DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2018.1(40).137070

ТОПОНІМІЧНА ЛЕКСИКА ТА КРИТЕРІЇ ЇЇ КЛАСИФІКУВАННЯ

Є. М. Музя

Анотація


Робота присвячена питанню, пов’язаному з проблемою створення несуперечливих принципів описування ономастичного матеріалу, а також виділенню критеріїв класифікування топонімів. Робота в цілому, спрямована на розробку адекватних методів лексикографування топонімів у словниках різних типів. У статті аналізується 6 класифікацій, до основи яких покладені різні класифіку ючі ознаки. У роботі запропонована авторська схема підрозділів топоніміки, яка грунтується на ідеях, запропонованих Н.В. Подольською.

Ключові слова


топонім; топонімічна класифікація; ономастичний матеріал; критерій класифікування; підрозділ топоніміки

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Gumetska, L.L. (1958). Naris slovotvorchoyi sistemi ukrayinskoyi aktovoyi movi XIV - XV st.. Kiyiv.

Zhuchkevich, V.A. (1970). Obschie i regionalnyie zakonomernosti toponimiki.: avtoref. dis. ... d-ra geogr. Nauk. Minsk.

Podolskaya, N.V. (1970). O razvitii otechestvennoy toponimicheskoy terminologii. In Razvitie metodov toponimicheskih issledovaniy: sb. statey/ otv. red. E.M. Pospelov. - M., 46–53.

Ripetska, O.F. (1965). Printsipi klasifIkatsiyi nimetskoyi toponImiyi slov’yanskogo pohodzhennya. In Pitannya onomastiki. KiYiv, 11.

Superanskaya, A.V. (1964). Mikrotoponimiya, makrotoponimiya i ih otlichiya ot sobstvenno toponimii. In Mikrotoponimiya: tezisyi soveschaniya.– M., 31-38.

Superanskaya, A.V. (1964). Tipyi i struktura geograficheskih nazvaniy. In Lingvisticheskaya terminologiya i prikladnaya toponomastika. M., 59-118.

Superanskaya, A.V. (1985). Chto takoe toponimika? M.: Nauka.

Chernyahovskaya, E.M. (1970). Istoriya razrabotki toponimicheskih klassifikatsiy. In Razvitie metodov toponimicheskih issledovaniy: sb. statey / otv. red. E.M. Pospelov. M., 72-75.

Nrabes, S. (1950). Nazwy geograficzne Huculszczyzny. Krakow.

Rospond, S. (1957). Klasyfikacja structuralno-gramatyczna slowianskich nazw geograficznych, 240.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гумецька Л.Л. Нарис словотворчої системи української актової мови XIV - XV ст./ Л. Л. Гумецька. - Київ, 1958. – 300 c.

Жучкевич В.А. Общие и региональные закономерности топонимики.: автореф. дис. ... д-ра геогр. наук / В. А. Жучкевич. - Минск, 1970. – 36 c.

Подольская Н.В. О развитии отечественной топонимической терминологии/ Н. В. Подольская// Развитие методов топонимических исследований: сб. статей/ отв. ред. Е.М. Поспелов. - М., 1970. –С. 46–53.

РіпецькаО.Ф. Принципи класифікації німецької топонімії слов’янського походження/ О. Ф. Репецька // Питання ономастики. - Київ, 1965. - С. 11.

Суперанская А.В. Микротопонимия, макротопонимия и их отличия от собственно топонимии/ А. В. Суперанская // Микротопонимия: тезисы совещания.– М., 1964. – С. 31-38.

Суперанская А.В. Типы и структура географических названий/ А. В. Суперанская // Лингвистическая терминология и прикладная топономастика. - М., 1964.– С. 59-118.

Суперанская А.В. Что такое топонимика?/ А. В. Суперанская;отв. ред. Г.В. Степанов. - М.: Наука, 1985.– 176 с.

Черняховская Е.М. История разработки топонимических классификаций./ Е. М. Черняховская// Развитие методов топонимических исследований: сб. статей / отв. ред. Е.М. Поспелов. - М., 1970.–С.72-75.

Нrаbес, S. Nazwy geograficzne Huculszczyzny/ S. Нrаbес. – Krakow, 1950. – 264 p.

Rospond, S. Klasyfikacja structuralno-gramatyczna slowianskich nazw geograficznych/S. Rospond.-Wroklaw, 1957. – 240 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.