ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДАВНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКОГО КОНСОНАНТИЗМУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2022.2(49).268204

Ключові слова:

Давньоверхньонімецький період, Перший та Другий Пересуви приголосних, давньоверхньонімецький консонантизм, давньоверхньонімецькі діалекти, німецька писемність

Анотація

У статті розглядаються основні процеси, які пов’язані з формуванням та розвитком писемності у давньоверхньонімецькому періоді становлення німецької мови. Давньоверхньонімецький період — це перш за все період формування німецької народності, спочатку в межах Франкської держави, а згодом Східнофранкської держави і завершується проголошенням у 962 р. Німецької імперії. Власне писемна традиція німецької мови пов’язана з церковним життям. У монастирських келіях перекладалися теологічні трактати, молитви, псалми німецькою мовою, писалися історичні твори, складалися біблейські коментарі для школи та для освіти священиків. Монастирі стали центрами освіти, духовного життя ранньофеодального суспільства. У цей час і складається нова форма існування німецької мови у вигляді сукупності територіальних діалектів. У статті відмічається, що давньоверхньонімецькі діалекти відрізняються один від одного в фонетичному, морфологічному, лексичному і, навіть, в синтаксичному аспектах. Інакше кажучи, майже кожний діалект мав свою орфографію і свої фонетичні особливості. Проте єдність німецької мови всеодно забезпечувалася спорідненістю діалектів, загальними тенденціями розвитку їх фонетичної та граматичної будови та взаємодією при особливо великому впливі франкського діалекту на інші. Становлення графічної системи в цей період має складний характер через адаптацію латинського алфавіту до німецької вимови. На той час не існувало не тільки єдиної орфографічної норми для німецької мови взагалі, а й єдиного правопису тих чи інших слів або морфем в рамках однієї писемної пам’ятки. Проведено дослідження основних писемних пам’яток того часу, враховуючи діалектні особливості кожної з них. З’ясовано, що під впливом латини німецька писемність давньоверхньонімецького періоду зазнає значних змін, проте зберігає свою мовну незалежність, особливо у системі консонантизму.

Посилання

Бублик В. Н. Історія німецької мови: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. Н. Бублик. Вінниця: Нова книга, 2004, 272с.

Голубенко Л. М., Кулина І. Г., Березіна Ю. О. Історія німецької мови. Практикум з курсу. Одеса: Фенікс, 2017, Ч. 11, 36 с.

Голубенко Л. М., Кулина І. Г., Козак Т. Б. Вступ до германської філології Практикум з курсу. Одеса: Фенікс, 2019, 152 с.

Жирмунский В. М. История немецкого языка / В. М. Жирмунский. 5-е изд. М.: Высшая школа, 1965, 408 c.

Зиндер Л. Р., Строева Т. В. Историческая фонетика немецкого языка. М.: Просвещение, 1965, 191с.

Левицький В. В. Основи германістики. Вінниця: Нова книга, 2008, 520 с.

Левицкий В. В. Этимологический словарь германских языков / Виктор Васильевич Левицкий. Винница : Нова Книга, 2010. T. 1, 616 с., T. 2, 368 с.

Москальская О. И. История немецкого языка. М: Академия, 2003. 288с.

Прокопова Л. І. Лексичні та фонетичні особливості німецької мови в єдиному стилістичному полі / Л. Прокопова. Мовознавство: Науковотеоретичний журнал, 2007. № 6, с. 44–47.

Таранець В. Г. Діахронія мови: Збірка статей. Одеса: Друкарський дім, 2008. 232 с.

Arndt E., Brandt G. Einführung in die Geschichte der deutschen Sprache und in die historische Grammatik. Teil 1, 2. Berlin, 1978, 172 S.

Ernst P. Deutsche Sprachgeschichte. Wien: WUV, 2006, 254 S.

Krech E.-M. Stock E. Deutsches Aussprachewörterbuch. De Gruyter, 2010, 1176 S.

Schmidt W. Geschichte der deutschen Sprache. S. Hirzel Verlag Stuttgart, 2007, 10. Aufl.,489 S.

Schützeichel R. Althochdeutsches Wörterbuch / R. Schützeichel. 4., erg. Aufl. Tübingen: Max. Niemeyer Verlag, 1989, 309 S.

Sonderegger S. Althochdeutsche Sprache und Literatur. Walter de Gruyter, 2003, 390 S.

Steriopolo O. Kodifizierte Aussprachenorm und Sprachrealität. Germanistik in der Ukraine. Bozen Bolzano Universitz Press, 2015. Bd. 2.2. S. 93–108.

Wolff G. Deutsche Sprachgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. A. Francke Verlag Tübingen und Basel, 2009, 330 S.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-16

Номер

Розділ

Статті