ФРАНЦУЗЬКОМОВНИЙ ГАСТРОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС: ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • М. Д. Марінашвілі Одеський національний університет імені І.І. Мечникова , Ukraine http://orcid.org/0000-0002-3041-7064
  • Л. Р. Коккіна Одеський національний університет імені І.І. Мечникова , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1410-9061
  • Д. С. Польщина Одеський національний університет імені І.І. Мечникова , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2022.1(48).259814

Ключові слова:

гастрономічний дискурс, ресторанне меню, невербальний компонент, мовні особливості, лінгвопрагматика, французька мова

Анотація

Стаття присвячена комплексному дослідженню вербального та невербального компонентів ресторанного меню як особливого мовленнєвого жанру гастрономічного дискурсу в аспекті їхньої прагматичної функції. Матеріалом роботи послужили тексти меню ресторанів м. Париж, розміщені на Інтернет-сайтах. Проаналізовано структуру, яка сприяє реалізації інформативної функції меню. Оформлення меню, а саме: шрифт, колір, фон, наявність зображень готових страв значно підсилює його впливову силу. Морфологічні та синтаксичні особливості меню обумовлені, перш за все, їх основною – інформативною – функцією та номінативним характером текстів. Переважають іменники, прикметники та дієприкметники в атрибутивних, предикативних та генітивних конструкціях. Меню характеризуються використанням тематично-обумовленої лексики. Вона розподіляється за такими тематичними групами: назви інгредієнтів, приправ; терміни з обробки інгредієнтів; спосіб приготування; назви предметів кухонного начиння. Завдяки лексиці, яка відображає сенсорні і смакові відчуття, тексти меню сприяють виникненню в уяві клієнта «живого» образу страви. Характерною особливістю текстів проаналізованих меню є використання у назвах страв топонімів та антропонімів. Поряд з інформативною функцією (вказівка на походження страви чи її інгредієнтів, на творця страви), оніми виконують також прагматичну функцію. Вони сприяють реалізації комунікативної стратегії переконання і формування привабливості, а також створенню позитивного емоційного настрою. Формуванню привабливості страви служать також стилістичні засоби: епітети, порівняння, оксюморон, метафора. Невербальні елементи та лексико-стилістичні засоби текстів меню сприяють досягненню прагматичного ефекту, який полягає у посиленні впливу змісту тексту на клієнта. Меню створює образ страви, що асоціюється з такими поняттями, як якісна їжа, здорова їжа, насолода, вишукана кухня, гастрономічні традиції, автентичність, гастрономічне мистецтво, престиж.

Посилання

Ащенкова Г. А. Антропономинация в сфере французской гастрономии: опыт структурного и когнитивно-коммуникативного анализа: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.05. Иркутск, 2013. 23 с.

Безугла Т. А. Англо- і німецькомовний рекламний дискурс: полікодовий лінгвопрагматичний підхід: дис. … канд. філол. наук: 10.02.04. Харків, 2017. 304 с.

Головницкая Н.П., Олянич А.В. Лингвокультурные характеристики немецкоязычного гастрономического дискурса: монография. Волгоград: Нива, 2008. 295 с.

Земскова А. Ю. Лингвосемиотические характеристики англоязычного гастрономического дискурса: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04. Волгоград, 2009. 338 с.

Иванова С.Н., Мучкина Е.С., Немчинова Н.В., Селихова С.Г. Структурно-семантические особенности названий английских блюд. Современные исследования социальных проблем. 2019. № 5-1. С. 119–123. DOI: https://doi.org/10.12731/2077-1770-2019-5-119-133.

Кантышева Н. Г., Соловьева И. В. Лингвопрагматический потенциал названий разделов ресторанного меню. Балтийский гуманитарный журнал. 2021. Т. 10. № 3(36). C. 277–281. DOI: https://doi.org/10.26140/bgz3-2021-1003-0069

Косицкая Ф. Л., Зайцева И. Е. Французский гастрономический дискурс и его жанровая палитра. Вестник Томского гос пед. университета.. 2016. № 2 (167). С. 25–30.

Мішукова О. Дослідження поняття «гастрономічний дискурс»: історичний огляд. Нова філологія. 2020. № 79. С. 78–82. DOI: https://doi.org/10.26661/2414-1135/2020-79-13.

Овсиенко Т.В. Язык немецкоязычного меню как отражение национальной лингвокультуры. Гуманитарные и социальные науки. 2019. № 6. С. 166–176. DOI: https://doi.org/10.23683/2070-1403-2019-77-6-166-176.

Олянич А.В. Гастрономический дискурс. «Дискурс-Пи»: научный журнал. 2015. № 2(19). С. 257–260. Олянич А.В. Презентационная теория дискурса. Москва: Гнозис, 2007. 407 с.

Седых А. П. Французская лингвокультура и национальное достояние. Научный результат. Вопросы теоретической и прикладной лингвистики. 2014. № 1. С. 112–117.

Словник української мови: у 20-ти т. Т. 8. Київ: Український мовно-інформаційний фонд НАН України, 2017. 992 с.

Ундрицова М.В. Меню как текстовая разновидность гастрономического дискурса и особенности их регионально-переводческой адаптации. Языки. Культуры. Перевод. Москва: Изд-во Московск. ун-та, 2014. С. 165–176.

Ackere Ch. van, Ackere P. van. Menaces sur la gastronomie française : comprendre ce qui va changer. Paris : Editions Balland, 2020. 390 р. URL: https://actualitte.com/livres/164072/menaces-sur-la-gastronomie-francaise-comprendre-ce-qui-va-changer

Brillat-Savarin J. A. Physiologie du goût. Paris: Flammarion, 1982. 399 p.

Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. URL : https://www.cnrtl.fr/definition

Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. URL: https://www.cnrtl.fr/definition

Dupuy J.-Ph. Rhétorique du menu gastronomique. Communication & langages, Nec Plus. 2009. Р. 19-33. URL : https://www.cairn-int.info/revue-communication-et-langages1-2009-2-page-19.htm

Floch J.-M. Identités visuelles. Paris: PUF, 1995. 232 p.

Shamne N. L., Pavlova E. B. Linguistic pragmatics of English language restaurant online discourse. Вестник ВолГУ. Серия 2: Языкознание. 2019. № 3. С. 182–194. DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2019.3.15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-05

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА