DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2019.1(42).158023

ЖАНР ROMANCE В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ (Р.Л. СТІВЕНСОН, Г.Р. ХАГГАРД)

Н. М. Долга

Анотація


Об´єктом нашого дослідження є жанрові риси англійського неоромантичного пригодницького роману – romance. Виконаний компаративний аналіз романів Р.Л. Стівенсона «Острів скарбів» та Г.Р. Хаггарда «Копальні царя Соломона» дозволив віднайти характерні риси жанру: екзотичний хронотоп який випробовує на міцність; герой – шляхетний не за походженням, а за вчинками; використання міфологічних мотивів – порятунок красуні, пошук артефакту. В розвідці обґрунтовується той факт, що на «порубіжжі» (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) жанр пригодницького роману був покликаний пропагувати імперську ідеологію Великої Британії в зрозумілій широким колам формі. Функціонально ця жанрова модифікація апелює до уяви, виконує здебільшого розважальну функцію, стратифікаційно спрямована на юнацьку аудиторію. Ставка на «усередненого» споживача зробила romance одним з найпопулярніших жанрів. Захоплення імперськими ідеями наприкінці ХІХ століття у Великій Британії вилилося в «активізм» - імперську течію, яка стала стилем життя та об’єднала письменників, які виступали пропагандистами імперської ідеології, патріотичного служіння Британії, були прихильниками ідеї національної єдності і т. ін. До них належали представники «романтичного відродження» - Стівенсон, а особливо Хаггард. З позиції сучасного літературного процесу в розвідці зініціюється питання про визначення позиції творчої спадщини Хаггарда в контексті мідл-літератури. В процесі дослідження були виокремлені хаггардівські риси жанру romance: звернення до актуальних проблем свого часу, відображення у спрощеній формі британського імперського менталітету, найважливішою складовою якого була перевага над народами з колонізованих країн. У висновках обґрунтовується, що письменники-неоромантики «порубіжжя», орієнтуючись на «середнього» читача та відмовляючись від виключного героя в літературі, вибудовують парадигму масової культури ХХ століття.


Ключові слова


неоромантизм; масова література; мідл-література; пригодницький роман; імперський міф

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bahtin M. M. (2000) Epos i roman [Epic and Novel]. St. Petersburg: Azbuka Publ.

Benjamin W. (1936) Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. (Russ. ed.: Benyamin V. (1996) Proizvedenie iskusstva v epohu ego tehnicheskoy vosproizvodimosti. Moscow. Medium Publ.).

Daly N. Modernism, Romance and the Fin de Siecle: Popular Fiction and British Culture (1880-1914). Cambrige University Press, 2004. Pp. 232.

Haggard H. R. (1885) King Solomon's Mines: Novel. (Russ. ed.: Haggard G.R. (2003) Kopi tsarya Solomona: Roman. Moscow. OLMA-PRESS Publ.).

Haggard H. R. (1887) About Fiction // Contemporary Review. London.

Haggard H. R. (1926) The Days of My Life. Volume I. Available from: http://gutenberg.net.au/ebooks03/0300131.txt. [Accessed 5/11/18].

Hensley N.K. (2017) Forms of Empire: The Poetics of Victorian Sovereignty. Oxford: Oxford University Press.

Katz Wendy R. (1987) Reider Haggard and the fiction of еmpire. New York.

Lang A. (1887) Realism and Romance // Contemporary Review. London.

Lure S. V. Rossiyskaya i Britanskaya imperii: kulturologicheskiy podhod // Obschestvennyie nauki i sovremennost. [Russian and British empires: cultural approach // Social sciences and modernity], 1996, no. 4, pp. 69-72.

Macdonald D. Mascult & Midlcult // Popular culture theory and methodology: a basic introduction. 1964. Pp 407.

Popova M.K. (2004) Natsionalnaya identichnost i ee otrazhenie v hudozhestvennom soznanii: monografiya. [National identity and its reflection in the artistic consciousness]. Voronezh.

Schukin V. G. Sotsiokulturnoe prostranstvo i problema zhanra // Voprosyi filosofii. [Sociocultural space and the problem of the genre // Items of philosofy], 1997, no. 6, pp. 69-78.

Stivenson R. L. (1981) Sobranie sochineniy [Complete works]: in 5 vols. Moscow. Pravda Publ.

Uellek R. (1978) Teoriya literaturyi [Theory of Literature]. Moscow. Progress Publ.

Urnov D. M. (1972) Pisatel, kotorogo chitayut [The writer who is being read] // Haggard H.R. King Solomon's Mines. Moscow. Progress Publ., pp. 5-22.

Urnov M. V. (1970) Na rubezhe vekov [At the turn of the century]. Moscow: Nauka Publ.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бахтин М. М. Эпос и роман. СПб., 2000. 304 с.

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. М., 1996. 240 с.

Лурье С. В. Российская и Британская империи: культурологический подход // Общественные науки и современность.1996. № 4. С. 69–72.

Попова М. К. Национальная идентичность и ее отражение в художественном сознании: монография. Воронеж, 2004. 170 с.

Стивенсон Р. Л. Собрание сочинений в пяти томах. Том 2. М., 1981. 399 с.

Урнов Д. М. Писатель, которого читают // Haggard H.R. King Solomon's Mines. M., 1972. С. 5–22.

Урнов М. В. На рубеже веков. М., 1970. 431 с.

Уэллек Р. Теория литературы. М., 1978. 324 с.

Хаггард  Г. Р. Копи царя Соломона: Роман. М., 2003. 508 с.

Щукин В. Г. Социокультурное пространство и проблема жанра // Вопросы философии. 1997. № 6. С. 69–78.

Daly N. Modernism, Romance and the Fin de Siecle: Popular Fiction and British Culture (1880-1914). Cambrige University Press, 2004. Pp. 232.

Haggard H. R. About Fiction // Contemporary Review. LI., 1887. P. 173–180.

Hensley N.K. Forms of Empire: The Poetics of Victorian Sovereignty. Oxford: Oxford University Press, 2017. Pp. 320.

Haggard H. R. The Days of My Life Volume I. URL: http://gutenberg.net.au/ebooks03/0300131.txt.

Katz Wendy R. Reider Haggard and the fiction of еmpire. New York, 1987. 177 p.

Lang A. Realism and Romance // Contemporary Review. № 52 (1887). P. 683–693.

Macdonald D. Mascult & Midlcult // Popular culture theory and methodology: a basic introduction. 1964. Pp 407.

 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.