СЕМАНТИЧНІ СПОСОБИ УТВОРЕННЯ ТУРИСТИЧНИХ ТЕРМІНІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2022.2(49).268208

Ключові слова:

туристичні терміни, термінологізація, спеціалізація, розширення значення, метафоризація

Анотація

Дане дослідження присвячене етимологічному аналізу англомовних туристичних термінів, а саме — семантичних способів утворення зазначених лексичних одиниць. Туристична галузь та її терміносистема є актуальним об’єктом дослідження в умовах сучасного глобалізованого світу. У роботі використано етимологічний аналіз як основний метод дослідження. Внутрішньомовне запозичення, що супроводжується термінологізацією, спеціалізацією, розширенням, метафоризацією загальновживаного значення слова, метонімічним перенесенням значення загальновживаного слова можна вважати лексико-семантичним способом терміноутворення. Особливу групу серед односкладових термінів утворюють терміни, обсяг значення яких у спеціальній лексиці аналогічний обсягу їх значень у загальновживаній мові. Це терміни, утворені шляхом термінологізації загальновживаного значення слова. Розвиток значення подібних спеціальних лексем відбувалося поступово, в міру збагачення людини досвідом та формування в неї наукових понять. Туристичні терміни, які були утворені на основі семантичних зрушень, що породили значну невідповідність між їхніми старими значеннями та новими поняттями, які вони стали називати, виникли на основі розширення значення існуючих у мові слів. У туристичній термінології досить чітко представлено невелику групу простих спеціальних одиниць, які були утворені за допомогою метафоризації значення загальновживаного слова. Метафоризація значення загальновживаних слів зазвичай відбувається спочатку з урахуванням зовнішнього подібності, а пізніше — з урахуванням подібності функцій званих об’єктів. Деяка кількість термінів утворюється за допомогою звуження, спеціалізації значення, що може бути свідченням того, що відповідна термінологія починає виділятися із загальнопобутової мови та усвідомлюватись як спеціальний пласт лексики.

Посилання

Прима В. В. Функціонування англомовної туристичної термінології у путівниках по Україні. Записки з романо-германської філології. Одеса, 2014. Випуск 1 (32). С. 127–132.

Oxford English Dictionary. Second Edition / J. A. Sympson and E. S. C. Weiner. Clarendon Press. (Vol. 1–20). Oxford, 1989.

Skeat W. W. An etymological dictionary of English language. Oxford, Clardon Press, 1958. 780 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-16

Номер

Розділ

Статті