DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2018.1(40).137071

СПЕЦІФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ЛЕКСИКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

К. О. Мулик

Анотація


В статті зроблено аналіз професійної лексики педагогічної спрямованості. Визначено специфіку професійної лексики педагога. Зроблено висновок щодо специфіки англійських термінологічних словосполучень педагогічної галузі.

Ключові слова


професійна лексика; професійна діяльність; педагогічна спрямованість; термін

Повний текст:

PDF

Посилання


Ukraїnska mova. Entciklopedіia. (2000). Redkol.: Rusanіvskii V.M., Taranenko O.O. (spіvgolovi), M.P. Ziabliuk ta іn. – K.: “Ukraїnska entciklopedіia”.

Pokrovska, O.A. (1995). Ukraїnska termіnologіia rinkovikh vіdnosin. Dis... kand. fіlol. nauk: 10.02.01 / Kharkіvskii natc. un-t іm. V.N. Karazіna. Kharkіv.

Superanskaia, A.V. (1989). Obshchaia terminologiia. Voprosy teorii / Superanskaia A.V, N.V. Podolskaia N.V., Vasileva. M.:Nauka.

Prokhorova, V.N. (1970). Ob emotcionalnosti termina. In Lingvisticheskie problemy nauchnotekhnicheskoi terminologii. M.: Nauka, 153 – 159.

Tcitkіna, F. O. (1988). Termіnologіia i pereklad. Lvіv : VLІ.

Akhmanova, O.S. (2007). Slovar lingvisticheskikh terminov. 4 izd., stereotipnoe. M.: KomKniga.

Fomina, M.I. (1978). Sovremennyi russkii iazyk. Leksikologiia. M.: Vysshaia shkola.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Українська мова. Енциклопедія / Редкол.: Русанівський В.М., Тараненко О.О. (співголови), М.П. Зяблюк та ін. – К.: “Українська енциклопедія”, 2000. – 752 с.

Покровська О.А. Українська термінологія ринкових відносин / О.А. Покровська: Дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1995. – 207 с.

Суперанская А.В. Общая терминология. Вопросы теории / Суперанская А.В, Н.В. Подольская Н.В., Васильева – М.:Наука, 1989. – 243 с.

Прохорова В.Н. Об эмоциональности термина. Лингвистические проблемы научно-технической терминологии / В.Н. Прохорова – М.: Наука, 1970. – С.153 – 159.

Циткіна Ф. О. Термінологія й переклад / Ф. О. Циткіна. – Львів : ВЛІ, 1988. – 35 с.

Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. 4 изд., стереотипное / О.С. Ахманова. – М.: КомКнига, 2007. – 576 с.

Фомина М.И. Современный русский язык. Лексикология / М.И. Фомина.– М.: Высшая школа, 1978. – 256 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.