СЕМАНТИЧНА ГРУПА «СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ» В АНГЛОМОВНІЙ ТА УКРАЇНОМОВНІЙ ФРАЗЕОЛОГІЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

Автор(и)

  • І. М. Колегаєва Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2023.1(50).285555

Ключові слова:

лексична семантика, лінгвокогнітивістика, лінгвокультурологія, фразеологія, картина світу

Анотація

Стаття присвячена вивченню певного фрагменту фразеологічної картини світу англомовного й україномовного етносів. Об’єктом вивчення обрано фразеологічні одиниці (ФО), що висвітлюють таку рису поведінки мовців, як споживання алкоголю. Вибірка складається із 47 англомовних і 45 україномовних ФО. Публікація висвітлює спільні і відмінні риси відповідного фрагменту етнокультурної картину світу двох неспоріднених етносів. Лінгвокогнітивний аспект виконаного аналізу уможливив виокремлення предметно-логічної схеми фразеологічних одиниць відповідної семантики. Перша схема, із числа тих, що вербалізується у нашій виборці, є такою: АГЕНС СПОЖИВАЄ ЩОСЬ ЯКИМОСЬ ЧИНОМ. Вона найширше представлена у матеріалі. В ній експлікується компонент СПОЖИВАЄ ЩОСЬ — випиває алкогольні напої, який супроводжується негативним оцінним забарвленням (експліцитним в самій ФО чи імпліцитним в словниковій дефініції). Компонент ЯКИМОСЬ ЧИНОМ уточнюється переважно в тлумаченні відповідних ФО (частіше за все це акцентуація надлишкового споживання алкоголю). Компонент АГЕНС дуже скупо номінується у ФО, у разі його експлікації згадуються соматизми та одиниці вестильної лексики. Предметно-логічна схема АГЕНС СПОНУКАЄ ПАЦІЄНСА ВЖИТИ ЩОСЬ вербалізується у дуже вузькому діапазоні ФО, які позначають дію «напоїти когось». Предметно-логічна схема АГЕНС ПЕРЕБУВАЄ У ЯКОМУСЬ ПСИХОФІЗИЧНОМУ СТАНІ (внаслідок споживання ЧОГОСЬ) широко вживається у дослідженому матеріалі. Вона номінує фразеологічними виразами стан сп’яніння. При цьому вибірка продемонструвала актуалізацію контейнерної метафори OUT OF your head, scull для вербалізації зниження інтелектуального потенціалу агенса у стані сп’яніння. Фразеологізми експлікують також неадекватну фізичну поведінку агенса. Лінгвокультурологічний аспект виконаного дослідження виявив схожі і відмінні особливості практики споживання алкогольних напоїв представниками двох неспоріднених етносів: англійського й українського. Це уможливило ретроспективно хронологічний вимір вивчення певного фрагменту двох картин світу — англомовної й україномовної.

Посилання

Zahnitko A. Suchasnyi linhvistychnyi slovnyk. Vinnytsia : TVORY, 2020. 920 s.

Karaban V. I. Prahmalohiia u movoznavstvi. Syntaksys, semantyka i prahmatyka movnykh odynyts. Kyiv : NMKVO, 1992. S. 64–69.

Kolesnyk O. S. Mifolohichnyi prostir kriz pryzmu movy i kultury : Monohrafiia. Chernihiv: RVV ChNPU imeni T. H. Shevchenka, 2011. 312 s.

Kocherhan M. M. Zahalne movoznavstvo. K. : Vydavnychyi tsentr «Akademiia», 1999. 288 s.

Levytskyi V. V. Rol katehorialnoi semantyky u zabezpechenni funktsionuvannia nominatyvnykh odynyts suchasnoi anhliiskoi movy. Visnyk Zhytomyrskoho derzh. Universytetu imeni Ivana Franka. 2004. Vyp.17. S. 66–70.

Manakin V. M. Mova i mizhkulturna komunikatsiia. : VTs «Akademiia», 2012. 288 s.

Prykhodko H. I. Otsinka i komunikatsiia. Vinnytsia : Nova Knyha, 2013. 168 s.

Selivanova O. O. Svit svidomosti v movi. Monohrafichne vydannia. Cherkasy : Yu.Chabanenko, 2012. 488 s.

Geeraerts D. Cultural models of linguistic standardization. Cognitive models in language and thought: Ideology metaphors and meanings. Dirven R., Roslin F., Puts M. (eds.), 2003. P. 25–68.

Slovnyk frazeolohizmiv ukrainskoi movy / V. Bilonozhko, I. Hnatiuk, V. Detchuk, N. Nerovnia, T. Fedorenko. Kyiv: Naukova dumka, 2003.

Book of Idioms from A to Z. URL: https://easypacelearning.com

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-13

Номер

Розділ

Статті