РЕЛІГІЙНА ЛЕКСИКА В АМЕРИКАНСЬКОМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКОМУ ДИСКУРСІ: МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2022.1(48).259824

Ключові слова:

біблеїзм, президентський дискурс, релігійна лексика, методологія

Анотація

Стаття висвітлює методику дослідження релігійної лексики в американському президентському дискурсі. Релевантність роботи зумовлена пріоритетом у сучасній лінгвістиці комунікативно-прагматичного підходу до вивчення дискурсивних утворень різних жанрів і форматів. В останні десятиліття дослідження дискурсу є актуальним напрямком у сучасній лінгвістиці у зв'язку зі зміною наукової парадигми, що відбулася у мовознавстві, а саме: на місце панівної системно-структурної та статичної парадигми приходить антропоцентрична. Релігійна лексика функціонує як у побутовому, так і в інституційному спілкуванні у трьох основних різновидах, а саме: загальна релігійна лексика, біблеїзми (сталі вирази, фразеологізми) та цитати зі Святого Письма. Ця тенденція спостерігається і в політичному дискурсі у цілому, та у президентському дискурсі зокрема, що увиразнює актуальність нашої роботи. Пошук ефективних шляхів аналізу та опису семантики та функції релігійної лексики в американському президентському дискурсі зумовив вибір основних підходів до об’єкту дослідження. Стосовно жанрового простору президентського дискурсу як різновиду політичного дискурсу зазначимо, що він зумовлений державним загально-політичним устроєм країни, історичними та політичними традиціями інституту президентства, соціокультурними умовами існування політичного дискурсу. Методи, що використано в лінгвістичних студіях, передбачають здійснення системи процедур вивчення об’єкта дослідження та верифікації отриманих результатів. Типовими орієнтирами системного філологічного аналізу вбачаємо звертання уваги на смисловий, змістовий бік тексту, представленого текстовими категоріями, та на комунікативне занурення тексту в дискурсивне відтворення. Для системного комплексного аналізу в роботі залучено такі методи, що враховують комунікативну сутність тексту дискурсу, відображають значущість тексту у світлі його породження й інтерпретації. Саме тому в роботі застосовано як загальнонаукові, так і спеціальні методи дослідження.

Посилання

Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации. Киев: ЦУЛ, «Фитосоциоцентр», 2002. 336 с.

Славова Л. Л. Комунікативні стратегії та тактики у сучасному масмедійному політичному дискурсі: зіставний аспект (на матеріалі українських та американських Інтернет-джерел). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2006. № 27. С. 116–117.

American Rhethoric. URL: http://www.americanrhetoric.com (дата звернення 10.05.2022).

Presidential Speeches. URL: https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches (дата звернення 10.05.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-05

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА