvejcer, A.D. (1976). Sovremennaja sociolingvistika. Teorija, problemy, metody. M.: Nauka.

Edwards, J. (1984). Irish and English in Ireland. In Language in the British Isles / ed. by P. Trudgill. Cambridge, London, New York, New Rochelle, Melburn, Sidney. Cambridge University Press.

Haugen, E. (1972). The Ecology of Language. In Selected and introduced by A. S. Dil. Stanford: Stanford University Press.

Henry, P.L. (1978). Anglo-Irish and its Background. In The English Language in Ireland. Cork, Dublin: The Mercies Press, 20-36.

Milroy, L. (1980). Language and Social Network. Oxford: Basil Blackwell.

Quin, E.G. (1978). The Collectors of Irish Dialect Material. In The English language in Ireland / ed. by D. O’Muirithe. Cork, Dublin: The Mercies Press, 115-127.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие / перевод с англ. А. К. Жолковского // Новое в лингвистике. Вып. VI. Языковые контакты / под ред. В. Ю. Розенцвейга. М.: Прогресс, 1972. С. 25-60.

Карпова Д. М. Фонетичні характеристики регіонального мовлення носіїв валлійського варіанта англійської мови (інструментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис…канд. філол. наук. Одеса, 2018. 21 с.

Куреня О. О. Особенности ирландского варианта английского языка в художественной литературе и фольклоре Ирландии : автореф. дисс. …канд. филол.наук. М., 2009. 19 с.

Мартине А. Основы общей лингвистики // Новое в лингвистике. Вып. III. М.: Прогресс, 1963. С. 347-358.

Швейцер А. Д. Современная социолингвистика. Теория, проблемы, методы. М.: Наука, 1976. 176 с.

Edwards J. Irish and English in Ireland // Language in the British Isles / ed. by P. Trudgill. Cambridge, London, New York, New Rochelle, Melburn, Sidney. Cambridge University Press, 1984.

Haugen E. The Ecology of Language // Selected and introduced by A. S. Dil. Stanford: Stanford University Press, 1972. 366 p.

Henry P. L. Anglo-Irish and its Background // The English Language in Ireland. Cork, Dublin: The Mercies Press, 1978. P. 20-36.

Milroy L. Language and Social Network. Oxford: Basil Blackwell, 1980. 218 p.

Quin E. G. The Collectors of Irish Dialect Material // The English language in Ireland / ed. by D. O’Muirithe. Cork, Dublin: The Mercies Press, 1978. P. 115-127.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.