СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКОЇ ОПОВІДІ У РОМАНІ М. ХЕДДОНА «THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2022.2(49).268203

Ключові слова:

лінгвістика тексту, полікодовий текст, наратор

Анотація

Стаття присвячена дослідженню лінгвістичних графічних засобів та авторського наративу у романі M. Хеддона «The Curious Incident of the Dog in the Night-Time». Предметом дослідження виступає полікодовий художній текст, об’єктом є функції графічних засобів зображення реальності та особливості авторського наративу у досліджуваному романі. Актуальність даної роботи зумовлена зростаючою частотністю використання полікодових елементів у творах сучасної літератури, а також відносно малою кількістю досліджень, присвячених даній темі. Основним методом дослідження виступав контекстуально-інтерпретаційний, сутність якого полягає в дослідженні тексту у різних типах контексту на основі інтерпретації дослідником текстових категорій та компонентів. У тексті використовуються іконічні та параграфемні елементи. До параграфемних належать шрифт, кегль, відступи, розкладка тексту на сторінці, великий чи малий розмір літер. Згідно з дослідженням, параграфемні елементи зустрічаються з високою частотністю, виражають суб’єктивне відношення персонажа до висловлювання, вказують на тип зв’язків виділеного тексту з сюжетом твору, дають уявлення про місце такого тексту у загальному текстуальному просторі. Іконічний елемент — схеми, малюнки, креслення — слугують доповненням до основного текстового опису реалій роману. Без текстового супроводу іконічні елементи лишаються незрозумілими. Вони, як і параграфемні елементи, слугують для привертання уваги адресата, полегшують сприйняття тексту та в деяких випадках слугують для подальшого розкриття характеру основного персонажа. Репрезентація персонажної мови знаходиться на дещо примітивному рівні, що слугує для кращої імплементації авторського задуму. Серед основних стилістичних прийомів слід назвати полісиндетон, різні види повтору, паралельні конструкції. Всі зазначені прийоми додають логічності, конкретності викладу, що іноді є гротескним, за допомогою чого створюється автентичний та дуже характерний образ наратора. 

Посилання

Бехта І. А. Дискурс наратора в англомовній прозі. К.: Грамота, 2004. 304 с.

Кухаренко В. А. Интерпретация текста. Одесса: Латстар, 2002. 292 с.

Степанюк Н. В. Способы интеграции инокодовых сообщений в текст (на материале научной и художественной прозы): Дис. канд. филол. наук:10.02.04. Одесса, 2002. 258 с.

Haddon M. The Curious Incident of the Dog in the Night-Time. London: Jonathan Cape, 2003. 272p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-16

Номер

Розділ

Статті