МОВНА СИТУАЦІЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ ІНДІЇ: ПОСТКОЛОНІАЛЬНИЙ ПЕРІОД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4604.2021.2(47).245920

Ключові слова:

мовна ситуація в Індії, кількісні, якісні й оцінні параметри, колоніальний період, лексикографія

Анотація

Ця стаття являє собою заключну частину дослідження, спрямованого на виявлення особливостей мовної ситуації, як фактора розвитку англомовної лексикографії в Індії. Безпосереднім предметом вивчення служить мовна ситуація в постколоніальний період, з моменту здобуття незалежності по теперішній час. У центрі уваги знаходиться англомовна складова мовної ситуації, що зазнала найбільш активних трансформаційних процесів. Дослідження кількісних, якісних і оцінних параметрів всіх складових мовної ситуації в Індії не виявило істотних трансформацій в положенні автохтонних мов. Функціональні зміни стосуються переважно мов, які отримали офіційний статус. Відносно англійської мови виявлено трансформації за всіма параметрами. За кількісним параметром спостерігається зростання демографічного показника: більшість населення володіють мовою на достатньому для розуміння рівні. Якісний параметр характеризується рисами як екзоглосності, так і ендоглосності. Важливою особливістю в цій ситуації є диглосія, при якій англійська мова освоюється переважно через систему освіти і комунікацію в адміністративній, юридичній, економічній та інших сферах. Як наслідок, зміни за оцінним параметром проявляються у визнанні англійської мови невід’ємною складовою мовної ситуації і присвоєння їй конституційного статусу. Трансформації положення англійської мови в складній системі мовної ситуації в Індії і пов’язані з цим процеси розвитку місцевого варіанту вимагають невідкладного відгуку з боку лексикографів.

Посилання

Bitko, N. S. (2019). Jazykovaja situacija kak faktor razvitija anglojazychnoj leksikografii Indii: dobritanskij period. In Zapiski z romano-germans'koї fіlologії, 2 (43), 81–92.

Bytko, N. S. (2021). Movna sytuatsiia yak faktor rozvytku anhlomovnoi leksykohrafii Indii: kolonialnyi period. In Zapysky z romano-hermanskoi filolohii, 1 (46), 23–37.

Grierson, G. A. (1927). Linguistic Survey of India. Vol. I. General Publication Branch. Census of India. Government of India. Ministry of Home Affairs. Retrieved September 24, 2021, from https://censusindia.gov.in/DigitalLibrary/reports.aspx; http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/Census_Data_Online/Language/data_on_language.html/.

Mahapatra, B. P. (1990). A Demographic Appraisal of Multilingualism in India. In Multilingualism in India. Multilingual Matters Ltd, P. 1–15.

Masica, С. P. (1993). The Indo-Aryan Languages. Cambridge: CUP.

Jain, D. (2003). Sociolinguistics of the Indo-Aryan languages. In The Indo-Aryan Languages. Routledge, 46–66.

Lange, C. (2012). The Syntax of Spoken Indian English. John Benjamins. People's Linguistic Survey of India. Retrieved July 15, 2020, from http://www.peopleslinguisticsurvey.org/.

Eberhard, D., Simons, G., & Fennig, C. (Eds.). (2021). Languages of the world. Ethnologue. Retrieved September 24, 2021, from http://ethnologue.com/.

van Driem, G. (2007). South Asia and the Middle East. In Encyclopaedia of the World’s Endangered Languages. Routledge. 283–347.

The Constitution of India. Retrieved September 24, 2021, from https://legislative.gov.in/sites/default/files/COI.pdf.

UN. Departmnent of Economic and Social Affairs. July 15, 2020, from https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/.

Mahapatra, B. P. (1990). A Demographic Appraisal of Multilingualism in India. In D. P. Pattanayak (Ed.), Multilinguisms in India. Multiligual Matters Ltd. 1–14.

Chaudhary, S. (2002). The Sociolinguistic Context of English Language Teaching in India. In S. Kudchedkar (Ed.), Readings in English Language Teaching in India. Oriental Longman Private Limited. 37–66.

Bragg, M. (2003). The Adventure of English: 500 ad to 2000. The Biography of a Language. Hodder & Stoughton.

D’Souza, J. (1997). Indian English: Some Myths, Some Realities. English-World Wide, 18 (1), 91– 105.

Kachru, B. B. (2005). Asian Englishes: Beyond the Canon. Hong Kong University Press.

Kamdar, M. (2007). Planet India, How Fastest-growing Democracy is Transforming America and the World. Scribner.

Sedlatschek, A. (2009). Contemporary Indian English. Variation and Change. John Benjamins.

McArthur, T. (2003). The Oxford Guide to World English. Oxford University Press.

Ramaiah, L. S. (1988). Indian English. A Bibliographical Guide to Resources. Gian Publishing House.

Hohenthal, A. (2005). English in India. Loyalty and Attitudes. Language in India. 3. Retrieved September 24, 2021, from http://www.languageinindia.com/may2003/annika.html#chapter5

Sailaja, P. (2009). Indian English. Edinburgh. Edinburgh University Press.

Lambert, J. (2014). Diachronic stability in Indian English lexis. World Englishes, 33 (1), 112–127.

Kachru, B. B. (1994). English in South Asia. In R. Burchfield (Ed.), The Cambridge History of the English Language. V, English in Britain and Overseas. Origins and Development. Cambridge University Press. 497–626.

Indian Languages – Defining India’s Internet. A Study by KPMG in India and Google. Retrieved September 24, 2021, from https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/in/pdf/2017/04/Indianlanguages-Defining-Indias-Internet.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-15

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА