DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2019.1(42).168813

ВЕРБАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ІРОНІЇ В ХУДОЖНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ДІТЕРА НУРА

Л. Л. Букрєєва, Р. Ю. Усенко

Анотація


У статті розглядається поняття іронії та її вербальна репрезентація в творі Дітера Нура «Gibt’s intelligentes Leben». Феномен іронії, не дивлячись на свою поширеність і довгу історію, досі залишається маловивченим. Ще менш дослідженим є цей феномен у творчості сучасного німецького письменника Дітера Нура. Вивчення функціональних можливостей вербальної репрезентації іронії в творі Д. Нура «Gibt’s intelligentes Leben» сприяє виявленню нових механізмів формування іронічного сенсу в художньому тексті. Зміна наукової парадигми потребувала більш пильної уваги до вивчення мови в дії, тобто дослідженню не тільки будови мовних одиниць, але і процесів їх участі в реальній комунікації. У сучасній лінгвістиці існує кілька підходів до вивчення феномена іронії: іронія як тропстилістичний прийом, що полягає в протиріччі між буквальним і прихованим змістом слова та іронія як текстоутворююча категорія, пов’язана зі структурою всього художнього тексту і дозволяє автору імпліцитно виражати свої емоційно-оцінні позиції і передавати своє негативне ставлення до того, що зображено нібито в позитивних тонах. У даній статті показаний спектр засобів, якими автор користується для досягнення комічного ефекту. Він є широким і багатогранним.


Ключові слова


іронія; комічний ефект; способи вербалізації; гумор

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Aristotel (2000). Poetika. Ritorika. S.Pb: «Azbuka».

Arnold, I. V. (1990). Stilistika sovremennogo angliiskogo iazyka. M.: Prosveshchenie.

Akhmanova, O.S. (2004). Slovar lingvisticheskikh terminov. 2-e izd., ster. M: URSS: Editorial URSS.

Galperin, I. R. (1981). Tekst kak obekt lingvisticheskogo issledovaniia. M.: Nauka. Kamenskaia, Iu. V. (2001). Ironiia kak komponent idiostilia A. P. Chekhova: dis… kand. filol. nauk: 10.02.19. Saratov.

Kukharenko, V. A. (2002). Interpretatciia teksta: uchebnik (dlia studentov filologicheskikh spetcialnostei). Odessa: Latstar.

Losev, A. F. (2000). Istoriia antichnoi estetiki. Sofisty. Sokrat. Platon. M.: «AST».

Petrova, O. G. (2011). Tipy ironii v khudozhestvennom tekste: kontceptualnaia i kontekstualnaia ironiia. In Izvestiia Saratovskogo universiteta. T. 11. Ser. Filologiia. Zhurnalistika, vyp. 3, 25-30.

Pivoev, V.M. (2000). Ironiia kak fenomen kultury. Petrozavodsk: Izd-vo PetrGU.

Pokhodnia, S. I. (1989). Iazykovye vidy i sredstva realizatcii ironii. Kiev: Naukova dumka.

Nuhr, D. (2011). Gibt es intelligentes Leben? KCS GmbH Hamburg.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аристотель. Поэтика. Риторика. С.Пб: «Азбука», 2000. 119 с.

Арнольд, И. В. Стилистика современного английского языка. М.: Просвещение, 1990. 300 с.

Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. 2-е изд., стер. М: УРСС: Едиториал УРСС, 2004. 571 с.

Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука, 1981. 138 с.

Каменская, Ю. В. Ирония как компонент идиостиля А. П. Чехова: дис… канд. филол. наук: 10.02.19 / Ю. В. Каменская. Саратов, 2001. 156 с.

Кухаренко В. А. Интерпретация текста: учебник (для студентов филологических специальностей). 3-е изд., испр. Одесса: Латстар, 2002. 292 с.

Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. М.: «АСТ», 2000. 846 с.

Петрова О. Г. Типы иронии в художественном тексте: концептуальная и контекстуальная ирония // Известия Саратовского университета. 2011. Т. 11. Сер. Филология. Журналистика, вып. 3. С. 25-30.

Пивоев В.М. Ирония как феномен культуры. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2000. 106 с.

Походня С. И. Языковые виды и средства реализации иронии. Киев: Наукова думка,1989. 128 с.

Nuhr D. Gibt es intelligentes Leben? KCS GmbH Hamburg, 2011. 188 S.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.