ЩОДО ВАРІЮВАННЯ СПОСОБІВ У СУЧАСНІЙ ІСПАНСЬКІЙ ТА ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2023.1(50).285549

Ключові слова:

модальність, варіювання способів, твердження, відсутність твердження, матриця, карта способу, дидактика

Анотація

Стаття присвячена дослідженню варіювання форм модальних способів Subjuntivo, Indicativo іспанської та Subjonctif, Indicatif французької мов в додатковій частині складного речення. В методиці викладання цих мов останнім часом намітилася тенденція до закріплення використання форм певних модальних способів в заданих синтаксичних конструкціях і уникнення їх варіювання, особливо при викладанні тем, пов’язаних з опозицією іспанського Subjuntivo та Indicativo і відповідно французського Subjonctif та Indicatif. Тим не менше, все більше граматистів критикують такий спрощений підхід. Деякі з них вважають його прийнятним лише на початкових етапах навчання іспанської та французької мов. На етапах більш просунотого навчання та при вдосконаленні володіння цими мовами, беручи до уваги не тільки норму, а й узус, виникає потреба детального дослідження всіх складових варіювання способів. Це варіювання існує об’єктивно і не залежить від бажання або небажання його визнавати дослідниками мови або методистами. Факт нехтування існування варіювання способів називають «дидактичним міфом» (“mito didáctico”), а надмірну формальну прив’язку до синтаксичної залежності при виборі форм способів називають «формалістською сліпотою» (“ceguera formalista”). На даному етапі дослідження основний акцент ставиться на аналізі того, чи є дієвими новітні розробки науковців щодо вибору способу, а саме оперативна та дискурсивна гіпотези. А також, чи може допомогти оперування поняттями інформативність (нова для Subjuntivo та відома для Indicativo); твердження для Indicativo / відсутність твердження для Subjuntivo; декладрування для Indicativo / відсутність декладрування для Subjuntivo вирішувати найбільш складні задачі вибору способу в контекстах з множинним прочитанням. На яких етапах навчання іспанської та фрацузької мов як іноземних потрібно торкатися особливих складнощів варіювання способів та чи торкатися їх взагалі.

Посилання

Shynkaruk V. D. (2014). Modus i dyktum v strukturi rechennia. Mizhnarodnyi visnyk. Kulturologiia. Filologiia. Muzykoznavstvo. II (3), 165–172.

De Mello, G. Indicativo por Subjuntivo en cláusula regida por expresión de reacción personal Nueva Revista de filología hispánica. NRFH. 1996. 44 (2). P. 365–385.

Dragan E. Grammaire théorique de la langue française. Cours théorique, Bălţi, 2012.115 p.

García Yanes, Francisco Javier. 2022. El punto de vista inherente como factor clave en la elección del modo en las oraciones subordinadas temporales: Los casos de antes/después (de). Verba. Anuario Galego de Filoloxía 49. 2022. P. 1–32.

López Rivera, Juan J. El modo: la categoría gramatical y la cuestión modal. Colección Lucus-Lingua, 12. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico. 2013. 172 p.

Matte Bon, Francisco. El subjuntivo español como operador metalingüístico de gestión de la información. MarcoELE, Revista de Didáctica ELE 6.2008. P. 1–30.

Mejías-Bikandi, Errapel. A cognitive account of mood in complements of causative predicates in Spanish. Hispania 97(4). 2014.P. 651–665.

Nowikow, Wiaczesław. Sobre la bifuncionalidad del modo subjuntivo: ¿Función sintáctica o/y función semántica? Moenia 23. 2017. P. 61–72.

Popovych M. Cours théorique de grammaire française. Morfologie.Chernivtsi: Bukrek, 2010. 288 s.

Real Academia Española. Nueva gramática de la lengua española. Manual. Madrid: Espasa. 2010. 1049 p.

Real Espinosa, Juan Manuel. Indicativo y subjuntivo, declaración y no declaración. 2020. P. 312–342.

Ruiz Campillo, José Plácido. El valor central del subjuntivo: ¿Informatividad o declaratividad? MarcoELE, Revista de Didáctica ELE 7. 2008. Р. 1–44.

Veiga Rodríguez, A., Mosteiro Louzao. El modo verbal en las cláusulas condicionales, causales, consecutivas, concesivas, finales y adverbiales de lugar, tiempo y modo. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2006. 448 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-13

Номер

Розділ

Статті