ДИСКУРСИВНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ ГОРОСКОПІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2022.1(48).259822

Ключові слова:

астрологія, гороскоп, дискурс, композиційна структура, прагматика

Анотація

Стаття присвячена висвітленню дискурсивних (композиційних, лексичних і прагматичних) особливостей англомовних гороскопів як різновиду астрологічного дискурсу. Матеріалом дослідження слугував корпус текстів, представлених у мережі Інтернет. Загальний обсяг вибірки – 50 астрологічних прогнозів. Як предмет дослідження були розглянуті структурнокомпозиційні, прагмалінгвістичні та стилістичні особливості гороскопів. Астрологічний дискурс є невід'ємною частиною сучасного мас-медійного простору. Його всезростаюча популярність зумовлює актуальність подібних досліджень, націлених на виявлення особливостей цього типу дискурсу. Термін «дискурс» розуміємо як спілкування людей з позицій їх належності до тієї чи іншої соціальної групи або стосовно тієї чи іншої типової мовленнєвої ситуації. Зараз існує велика різноманітність текстів, які мають астрологічний характер у культурному англомовному просторі. Їх значну частку становлять тексти, що містять різноманітні гороскопи. Вивчення типології текстів гороскопів англійською мовою, їх структурної, змістовної, прагматичної та ін. характеристик, очевидно, є важливим етапом вивчення астрологічного дискурсу загалом. Основною функцією гороскопу є передбачення (опис майбутнього). Типовий астрологічний гороскоп, розміщений у медіапросторі, декларує знання про вплив небесних тіл на долю людей та їхні земні події, згідно з якими їх можна передбачити за взаємним розташуванням небесних тіл. Основними характерними рисами гороскопів є їхнє лексичне наповнення, композиційна структура та прагматичне навантаження. Проведене дослідження лінгвальних особливостей астрологічних прогнозів дозволило виділити основні функції, які виконують гороскопи у медійному просторі: інформативна, апелятивна, персуазивна та емотивна. Астрологічний прогноз є полікодовим текстом, який містить вербальні та невербальні знаки. До останніх відносяться іконічні знаки та набірні засоби. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у дослідженні лінгвальних особливостей інших жанрів англомовного астрологічного дискурсу.

Посилання

Азначеева Е.Н. Астрологический дискурс: семиотический и когнитивный аспекты. Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 33 (248).Филология. Искусствоведение. Вып. 60. С. 19–21.

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики. К. : ВЦ “Академія”, 2004. 344 с.

Крижанівська Г. Т. Гороскоп у сучасних англомовних жіночих журналах: жанровий підхід. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог : Вид-во НаУОА, 2018. Вип. 1(69), ч. 1, березень. С. 229–231.

Кулова Л.З. Особенности речевого воздействия в астрологическом типе дискурса. Ученые записки Орловского государственного университета. 2015. №1 (64). С. 159-161

Мартинюк А. П. Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. 196 с.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава: Довкілля-К, 2006. 716 с.

Blackmore S., Seebold M. The Effect of Horoscopes on Women’s Relationships. Correlation. 2001.19 (2), 17-32.

Evans W. Divining the Social Order: Class, Gender and Magazine Astrology Columns. Journalism and Mass Communication Quarterly. 1996. 73 (2), 389-400.

Tandoc E. C., Ferrucci P. So Says the Stars: A Textual Analysis of Glamour, Essence and Teen Vogue Horoscopes. Women’s Studies International Forum. 2014. 45, 34- 41.

Free horoscopes. URL: https://www.horoscope.com/us/index.aspx (дата звернення 10.01.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-05

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА