МЕЛОДІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ ІНДІЙСЬКИХ МОРЯКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2022.1(48).259806

Ключові слова:

індійські моряки, просодія, варіативність, аудиторський аналіз, частотність, дослідження

Анотація

У статті розглядаються мелодійні особливості мовленнєвої поведінки індійських моряків. У центрі уваги даної роботи – визначення просодичних параметрів мовлення досліджуваних інформантів. Аналіз стану англійської мови в Індії показав, що англійська мова на сьогодення є найпоширенішою завдяки колоніальній політиці Британської імперії у XIX столітті. Існує три етапи становлення англійської мови в Індії. Перший етап прийшовся на епоху активної місіонерської діяльності протестанської британської церкви у XVII столітті. Другий етап тісно пов’язаний з першим, але мав залежність від внутрішніх чинників. У XVIII столітті вивчати англійську мову було дуже почесно, тому що вона стала мовою великого панства. Третя стадія становлення англійської мови припала на зріст впливу Британської Ост-Індської компанії. Мова колонізаторів дуже швидко зайняла місце офіційної. В теперешній час на індійській англійській мові розмовляють біля 350 млн. людей. У даному дослідженні зроблено спробу проаналізувати мовлення індійських моряків та визначити просодичні маркери їхньої мовленнєвої поведінки. Метою та основним завданням дослідження було проведення аудиторського аналізу, який складався з трьох етапів. Першим етапом було вивчення частотності вживання інтонаційних шкал в мовленні досліджуваних моряків. Даний етап дослідження довів, що найбільш частотною за вживанням є висхідна шкала. Другим етапом було виявлення номенклатури термінальних тонів. Результати проведеного аналізу свідчать про домінування висхідного та спадного термінального тонів. Результати дослідження темпу мовлення індійських моряків свідчать про частотність вживання швидкого та повільного темпу мовлення. Отримані експерементальним шляхом результати, дозволяють констатувати, що мовленнєва поведінка індійських моряків має варіативний характер і свідчить про емоційно-забарвлений характер мовлення.

Посилання

Григораш В. С. Варіативність частотних характеристик у мовленні носіїв йоркширського діалекту. Нова філологія: збірник наукових праць. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014. №62. С. 40 – 44.

Присяжнюк О. Я. Особливості сучасної мовної ситуації у Великобританії: варіативність та консерватизм британських діалектів. Полілог. Збірник статей молодих науковців з історії, філософії, культурології. Вип. 7. Одеса, 2020. С. 77 – 95.

Присяжнюк О. Я. Просодія гендеру на британських островах. Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”: серія “Філологія Соціальна комунікація”. Том 31 (70) №1, 2020. Київ: Видавничий Дім “Гельветика”, 2020. С. 180 – 185.

David Crystal. The Cambridge Encyclopedia of the English Language, 1997.

Kirk Hazen. Labov: Language variation and change. West Virginia University, 2010. P. 24 – 39.

Електронний ресурс: https://Icfreeway.com/hinglish-or-hindi. Хінгліш або хінді – англійська двомовність.

Електронний ресурс: https://habr.com/englishdom/blog/440850/ Англійська мова в Індії: історичний екскурс – post in a row / Habr

Електронний ресурс: https://dictionary.cambridge.org/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-05

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА