АНГЛОМОВНА МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Н. М. Тхор Одеський національний університет імені І.І. Мечникова , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2021.2(47).245950

Ключові слова:

медична термінологія, способи словотвору, функціонування

Анотація

Стаття присвячена дослідженню англомовної медичної термінології, а саме – її функціонального аспекту. Термінологія грає значну роль у професійній комунікації людей, оскільки вона виступає джерелом отримання, передачі наукової інформації та інструментом оволодіння спеціальністю. Термінологія є частиною наукового апарату, що дає можливість пізнати закономірності дослідницького процесу, визначити канали взаємодії з іншими елементами певної галузі науки. На сучасному етапі одним із основних завдань лінгвістичної науки є стратифікація словникового масиву певної мови за різними параметрами, зокрема, за сферою вживання певної лексичної одиниці. Матеріалом даного дослідження слугували терміни та термінологічні словосполучення, які позначають основні медичні поняття, відібрані методом суцільної вибірки з наукових статей, що відносяться до різних предметних сфер медицини, словників, Інтернет-сайтів, присвячених медицині. Досліджуваний матеріал розглядається нами з позицій системно-функціонального підходу, що передбачає вивчення мови загалом та мови наукового стилю викладу зокрема як складного утворення, у якій виділяються складові та відносини між ними. Способи формування нових термінів можна поділити на наступні групи: 1. морфологічний спосіб словотвору – словоскладання, абревіація; 2. синтаксичний, за допомогою утворення словосполучень та фраз з кількох слів; 3. семантичний – звуження (уточнення) значення загальновживаних слів; метафоричний та метонімічний перенос колишнього значення; 4. запозичення слів з інших мов. Найбільш продуктивний спосіб утворення медичних термінів – деривація. Проведене на матеріалі англомовної медичної термінології дослідження є першим етапом дослідження проблем залежності між когнітивними структурами свідомості та семантикою терміну, між картиною світу носія англійської мови (спеціаліста-медика) та структурою загальних і спеціалізованих словників і текстів.

Посилання

Abramova, G.A. (2003). Medicinskaja leksika: osnovnye svojstva i tendencii razvitija : Dis. ... d-ra filol. nauk : 10.02.01 : Krasnodar.

Vit, Ju.V. (2005). Terminologija i ee mesto v jazyke. In IV Mіzhnarodna naukovo-praktichna konferencіja z pitan' metodiki vikladannja іnozemnoї movi, pam’jatі profesora V.L. Skalkіna. 27-28 sіchnja 2005.: Zb. Nauk. prac'. Odesa: Astroprint, 258-263.

Gorelova, S.N. (2004). Priroda termina i nekotorye osobennosti terminoobrazovanija v anglijskom jazyke. Vestnik OGU. № 6, 36-41.

Grinev, S.V. (1993). Vvedenie v terminovedenie. Moscow.

Dubenkova, L.V., Apuhtina, L.M. (2017). Medicinskaja terminologija: razlichnye sposoby obrazovanija medicinskih terminov (na primere anglijskogo jazyka). Innova, no. 1 (6), 26-30.

Selivanova, O. (2006). Suchasna linhvistyka: terminolohichna entsyklopediya. Poltava: DovkillyaK.

Tsitkina, F.A. (1989). Terminologija i perevod (K osnovam sopostavitel'nogo issledovanija). L'vov: Vysshaja shkola, 1989. 157 s.

Andrews, E., Luckhardt, A.B. (2012). A History of Scientific English: The Story of Its Evolution Based on a Study of Biomedical Terminology. NY: Richard R. Smith.

Dental dictionary. URL: http://www.dentpedia.info/dental-education/dental-dictionary

New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language (1993). Danbury.

The Oxford English Reference Dictionary. (1996). Second Edition. Oxford – New York.

World Health Organization. International statistical classification of diseases and related health problems. URL: www.who.int/classifications/apps/icd/icd10online

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-15

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА