ЛІНГВО-ПРОСОДИЧНІ ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ВВІЧЛИВОСТІ/ НЕВВІЧЛИВОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ НЕФОРМАЛЬНОМУ КОНФЛІКТНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2022.2(49).268202

Ключові слова:

ввічливість, неввічливість, ввічливий неформальний конфліктний діалогічний дискурс, неввічливий неформальний конфліктний діалогічний дискурс

Анотація

Статтю присвячено аналізу лінгво-просодичних засобів реалізації ввічливості/ неввічливості в неформальних конфліктних діалогах, дібраних із саундтреків до 4 сучасних англомовних фільмів методом суцільної вибірки. Основними критеріями класифікації фактичного матеріалу дослідження є 1) ступінь формальності відносин між комунікантами і 2) ввічливість/неввічливість. Згідно з цими критеріями досліджувані діалогічні єдності класифікувалися як неформальні ввічливі і неформальні неввічливі. У статті розглянуто функціонування просодії як засобу реалізації ввічливості/неввічливості в конфліктному дискурсі залежно від ступеня його формальності, що увиразнює загальну актуальність теми. Метою даної роботи є вивчення лінгвістичних засобів реалізації ввічливості в англомовному неформальному конфліктному діалогічному дискурсі. З одного боку, неформальна обстановка дає повну свободу вибору емоцій та їхньої реалізації, а з іншого — бажання бути ввічливим і не образити комунікативного партнера (близьку людину) змушує комунікантів стримувати свої негативні почуття у ввічливому неформальному конфліктному спілкуванні. Неввічливий неформальний конфлікт є емоційним та неконтрольованим. Експресивність та неконтрольованість неввічливого неформального конфлікту зумовлені неофіційністю обстановки, небажанням та відсутністю необхідності стримуватися, повною свободою вибору вербальних та невербальних засобів реалізації конфлікту. Проведене дослідження дозволило зробити наступні висновки: неформальному конфліктному діалогічному спілкуванню властиве використання тактик вербальної агресії, вживання заниженої, іноді навіть табуйованою, лексики; простих синтаксичних конструкцій; еліпсиса; прямих наказових конструкцій. На просодичному рівні такі діалоги характеризуться прискореним темпом (в деяких випадках з тенденцією до нормального), високою гучністю, широким висотним діапазоном, вживанням низхідної шкали з перерваною послідовністю і високого низхідного ядерного тону. Поведінка комунікантів під час конфліктної взаємодії багато в чому залежить від їхнього соціального статусу, виховання, ввічливості й тактовності.

Посилання

Грайс Г. П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Лингвистическая прагматика. М.: Прогресс, 1985. Вып. XVI. С. 217–236.

Дымарский М. Я. Где находится порог языкового конфликта? // Аспекты речевой конфликтологии: Сб.ст. под ред. чл.-корр. Российской Академии образования, проф. Ильенко. СПб., 1996. С. 25–34.

Третьякова В. С. Конфликт глазами лингвиста // Юрислингвистика-2: русский язык в его естественном и юридическом бытии. Барнаул, 2000. С. 127– 140.

Формановская Н. И. Речевой этикет и культура общения / Н. И. Формановская. М.: Высшая школа, 1989. 234 с.

Brown P., Levinson S. Politeness: Some universals in language usage. Cambridge / P. Brown, S. Levinson. UK: Cambridge University Press, 1987. 352p.

Brown P., Levinson S. Universals in language usage: Politeness phenomena / P. Brown, S. Levinson // Questions and politeness: Strategies in social interaction // Eds. Goody E. N. Cambridge: Cambridge University Press, 1978. PP. 56–289.

Fraser B. Perspectives on Politeness / B. Fraser // Journal of Pragmatics. 1990. № 14. PP. 219–236.

Grice G. H. Logic and conversation / G. H. Grice // Eds. Cole & Morgan. 1975. PP. 41–58.

Lakoff R. Language and Women’s Place / R. Lakoff. New York: Harper & Row, 1975. PP. 45–79.

Leech G. Principles of Pragmatics / G. Leech. London: :Longman Publishing Group, 1983. PP. 131–139.

Matsumoto, Y. Politeness and Conversational Universals Observations from Japanese / Y. Matsumoto // Multilingua. 1989. № 8. PP. 207–221.

Meier A. J. Defining Politeness: Universals in Appropriateness / A. J. Meier // Languages Sciences. Oxford, 1995. Vol. 17. № 4. PP. 245–356.

Mills, S. Gender and Politeness [Текст] / S. Mills. Cambridge University Press, 2003. 278 p.

Sifianou M. Politeness Phenomena in England and Greece [Текст] / Sifianou. Oxford : Clarendon Press, 1992. 268 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-16

Номер

Розділ

Статті