ДО ПИТАННЯ ГЕНЕЗИ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ ВИРАЗНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2023.1(50).285562

Ключові слова:

стилістичні засоби виразності, стилістика, генеза, класифікація стилістичних засобів виразності, стилістичні фігури, стилістичні прийоми

Анотація

Стаття присвячена дослідженню еволюції стилістичних засобів виразності у наукових розвідках і зародженню науки стилістики. Методологічну базу складають загальнонаукові методи: аналіз, синтез і узагальнення інформації з історичних джерел та практичних досліджень науковців у сфері стилістики та риторики. Аналіз виявив, що стилістичні засоби виразності, як ефективний і ефектний спосіб вираження думки й впливу на аудиторію, сприяли виникненню такої науки як стилістика. Головними джерелами стилістики стали народна мова, діалекти, класична і сучасна література, мовотворчість діячів культури та мовлення засобів масової інформації. Теоретичним підґрунтям розвитку стилістики стали риторика, лінгвістика, психологія та логіка. Узагальнено стилістику можна визначити як лінгвістичну науку про засоби виразності й про закономірності функціонування (вживання) мови, обумовлені найбільш доцільним використанням у тексті мовних одиниць у залежності від змісту висловлювання, цілей, ситуації й сфери спілкування. У статті також розглядається питання класифікації стилістичних засобів виразності у сучасній вітчизняній і зарубіжній лінгвістиці. Через різноплановість і багатоаспектність цього питання у сучасній стилістиці спостерігається певне різноманіття підходів до класифікації стилістичних засобів виразності. В залежності від фокусу аналізу дослідники виділяють: лексико-граматичну, риторичну, дискурсивно-прагматичну, функціонально-стилістичну класифікації, а також класифікацію емоційної мови, стилістичних фігур і стилістичних прийомів. В англомовній традиції стилістичні засоби виразності класифікують за типом впливу на цільову аудиторію: аргументи (logos); емоції (pathos); авторитет (ethos); доречність (kairos). Інший підхід передбачає поділ риторичних фігур на 3 різнопланові групи: звукоімітуючі (sound-related), синтаксичні (order-related) та семантичні (meaning-related).

Посилання

Aristotel, (2000). Polityka / Per. z davnohr. ta peredm. O. Kysliuka. K.: Osnovy.

Dombrovskyi, V. (1993). Ukrainska stylistyka y rytmika. Ukrainska poetyka. Miunkhen: München Monachii.

Kapeliushnyi, A. O. (2007). Praktychna stylistyka ukrainskoi movy: navchalnyi posibnyk. Vyd. 2-he, pereroblene. Lviv: PAYu.

Koval, A. P. (1987). Praktychna stylistyka suchasnoi ukrainskoi movy. Kyiv.

Kolomiiets, I. I. (2019). Stylistyka ukrainskoi movy: navchalno-metodychnyi posibnyk dlia studentiv-filolohiv zakladiv vyshchoi osvity. Uman: Vizavi.

Kuharenko, V. A. (2000). Praktykum zi stylistyky anhliiskoi movy. Vinnytsia: Nova Knyha.

Kravchenko, N. K. (2017). Diskurs i diskurs-analiz: kratkaya entsiklopediya. Kiev: «Interservis».

Matsko, L. I., Sydorenko, O. M., Matsko, O. M. (2003). Stylistyka ukrainskoi movy: Pidruchnyk. K.: Vyshcha shk.

Morokhovskyi, A. N., Vorobiova, O. P., Lykhosherst, N. I. (1991). Stylistyka anhliiskoi movy: pidruchnyk. K.: Vyshcha shkola.

Popovych, A. S., Marchuk, L. M. (2017). Stylistyka ukrainskoi movy: navchalno-metodychnyi posibnyk / za red. A. S. Popovych. Kamianets-Podilskyi: Kamianets-Podilskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Ohiienka.

Tsytseron, M. T. (1998). Pro derzhavu. Pro zakony. Pro pryrodu bohiv. / Per. z lat. V. Lytvynova. K.: Osnovy.

Sherekh, Yu. (1951). Narys suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy. Miunkhen: Molode zhyttia.

van Dijk, Teun A. (1981). Studies in the pragmatics of discourse. The Hague, Berlin: Mouton.

Lakoff, G. and Turner, M. (1989). More Than Cool Reason. A Field Guide to Poetic Metaphor. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Leech, G. H. (1983). Principles of Pragmatics. NY, London: Longman.

Wierzbicka, A. (1997). Emotions Across Languages and Cultures: Diversity and Universals. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511521256

Quintilian: Institutio Oratoria. URL: http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Quintilian/Institutio_Oratoria/home.html (accessed: 14.07.2023)

Somers, J. What Is a Rhetorical Device? Definition, List, Examples. Thought-Co, Aug. 27, 2020. URL: https://thoughtco.com/rhetorical-devices-4169905 (accessed:14.07.2023)

Vallotto, D. The 20 Most Common Rhetorical Devices (With Examples). December 12, 2022. URL: https://www.babbel.com/en/magazine/most-common-rhetorical-techniques (accessed: 14.07.2023)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-13

Номер

Розділ

Статті