ВЗАЄМОДІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ З ПОГЛЯДУ СУЧАСНОЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ

Автор(и)

  • О. П. Матузкова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8201-8236
  • О. В. Коваленко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2023.1(50).285559

Ключові слова:

культура, лінгвокультура, лінгвокультурологія, мова, синергія

Анотація

У пропонованій статті досліджуються особливості динамічної, синергійної взаємодії мови і культури в лінгвокультурологічному теоретико-методологічному аспекті. Метою роботи є опис механізму взаємодії зазначених фундаментальних категорій крізь призму сучасної лінгвокультурології. Поставлена мета зумовила виконання низки завдань, у межах яких було уточнено категорійний апарат сучасної лінгвокультурології, висвітлено механізм безперервного динамічного процесу поєднання мови і культури, визначено терміни «лінгвокультурологія», «мова культури», «лінгвокультура». У роботі уточнено квінтесенцію понять «культура» і «мова», релевантну для розуміння механізму взаємодії мови і культури та актуальну для сучасної лінгвокультурології. Також вперше обґрунтовано визначення лінгвокультури — ключового терміна сучасної лінгвокультурології — як комплексу мовних одиниць, що заповнюють ціннісно-смисловий простір мови певного етнокультурного співтовариства в результаті синергійного сполучення мови і культури, зафіксованого й освоєного певною етномовною свідомістю. У статті зазначається, що мова і культура перебувають у відносинах двоспрямованої, паритетної взаємозалежності та взаємовпливу. Мова не може існувати поза культурою, так само як і культура не може існувати поза мовою, вони складають нероздільне ціле, будь-яка зміна однієї складової призводить до зміни іншої. По-перше, мова, як вид людської діяльності, дійсно є складовою культури, але як засіб спілкування вона перебуває на одному рівні з культурою. По-друге, з погляду структури мови, її функціонування та способу опанування нею (як рідною так і іноземною), культура, радше соціокультурний шар, або компонент культури, є частиною мови або тлом її реального існування. Проте взаємодія мови і культури не означає їх тотожності, оскільки це насамперед різні семіотичні системи. Культура не ізоморфна мові, але структурно подібна їй.

Посилання

Alefirenko N. F. (2012) Lingvokul’turologija: cennostno-smyslovoe prostranstvo jazyka: ucheb. posobie. 2-e izd. M.: Flinta: Nauka.

Batsevych F. S. (2004) Osnovy komunikatyvnoi linhvistyky. K.: Akademiia.

Farman I. P. (2007) Jazyk. Kul’turologija. Jenciklopedija. V 2-h t. T. ІІ. Gl. Redaktor i avtor proekta S. Ja. Levit. M.: ROSSPJeN, 1150–1154.

Gudkov D. (2003) Teorija i praktika mezhkul’turnoj kommunikacii. M.: ITDGK «Gnozis», 2003.

Krasnyh V. V. (2005) Sistema koordinat lingvokul’tury skvoz’ prizmu HOMO LOQUENS. Jazyk. Kul’tura. Soznanie, 61–69.

Levi-Stros K. (1985) Strukturnaja antropologija. Per. s franc. pod red. V. V. Ivanova. M.: Nauka.

Macumoto D. (2008) Chelovek, kul’tura, psihologija. Udivitel’nye zagadki, issledovanija i otkrytija. SPb.: Prajm-EVROZNAK.

Manakin V. M. (2012) Mova i mizhkulturna komunikatsiia Navchalnyi posibnyk. Kyiv, Vydavnychyi tsentr «Akademiia».

Maslova V. A. (2004) Lingvokul’turologija: Uchebnoe posobie dlja stud. vyssh. ucheb. zavedenij. M.: Izd. centr «Akademija».

Maslova V. A. (2007) Homo lingualis v kul’ture. M.: Gnozis.

Matuzkova E. P. (2014) Identichnost’ i lingvokul’tura: metodologija izuchenija. Odessa: Izdatel’stvo KP OGT.

Matuzkova O. P. (2020) Linhvokultura yak synerhiia movy, kultury ta svidomosti. Zapysky z ukrainskoho movoznavstva. Zb.nauk.prats: Odesa: «PolyPrynt», 27, 160–172.

Matuzkova O. P. (2022) Lіngvokul’tura ta pereklad. Monografіja. Odesa: Vid. Vadim Bukayev.

Osokin Ju. V. (2007) Kul’tura. Kul’turologija. Jenciklopedija. V 2-h t. T. І. Gl. Redaktor i avtor proekta S. Ja. Levit. M.: ROSSPJeN.

Pigalev A. I. (2007) Jazyk i kul’tura. Kul’turologija. Jenciklopedija. V 2-h t. Tom 2. Gl. redaktor i avtor proekta S. Ja. Levit. M.: ROSSPJeN, 1154–1157.

Pocheptsov H. H. (1999) Teoriia komunikatsii. K.: VTs «Kyivskyi universytet».

Selivanova O. O. (2012) Svit svidomosti v movi. Myr soznanyia v yazыke. Monohrafichne vydannia. Cherkasy: Yu. Chabanenko.

Ter-Minasova S. G. (2000) Jazyk i mezhkul’turnaja kommunikacija: Ucheb. Posobie. M.: Slovo / Slovo.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-13

Номер

Розділ

Статті