DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2014.2(33).41458

Особливості акцентуації в мовленні представників професій з підвищеною мовленнєвою відповідальністю

Є. В. Корнєлаєва

Анотація


У статті досліджуються особливості акцентуації в мовленні представників професій з підвищеною мовленнєвою відповідальністю – політиків, акторів, викладачів. Професійна приналежність є одним з найважливіших компонентів соціального статусу мовця. Акцентуація виявляє компоненти тексту, які є комунікативним центром висловлювання.


Ключові слова


акцентуація; соціальний статус; текст; компонент; професія

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ермакова О.Г. Модификация просодического оформления политических речей на протяжении ХХ века (на материале британского и американского варианта английского языка): автореф. дисс….канд.филол.наук. – М., 2005. – 16 с.

Красильникова Е.М. Просодическая реализация функции воздействия в текстах информационного и ораторского стилей (экспериментально-фонетическое исследование на материале американского варианта английского языка): автореф. дисс….канд.филол. наук. – Волгоград, 2005. – 23 с.

Фрейдина Е.А. Публичная речь и ее просодия. – М.: Прометей МПГУ, 2005. – 191 с.

Cruttenden A. Intonation. - Cambridge University Press, 1986. – 201 p.

Ladd D.K. Intonational Phonology. – Cambridge, 1996. – 334 p.

Wells J.C. English Intonation. An Introduction. – Cambridge, 2006. – 276 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.