ФУНКЦІЯ ОЦІНКИ В ПРОЦЕСАХ НОМІНАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2023.1(50).285564

Ключові слова:

цінність, оцінка, пізнання, антропоцентричність, номінація, когнітивний і прагмасемантичний потенціал

Анотація

У статті розглядаються питання, пов’язані з роллю оцінки в номінативних процесах. У процесі пізнання довкілля й під час спілкування людина не може не виражати свого ставлення до нього. Вона живе в оточенні цінностей і діє в чітко окресленому ціннісному середовищі, яке все більше стає набутком її творчості. Кожен із класів цінностей поєднує в собі основне значення цінності — речово-предметне, психологічне і соціальне. Пізнаючи природні властивості об’єктів та відтворюючи їх цінність, людина розкриває й певні аспекти соціальних відносин, оскільки значимість речі або явища визначається перш за все суспільним ставленням до них. Існують цінності універсальні (загальнолюдські, властиві окремим спільнотам) та індивідуальні. Як концентроване вираження досвіду життєдіяльності конкретної соціальної спільноти цінності складаються в певну систему, якої індивід як член цього суспільства дотримується у процесі власного оцінювання. У кожній культурі існує система цінностей, згідно з якою здійснюється оцінювання, і в різних культурах ці системи можуть не збігатися, тобто цінність є етно та культурно детермінованою як у синхронній, так і в діахронній категоризації світу. За своєю природою оцінка антропоцентрична. Щоб оцінити об’єкт чи предмет, людина повинна «пропустити» його ознаки через свою свідомість. Зміст оцінки відбиває природу людини. Оцінка обов’язково є усюди, де відбувається будь-яке зіткнення суб’єкта пізнання з об’єктивним світом. Отже, ми дотримуємося погляду на оцінку як категорію зі своїм особистим чітко окресленим когнітивним і прагмасемантичним потенціалом.

Посилання

Arutiunova N. D. (1988). Tipy yazykovykh znachenii [Types of language meanings]. M.: Nauka.

Arutiunova N. D. (1999). Yazyk i mir cheloveka [Language and the human’s world]. M.: Languages of Russian culture.

Volf Ye. М. (2009). Funktsionalnaia siemantika otsenki [Functional semantics of evaluation]. M.: Editorial URSS.

Voronovsʹka L. (2015). Universalʹni ta spetsyfichni osoblyvosti vyznachennya oznak khudozhnʹoho dyskursu [Universal and specific features of defining features of artistic discourse.] Teoretychna i dydaktychna filolohiya [Theoretical and didactic philology]. Pereyaslav-Khmelʹnytsʹkyy. 20, P. 155–166.

Guivanyuk N. V. (2011). Emotsiyno-otsinna leksyka u slovnyku bukovynsʹkykh hovirok [Emotional and evaluative vocabulary in the dictionary of Bukovinian sayings]. Movoznavchyy visnyk [Linguistic Bulletin]. 12–13, P. 88–90.

Ishchenko N. G. (2005). Konotatsiya v systemi movy y u systemi movlennya [Connotation in the language system and in the broadcasting system]. Naukovi zapysky Kirovohrad sʹkoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka. Ser. : Filolohichni nauky: zb. nauk. pratsʹ [Scientific notes of Kirovohrad State Pedagogical University named after Volodymyr Vinnichenko. Ser.: Philological sciences: coll. of science works]. 95 (2), P. 4–7.

Kazak S. P. (2014). Otsinnyy komponent somatykonu emotsiynoho reahuvannya personazha [The evaluation component of the somaticon of the character’s emotional response]. Naukovyy visnyk kafedry Yunesko KNLU. Ser. : Filolohiya [Scientific Bulletin of the UNESCO Department of KNLU. Ser.: Philology]. 29, P. 182–190.

Konoval I. I. (2018). Emotyvno-otsinnyy potentsial prostorichnoyi leksyky v idiolekti Oleksandra Dovzhenka [Emotive-evaluative potential of colloquial vocabulary in the idiolect of Oleksandr Dovzhenko]. Literatura ta kulʹtura Polissya. Seriya: Filolohichni nauky [Literature and culture of Polissia. Series: Philological sciences]. 93, P. 163–171.

Kosmeda, T. A. (2000). Aksiologichni aspekti pragmalingvistiki:formuvannya i rozvitok kategoriyi otsinki [Axiological Aspects of Pragmatic Language: the Formulation and Development of the Assessment Category]. Lviv: Vid-vo LNU im. I. Franka.

Kots T. (2021). Otsinnistʹ yak linhvistychna katehoriya: verbalʹna realizatsiya i stylistychna dyferentsiatsiya [Evaluation as a linguistic category: verbal realization and stylistic differentiation]. Visnyk Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Literaturoznavstvo. Movoznavstvo. Folʹklorystyka [Bulletin of Taras Shevchenko Kyiv National University. Literary studies. Linguistics. Folkloristics]. 1(29), P. 18–20.

Kryshchuk V. (2015). Otsinka yak predmet movoznavchykh studiy [Evaluation as a subject of linguistic studies]. Filolohichnyy dyskurs zb. nauk. pr. Khmelʹnytsʹkyy [Philological discourse coll. of science Khmelnytskyi]. 1, P. 74–78.

Pidlisnyy M. M. (2020). Problemy aksiolohiyi ta shlyakhy yikh vyrishennya : monohr [Problems of axiology and ways to solve them: monogr.]. Dnipro: Bila K. O. Publisher.

Prykhodʹko H. I. (2016). Katehoriya otsinky v konteksti zminy linhvistychnykh paradyhm [Evaluation category in the context of changing linguistic paradigms]. Zaporizhzhia: Krugozir.

Prykhodʹko H. I. (2022). Linhvokulʹturni parametry fenomenu konotatsiyi [Linguistic parameters of the phenomenon of connotation]. Naukovyy zhurnal Lʹvivsʹkoho derzhavnoho universytetu bezpeky zhyttyediyalʹnosti «Lʹvivsʹkyy filolohichnyy chasopys» [Scientific journal of the Lviv State University of Life Safety “Lviv Philological Journal”]. 11, P. 182–188.

Prykhodʹko H. I. (2009). Otsinnyy komponent u semantychniy strukturi slova [The evaluative component in the semantic structure of a word]. Visnyk Zhytomyrsʹkoho derzhavnoho universytetu. Ser.: Filolohichni nauky [Bulletin of Zhytomyr State University. Ser.: Philological sciences]. 45, P. 44–47.

Prykhodʹko H. I. (2013). Otsinka i komunikatsiya [Evaluation and communication]. Vinnytsia: Nova Kniga.

Chrdileli T. V. (2017). Movni zasoby vyrazhennya katehoriyi otsinky v anhlomovnomu politychnomu dyskursi [Linguistic means of expressing the evaluation category in English-language political discourse]. Odesʹkyy linhvistychnyy visnyk [Odesa Linguistic Bulletin]. 9 (1), P. 250–255.

Shapar V. B. (2004). Psykholohichnyy tlumachnyy slovnyk [Psychological explanatory dictionary]. Kharkiv: Prapor.

Shakhovskiy V. I. (1987). Kategorizatsiya emotsiy v leksiko-semanticheskoy sisteme yazyka [Categorization of emotions in the lexico-semantic system of language]. Voronezh: publishing house of Voronezh University.

Shynkaruk V. D. (2016). Otsinnyy komponent v leksychnomu znachenni slova [The evaluative component in the lexical meaning of the word]. Naukovyy visnyk [Scientific Bulletin]. 248, P. 6–10.

Bann E. Y. (2012). Discovering Basic Emotion Sets via Semantic Clustering on a Twitter Corpus. The University of Bath.

Bednarek M. (2009). Dimensions of evaluation: Cognitive and linguistic perspectives. Pragmatics and Cognition, 17(1), Р. 146–175.

Krysanova T. A. (2018). Multimodal Character of Cinematic Emotions. Ukraine — Canada: Modern Scientific Studies: collective monograph (in three books). Book 3 / Eds. V. Bialyk, L. Gusak, A. Khudolii. Lutsk: Vezha-Druk, Р. 77–85.

Wang, Y., & Xu, J. (2013). The interrelation between evaluative categories and evaluated items. Linguistics and the Human sciences, 8(1), Р. 29–61.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-13

Номер

Розділ

Статті