ЕПІТЕТИ ЯК ЗАСІБ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ПЕРСОНАЖУ В ТЕКСТАХ АНГЛОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2022.1(48).259811

Ключові слова:

епітет, метафора, постпозиція, словосполучення, стилістичній засіб

Анотація

Мета представленого дослідження – детально проаналізувати та описати функціонування такого лексичного стилістичного засобу як епітет для номінації емоційного стану персонажу в текстах англомовних художніх творів. Роботу виконано в межах функціональної лінгвістики у цілому та лінгвістики тексту зокрема. З поставленої мети витікає низка завдань, а саме: 1. проаналізувати особливості вживання метафоричних епітетів; 2. описати засоби інтенсифікації експресивності епітету; 3. виявити характерні риси епітетів, утворених за допомогою іменників; 4. окреслити відмінності інвертованих епітетів. Матеріалом дослідження послугували твори видатних англійських письменників – Д. Г. Лоуренс (The Lovely Lady and other stories), К. Менсфілд (Selected stories), Дж. Селінджер (Nine Stories). Епітети є стилістичним засобом, що широко вживається для характеристики емоційного стану персонажу. В результаті дослідження встановлено кілька різновидів епітетів, що слугують засобами вираження переважно негативних емоцій (гнів, огида). Метафоричні епітети надають номінованій емоції яскравої характеристики, тим самим сприяючи розкриттю образу персонажу. У комбінації з іншими стилістичними засобами епітети утворюють ланцюги, тим самим посилюючи сприйняття номінованої емоції читачем. Прийоми розміщення епітетів у постпозиції по відношенню до визначеного ними іменника та вживання інтенсифікаторів (переважно so) можуть не лише тільки передавати емоції персонажу (чи навіть відтінки емоцій), а його ставлення до подій / явищ. Інвертовані епітети є експресивними та стилістично відмічені як розмовні. Як правило, епітети виражені прикметниками або дієприкметниками. В меншій кількості в якості епітетів вживаються прислівників. Також зареєстровані іменники, що функціонують як епітети, у прийменникових виразах з of.

Посилання

Апресян В. Ю. Механизмы образования и взаимодействия сложных значений в языке : дисс. ... док. филол. наук. Москва, 2014. 624 с.

Красавский Н. А. Динамика эмоциональных концептов в немецкой и русской лингвокультурах : автореф. дисс. ... док. филол. наук. Волгоград, 2001. 40 с.

Маркина М. В. Лингвокультурологическая специфика эмоционального концепта «гнев» в русской и английской языковых картинах мира : Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Тамбов, 2003. 25 с.

Покровская Я. А. Отражение в языке агрессивных состояний человека (на материале англо- и русскоязычных художественных текстов) : Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Волгоград, 1998. 19 с.

Юсева Ю. В. Механизмы вербализации эмоционального состояния литературного персонажа в англоязычной художественной прозе : дисс. … канд. филол. наук. Москва, 2011. 173 с.

Lawrence D. H. The Lovely Lady and other stories. M.: Raduga Publishers, 2002. 256 p.

Mansfield K. Selected stories. M.: Raduga Publishers, 2002. 224 p.

Salinger J. D. Nine Stories. M.: Raduga Publishers, 2001. 240 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-05

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА