МЕЛОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ МОВЛЕННЯ ПРОПОВІДНИКА У ЗОБРАЖУВАЛЬНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

  • С. С. Шевченко Одеський національний університет імені І.І. Мечникова , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2022.1(48).259826

Ключові слова:

мелодична організація, мовлення священика, мовленнєва поведінка, кінодискурс

Анотація

Статтю присвячено дослідженню особливостей мелодійної організації монологічних висловів проповідників різного рангу – персонажів англомовних художніх фільмів. Виходячи з того, що мовленнєві функції проповідника не обмежуються веденням проповіді з амвону, а передбачають промови поза межами храму та приватні бесіди з парафіянами на духовні теми, дослідженню були піддані ці три види мовленнєвої діяльності. Матеріал дослідження, що складав усні англомовні проповіді, промови та бесіди, вилучені з п’ятьох сучасніх кінофільмів, був підданий аудитивному, аудиторському та електроакустичному аналізу. Аудитивний аналіз передбачав виділення із загального тексту тих фразових одиниць, які найбільш яскраво демонструють просодичну характеристику в усіх частинах досліджуваних проповідей, промов і розмов. Аудиторский аналіз мав на меті визначення виду духовної промови та ідентифікацію ступіню участі окремих просодичних параметрів (мелодичного контуру, фразового наголосу, гучності, темпу, ритму, паузи) у реалізації наміру мовлення та вираженні емоцій у різних частинах тексту. На підставі аудиторського аналізу, по-перше, було підтверджено просодичні відмінності між трьома мовленнєвими реалізаціями на рівні сприйняття, по-друге, було виявлено, що мелодійний компонент інтонації є другим за інформативністю компонентом, що бере участь у диференціації мовлення й у посиленні його впливового ефекту. Комплексний слуховий та інструментальний аналіз мелодичних характеристик промови проповідників дозволяє зробити висновок про наявність інтегральних і відмінних мелодійних параметрів, притаманних трьом типам мовленнєвої поведінки мовців під час проповіді, виступів поза церквою та розмов з парафіянами. Приватна розмова священиків із парафіянами характеризується найнижчими мелодійними показниками, адже на перший план виступають міміка та кінетичні засоби виразності й емоційності.

Посилання

Adams J. Preaching with Purpose, Zondervan, 1986. 176 p.

Buttrick D. Homiletics: Moves and Structures. NY, 1987. 512 p.

Crystal D.Linguistics, language and religion. Burns & Oates, London,1965. 191 p.

Killinger J. Fundamentals of Preaching. Augsburg Fortress, 1996. 107 p.

Robinson H.W. Biblical Preaching: The Development and Delivery of Expository Messages. USA, Baker Academic,1980. 264 p.

Кравченко Н. О. Синергійність англомовного релігійного дискурсу (теолінгвістичний підхід). Одеса: КП ОМД, 2017. 408 с.

Кравченко Н.О., Матієнко-Сільницька А.В. Проповідницький дискурс крізь призму зіставної теолінгвістики. Записки з романо-германської філології / ред. І.М. Колегаєва. Одеса: КП ОМД, 2020. Вип. 1 (44). С. 187-195.

Chocolat (2000). URL: http://lordfilms-s.com/38152-film-shokolad-2000.html

The Sermon (2018). URL: https://www.imdb.com/title/tt7906240/#:~:text=The%20Sermon,12m

The Revival (2017). URL: The Movie Database (TMDB) https://www.themoviedb.org/movie/479381-the-revival

The Christmas Candle (2013). URL: https://www.imdb.com/title/tt2739338/?ref_=tt_rvi_tt_t_3#:~:text=Sign%20In-,The%20Christmas%20Candle

God's Not Dead: A Light in Darkness (2018). URL: https://www.google.com/search?q=God%27s+Not+Dead%3

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-05

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА