ВАРІАТИВНИЙ ХАРАКТЕР МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ БРИТАНСЬКОЇ ЖІНКИ

Автор(и)

  • О.Ф. Вихор Національний університет «Одеська морська академія», Ukraine
  • І.В. Рудік Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2021.2(47).245922

Ключові слова:

сучасна британська жінка, мовленнєвий портрет, просодія, професія, вік, тон

Анотація

В статті досліджуються питання варіативності просодії в жіночому мовленні. В фокусі дослідження перебуває мовленнєва поведінка британських жінок, різних за професією. Визначення основних просодичних маркерів їхнього мовлення є метою дослідження. Предметом дослідження є варіативність просодичних моделей мовлення жінок. Об'єктом дослідження є непідготовлене монологічне мовлення дикторів телебачення, лекторів університету як представників досліджуваних професій. У пропонованій роботі зроблено спробу з’ясувати кореляцію гендерної і професійної приналежності мовця з особливостями її мовленнєвої поведінки. Усіх інформантів можна схарактеризувати як успішних жінок, які є фахівцями у своїй галузі і мають досвід професійної діяльності. Професійна належність людини впливає на багато аспектів її життя, в тому числі й на пов'язану з її професійною діяльністю. Ступінь впливу професійної діяльності людини на її мовленнєву поведінку тим вищий, чим більшу кількість вербального спілкування передбачає її професія. Гендер, так само як і професія людини, є одним із ключових факторів соціальної варіативності і найважливішим компонентом соціального статусу. Завданням дослідження було: розглянути основні напрямки гендерної лінгвістики з метою визначення мовленнєвої поведінки; проведення фонетичного експерименту з метою виявлення просодичних характеристик мовленнєвої поведінки сучасної британської жінки. Відповідно до поставленої мети та завдань у роботі використана методика аудиторського аналізу, який дав змогу ідентифікувати й інтерпретувати зібрані фонетичні дані, а також інтонування для зображення інтонації мовлення. У проведеному дослідженні було зроблено спробу проаналізувати мовленнєву поведінку сучасної британської жінки за допомогою просодичних особливостей її мовлення.

Посилання

Valіgura, O.R. (2014). Kyiv Klasifіkatsіya zagal’no lіngvіstichnikh oznak movnoї іnterferentsії [ I mіzhnar. nauk-prakt. kof.] [ in Ukrainian]

Kornelajeva, Ye. V. (2015). Odesa Varіativnіst’ profesіynikh prosodichnikh osoblivostey movlennya (eksperimental’no-fonetichne doslіdzhennya na materіalі іnterv’yu z polіtikami, aktorami, diktorami telebachennya). Avtoref. dis….kand. fіlol. nauk: 10.02.04 – germans’kі movi. [in Ukrainian]

Pavlova, A. K. (2017). Moscow Osobennosti prosodicheskogo oformleniya rechi sovremennykh zhenshchin s vysokim professional’nym statusom (na materiale britanskikh interv’yu). Avtoref. diss… kand. fіlol. nauk: 10.02.04 - germanskiye yazyki. [in Russian]

Petrenko, A.D., Khrabskova, D.M., Petrenko, D.A., Isayev, E.Sh. (2011). Simferopol Aktual’nyye problemy yazykovoy variativnosti v aspekte mirovoy integratsii i globalizatsii: [monografiya] [in Russian]

Potapova, R. K. (2000). Moscow Seksolektnkak sostavlyayushchaya ekspertnoy fonoskopii v kriminalistike. Gender kak intriga poznaniya. [in Russian]

Shevchenko, T. I. (1990). Moscow Sotsial’naya differentsiatsiya angliyskogo proiznosheniya. [in Russian]

Coates, J. (1993). Women, Men and Language. Longman, London. №4.

Freeman, R., McElhinny, B. (2007). Language and Gender. Sociolinguistics and Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. P. 218-270.

Lakoff, R. (1975). Language and Woman's Place. New York.

Labov, W. (1972). Socio linguistic Patterns. Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press.

Trudgill, P. (2000). Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. Penguin books.

Trudgill, P. (1972). Sex, covert prestige, and linguistic change in the urban British English of Norwich. Language in Society, 179-195.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-15

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА